Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Maag, Darm, Lever

Behandeling ballondilatatie

Behandeling ballondilatatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Binnenkort krijgt u een behandeling van uw maag of darmstelsel. De behandeling die u krijgt heet ballondilatatie. Na dit onderzoek word u twee uur opgenomen op de afdeling dagbehandeling. Uw arts heeft u de informatie met betrekking tot deze behandeling verteld. Hier kunt u het nalezen.


Het onderzoek

Dit is een onderzoek, waarbij met een endoscoop, de binnenkant van uw slokdarm-, maag-, en twaalfvingerige darm of uw dikke darm wordt geïnspecteerd. Een endoscoop is een ongeveer 1 cm dikke, stuurbare flexibele scoop met in de top een zeer kleine videocamera. Het beeld wordt van de videocamera naar een monitorscherm gebracht waarop deze kunnen worden bekeken.

Door middel van een ballon die via het werkkanaal van de endoscoop wordt opgevoerd kunnen we de vernauwing die is gezien oprekken. Deze behandeling vind plaats onder sedatie.

Voorbereiding

Wat neemt u mee?

 • Deze informatie.
 • Verzekeringsbewijs.
 • Afsprakenkaart (indien in uw bezit).
 • Legitimatiebewijs.
 • Actuele medicijnlijst.

Gastroscopie

Nuchter

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moeten uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm leeg zijn:
 • Als u het onderzoek voor 12.30 uur heeft mag u vanaf middernacht niets meer eten of drinken.
 • Als u het onderzoek na 13.30 uur heeft dan mag u om 8 uur een licht ontbijt, bijvoorbeeld een beschuit of een boterham met thee/koffie, daarna mag u niets meer eten of drinken.
 • Als u het onderzoek na 15.00 uur heeft dan mag u om 8 uur een licht ontbijt, bijvoorbeeld een beschuit of een boterham met thee/koffie.
U mag tot 10 uur nog iets drinken, daarna mag u niets meer eten of drinken.

Colonscopie

U bereidt uw darm voor zoals beschreven staat in de informatie die voor u van toepassing is over de voorbereiding met Kleanprep.

Medicijngebruik

Het is belangrijk dat de arts die het onderzoek voor u aanvraagt weet welke medicijnen u gebruikt. Wij raden u aan, met name wanneer u insuline of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, dit zorgvuldig met de arts die het onderzoek voor u aanvraagt te bespreken. Dit is belangrijk omdat u voor dit onderzoek nuchter dient te zijn.

Vervoer

Vanwege de sedatie mag u zelf niet aan het verkeer deelnemen (auto/fietsen/wandelen). Als u na deze behandeling zelf in de auto stapt en een ongeluk veroorzaakt bent u niet verzekerd. Wij vragen u om vooraf vervoer en begeleiding voor uw thuisreis te regelen. Als u géén begeleiding en vervoer kunt regelen kunnen wij u helaas géén sedatiemiddel/roesje geven en geen behandeling.

Wat is sedatie?

Het doel van sedatie is dat u wat slaperig wordt, zodat het onderzoek voor u minder belastend is. Deze slaperigheid treedt direct na toediening op. Hoe slaperig u bent is niet te voorspellen, ook als u niet slaapt zult u het onderzoek meer ontspannen ondergaan.

Voordelen

Er wordt gestreefd naar een vorm van zogenaamde “bewuste sedatie”. Daarbij bent u wat slaperig maar kunnen de artsen en verpleegkundigen tijdens het onderzoek nog wel met u communiceren. Na het onderzoek bent u vaak vergeten wat er gebeurd is.

Nadelen

Hoewel het slaapmiddel voordelen heeft, zijn er ook nadelen aan verbonden. Door de sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen. Wanneer het voorkomt dat uw zuurstofopname te ver daalt, kan het nodig zijn de werking van het slaapmiddel op te heffen door u een ander medicijn toe te dienen.

Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het slaapmiddel. Regelmatig gebruik van slaapmedicatie of alcoholische dranken kan de werking van het medicijn verminderen. Verder reageren sommige mensen wat ontremd door de toediening van het medicijn. Een nadeel bij gastroscopie met sedatie is dat er een risico op verslikken bestaat en dat er vocht in de longen kan komen, met longontsteking als gevolg.

Bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen, zoals bij een slechte hart- en/of longfunctie, kan de maag-, darm-, leverarts of internist die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van de toediening van sedatie vanwege het risico op
complicaties.

De dag van het pre-sedatie spreekuur

Zo’n 20 minuten voor de afspraak bij het Pre-Sedatie spreekuur, kunt u zich melden bij het Apotheek Service Punt, bij de hoofdingang. Vervolgens haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen (dit moet bij ieder bezoek). Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route.

Vervolgens kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de afdeling Endoscopie. De verpleegkundige van deze afdeling haalt u daar op.

De dag van het onderzoek

Nadat u zich 30 minuten voorafgaand aan het onderzoek heeft gemeld bij de aanmeldzuil, kunt u plaats nemen in de wachtkamer van de afdeling interne geneeskunde. De verpleegkundige van de afdeling Endoscopie haalt u daar op.
U krijgt voorafgaand aan het onderzoek een infuusnaald waardoor een slaapmiddel (Dormicum ®) gegeven die u helpen om te ontspannen, de zogenaamde ‘sedatie’; U krijgt hier verdere informatie over wanneer u op het spreekuur van de verpleegkundige komt.

Vervolgens brengt de verpleegkundige u naar de scopiekamer en sluit u aan op de monitor, om zo uw bloeddruk, hartslag en zuurstofwaarde in het bloed in de gaten te houden. U gaat op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen.

Gastroscopie

U wordt gevraagd losse gebitsonderdelen uit te doen. U krijgt een ring tussen uw kaken zodat u niet op de scoop kan bijten. Dan brengt de arts de flexibele scoop door de ring in uw keel en vraagt u te slikken, dit is veelal een vervelende gewaarwording. Het zal een kokhalsreflex oproepen. Het gaat het beste als u zich zo goed mogelijk probeert te ontspannen. Is de scoop eenmaal in de slokdarm, dan kan de arts de scoop verder naar de maag en twaalfvingerige darm schuiven. Tijdens het onderzoek wordt via de scoop lucht ingeblazen, zodat de scopist een goed beeld kan krijgen. Het is heel normaal als u wat moet gaan boeren, dus niet iets om u voor te schamen.

Colonscopie

De anus en de scoop worden met gel ingesmeerd om het rectaal toucher en het inbrengen van de scoop soepel te laten verlopen. De scoop wordt via de anus ingebracht en de dikke darm opgeschoven. De arts vertelt tijdens het onderzoek welke handelingen er worden verricht. Het onderzoek duurt 30 minuten. Na het onderzoek wordt u naar de afdeling dagbehandeling gebracht. U verblijft daar verplicht twee uur. U krijgt “Nazorg van Behandeling bij Ballondilatatie” mee vanuit de endoscopie afdeling.

Complicaties

Er is een aantal risico’s verbonden aan het onderzoek:
 • Er kan een bloeding ontstaan. Dit kan meestal tijdens het onderzoek verholpen worden.
 • Door de procedure kan er een perforatie (gaatje op de plaats van het oprekken) ontstaan. In dit geval moet u in het ziekenhuis behandeld worden met een operatie en eventueel antibiotica.
 • Bij een gastroscopie: Een longontsteking kan het gevolg zijn van het verslikken van de maaginhoud. Dit kan gebeuren als iemand niet nuchter is of bijvoorbeeld bij een maagbloeding.
Door het slaapmiddel (sedatie) kunt u minder snel reageren. Daarom wordt u de eerste 12 uur na het onderzoek afgeraden om actief deel te nemen aan het verkeer, gevaarlijke machines te bedienen, belangrijke beslissingen te nemen en alcoholische dranken te gebruiken.

Uitslag

Na afloop van het onderzoek bespreekt de arts globaal met u wat hij tijdens het onderzoek is tegengekomen. De arts bespreekt ook de verdere eventuele behandeling met u.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: B52
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien