Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Spoed Eisende Hulp

Welbevinden van het kind staat voorop

Welbevinden van het kind staat voorop

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vindt de veiligheid en het welbevinden van zijn patiënten erg belangrijk. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat signalen van mishandeling en/of verwaarlozing bij kinderen niet altijd door professionals worden opgemerkt. Hierdoor komt hulp voor kinderen en gezinnen niet of soms later op gang dan nodig is.


Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

wij volgen de landelijk verplichte "Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling”. Hierbij hebben zorgprofessionals de plicht extra te letten op signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Om deze reden kan het zijn dat bij kinderen tot 18 jaar een volledig lichamelijk onderzoek wordt verricht als zij met letsel op de afdeling Spoedeisende Hulp komen. Bij kinderen tot en met 12 jaar, de meest kwetsbare groep, gebeurt dit ALTIJD. Een dergelijk onderzoek wordt ook wel het top-teen-onderzoek genoemd.

Wat is een top-teen-onderzoek?

Bij een top-teen-onderzoek wordt het kind onderzocht op mogelijk letsel. Dit gebeurt dus óók wanneer de verwonding voor het oog klein of duidelijk zichtbaar is. Dit lichamelijk onderzoek vindt altijd plaats in aanwezigheid van de ouder/verzorger of andere begeleider. Daarnaast stellen we een aantal vragen over de omstandigheden waaronder het letsel is ontstaan en over het welbevinden van uw kind. Uw antwoorden op deze vragen en de gegevens van het onderzoek worden schriftelijk vastgelegd in het dossier van uw kind. Hiervoor is een speciaal signaleringsformulier “SPUTOVAMO”.

Eventuele vervolgstappen

Afhankelijk van het onderzoek of uw antwoorden kan het zijn dat behalve de Spoedeisende Hulp-arts of chirurg, ook de kinderarts wordt gevraagd om mee te kijken bij uw kind. Mogelijke zorgen worden open en eerlijk met u besproken en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als de arts of verpleegkundige zorgen of twijfels heeft over de veiligheid van het kind, dan is hij/zij verplicht stappen te ondernemen volgens de landelijke afspraken “Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling”. Als het nodig is kan de arts advies vragen, of een melding doen bij “Veilig Thuis”; het landelijke meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verantwoording

Hier krijgt u algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u hebt ontvangen van uw arts of andere zorgverlener. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Minderjarigen

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is heel duidelijk over de rechten van minderjarigen in relatie tot het nemen van beslissingen over een bepaalde behandeling of onderzoek. Kinderen tot twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over een behandeling of onderzoek, terwijl voor behandeling van kinderen tussen twaalf en zestien jaar zowel toestemming van de ouders als van het kind nodig is. Vanaf zestien jaar worden kinderen in de WGBO gelijkgesteld met volwassenen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Stichting Kind en Ziekenhuis en op de pagina over onze Kinderafdeling.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

DigiD voor kinderen

Inloggen in Mijn Van Weel-Bethesda kan met de DigiD van het kind. Een DigiD kan online aangevraagd worden via digid.nl. Het duurt daarna ongeveer 3 werkdagen voordat deze gebruikt kan worden. Kinderen van 14 jaar of ouder moeten zelf een DigiD aanvragen en gebruiken. U mag als gezagdragende ouder of verzorger het medisch dossier van uw kind inzien, maar op welke manier is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U leest hier meer over op onze website.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: W09
Laatst bijgewerkt op: 16-01-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien