Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Kinderafdeling

Kinderafdeling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Welkom

Welkom op de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. U en uw kind zullen korte of langere tijd als ‘gast’ in ons ziekenhuis verblijven, omringd door de zorg van onze medewerkers. Zij zullen zich inzetten om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd over de gang van zaken op de kinderafdeling. Zo kunt u uw kind beter bijstaan en begeleiden gedurende de opname.

Het verblijf in het ziekenhuis

Een opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het belangrijk om u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Uw kind voelt zich misschien niet lekker of heeft zelfs pijn. Het krijgt te maken met verschillende behandelaars en allerlei medische termen. Deze informatie is bedoeld om uw kind informatie te geven over de opname maar ook om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Begrijpelijke informatie is belangrijk. Als je weet wat je te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen. Thuis stellen kinderen meestal meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. Deze informatie helpt daarbij. U weet het beste welke informatie uw kind begrijpt en kan verwerken.

U krijgt in het ziekenhuis te maken met verschillende mensen. De verpleegkundigen werken in verschillende diensten, dagdienst, avonddienst en nachtdienst. Per dienst is er 1 (leerling) verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg voor uw kind.
Bij uw kind komen mogelijk ook andere ziekenhuismedewerkers langs zoals:

Verzorging

U verzorgt uw kind zo veel mogelijk zelf wanneer uw kind hier zelf niet toe in staat is. De zorg zal afgestemd worden met de verpleegkundige. Spullen die fijn zijn om mee te nemen bij opname zijn:

Apparatuur

De meest voorkomende apparatuur en medische termen zullen wij u uitleggen. Echter is niet alles voor elk kind van toepassing.

Artsenvisite

De visite met de kinderarts vindt dagelijks plaats tussen 9.00-11.00 uur. Door drukte of spoedopnames kan het zijn dat er van deze tijden afgeweken wordt. Om ouders hierbij te betrekken komt de arts, verpleegkundige en soms de pedagogisch medewerkster op de kamer zelf visite lopen. De arts zal kort vragen hoe het gaat en luistert dan naar de bevindingen van de verpleegkundige. Hierna is er ruimte voor zo nodig lichamelijk onderzoek en vragen. U mag rond dat tijdstip aanwezig zijn om de arts te spreken. In het weekend wordt ernaar gestreefd om tussen 9.00-12.00 visite te lopen. Tijdens de visite vinden geen artsengesprekken plaats. Hiervoor kan een aparte afspraak gemaakt worden met de kinderarts. Het kan zijn dat u en uw kind met verschillende kinderartsen te maken krijgt. Dit kan ook gelden voor de chirurgen, neurologen en KNO artsen. Zij komen in principe in de ochtend langs. Wanneer dit afwijkt overlegt de verpleegkundige dat met u.

Babyfoon, camerabewaking en beeldbellen

Bij afwezigheid van u als ouder kan er op de kamer een babyfoon aangezet worden. Hierdoor kan de verpleegkundige uw kind ook op afstand in de gaten houden.

Naast de babyfoon is er ook mogelijkheid tot camerabewaking. De camerabewaking zal alleen gebruikt worden wanneer dit echt noodzakelijk is. De arts of verpleegkundige zal dat dan vooraf met u bespreken.

Gezien de gezondheid en de rust voor u en uw kind is het niet wenselijk om langere tijd te beeldbellen. Gedurende een korte periode of tijdens een gesprek waar één van de ouders niet bij kan zijn is dit uiteraard wel mogelijk. Overleg dit samen met de verpleegkundige en zorg ook dat de privacy van hen gewaarborgd kan worden.

Pedagogische zorg

Van maandag tot en met vrijdag is er een pedagogisch medewerker aanwezig van 07:15 uur tot 15:45 uur. Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch leef- en ontwikkelingsklimaat van de afdeling. Daarnaast geven zij begeleiding welke is afgestemd op de ontwikkeling en de omstandigheden van uw kind. De pedagogisch medewerker is onderdeel van het team dat zorg draagt voor uw kind tijdens de opname. Zij kan u tips en adviezen geven rondom de zorgvraag van uw kind. Zij kan in overleg met u en het zorgteam een plan op stellen voor uw kind. Tevens wordt uw kind door de pedagogisch medewerker, samen met de verpleegkundige, voorbereid en begeleid op medische gebeurtenissen en onderzoeken. De pedagogisch medewerker helpt ook, in overleg met verpleegkundige en ouders/verzorgers, met bijvoorbeeld badderen en eten geven. Kunnen spelen is voor kinderen erg belangrijk. Op deze manier kunnen zij uiting geven aan hun ervaringen en kunnen zij hun opname verwerken. Er is daarom alle gelegenheid voor kinderen die opgenomen zijn om te spelen en/of te knutselen. De pedagogisch medewerker kan op deze wijze eventuele problemen vroegtijdig signaleren en hier actie op ondernemen. Wanneer uw kind van de arts naar de speelkamer mag, kan het daar overdag met andere kinderen spelen en knutselen. De speelkamer is een plek waar het zich veilig en vertrouwd kan voelen. Mede daarom vinden daar geen enkele medische- of verpleegkundige handelingen plaats. Wanneer uw kind in een isolatiebox moet verblijven, komt de pedagogisch medewerker daar om uw kind te begeleiden en activiteiten aan te bieden. In overleg met haar kunt u ook afwasbaar speelgoed uit de speelkamer krijgen om met uw kind op de box te spelen. Er zijn veel boeken voor kinderen te vinden over een ziekenhuisopname. Op onze kindersite staan de boeken per leeftijdscategorie vermeld. Een aantal daarvan zijn op de afdeling ook aanwezig.

De speelkamertijden en regels

De speelkamer is de gehele dag geopend. Wilt u na het gebruik van de speelkamer deze netjes en opgeruimd achterlaten. Broertjes en zusjes mogen onder begeleiding van ouders ook in de speelkamer verblijven, tenzij uw kind opgenomen ligt in een isolatiekamer, dan is het niet toegestaan.

Maaltijdvoorziening

De voedingsassistent voorziet u en uw kind van eten en drinken tijdens de opname. Rond 8.00 uur en 17.00 uur komt de broodbuffetwagen langs waaruit u een broodmaaltijd kunt kiezen. Tussen de middag is er een warme maaltijd voor uw kind waarvan u de dag ervoor uw voorkeur op kunt geven. Voor één van de ouders wordt er een warme maaltijd verzorgd, ook is er een mogelijkheid om zelf uw warme maaltijd te kopen in het restaurant. Voor uw kind zijn er naast de maaltijden ook nog fruit en tussendoortjes verkrijgbaar. U kunt hiernaar vragen bij de voedingsassistent of verpleegkundige. U mag ook zelf eten en drinken meenemen naar het ziekenhuis. Bij de koffieautomaat op de afdeling is een koelkast aanwezig waarin u uw gekoelde producten kunt bewaren. Graag hierop de naam van uw kind en de datum noteren. Uw bezoek kan ook gebruik maken van de koffie- en theeautomaat.

Gezinsgerichte zorg en rooming-in

Tijdens de opname van uw kind in het ziekenhuis vinden wij het belangrijk om u te betrekken in de zorg. Dit wordt ook wel gezinsgerichte zorg genoemd. Uw aanwezigheid kan voor uw kind erg helpend zijn om zo de spanning rond een opname te verminderen. Wij vinden het fijn als u meehelpt in de verzorging van uw kind. Een onderdeel van gezinsgerichte zorg is rooming-in. Naast het bed van uw kind wordt ’s nachts een logeerbed geplaatst. Wij vragen u gepaste nachtkleding te dragen. De eventuele verpleegkundige controles en handelingen worden ook ’s nachts uitgevoerd. Om die reden kunnen wij u geen ongestoorde nachtrust garanderen, ook al gaan wij zo rustig mogelijk te werk. Wij vragen u in verband met onze werkzaamheden ’s morgens voor 7.30 uur aangekleed te zijn en het logeerbed in te klappen.

Bezoek

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder zoveel mogelijk bij de zorg van uw kind betrokken bent. U bent dan ook 24 uur per dag van harte welkom. Overig bezoek is welkom wanneer u dat zelf wilt, van 9.00 uur tot 21.00 uur. De verpleegkundige kan hierin wel een adviserende rol hebben. De verpleegkundige kan ten alle tijden het bezoek verzoeken even in de hal te wachten bij bijvoorbeeld onderzoeken of een gesprek. Ook willen wij u vragen om geen bezoek te ontvangen tijdens de artsenvisite. Er mogen niet meer dan drie personen per patiënt komen. Indien bezoekers een kinder- en/of andere besmettelijke ziekte recentelijk hebben doorgemaakt of in contact geweest zijn hiermee is het noodzakelijk dat zij dit voor het bezoek melden bij de verpleegkundige. Als uw kind in een isolatiebox ligt mag u als ouder/verzorger en bezoek niet op de gang verblijven in verband met mogelijke kruisinfecties.

Sanitair

U zelf kunt gebruik maken van het sanitair bij uw kind op de kamer (in geval van een suite). Wanneer uw kind opgenomen is op een kamer zonder sanitair kunt u gebruik maken van de aanwezige douche en toilet op de afdeling. Wij verzoeken u vriendelijk dit netjes achter te laten. Handdoeken en washandjes voor het douchen kunt u aan de verpleegkundige vragen. Wij verzoek u in gepaste kleding over de afdeling naar de douche of het toilet te lopen.

Sluiting deuren afdeling

In verband met de veiligheid op de afdeling zijn de deuren van de afdeling gesloten van 21.30 uur tot 6.00 uur. U kunt de afdeling verlaten door op het lichtknopje met het sleuteltje te drukken. De deur zal dan ontgrendeld worden, u dient deze nog wel zelf te openen. Wanneer u de afdeling weer op wilt kunt u op de intercom drukken en uw naam vermelden. De verpleegkundige kan dan op afstand de deur openen.

Inlichtingen

U kunt, wanneer u niet op de afdeling aanwezig bent, 24 uur per dag bij de kinderafdeling telefonisch informeren naar de gezondheidstoestand van uw kind.
T 0187 60 74 21

Om privacy te waarborgen wordt alleen informatie aan ouders/verzorgers verstrekt. Andere personen worden naar u doorverwezen.

Ander gedrag van uw kind

Het gedrag van uw kind tijdens de opname in het ziekenhuis kan veranderen. Misschien gedraagt het zich opstandig of teruggetrokken of gedraagt zich jonger dan het is. Het kan zich zelfs geheel van u afwenden. Probeer dit te begrijpen en tijdelijk te accepteren. Probeer samen met de verpleegkundige en/of pedagogisch medewerkster uw kind op te vangen. Het kan zijn dat uw kind de hele dag rustig speelt, maar veel huilt of agressief is juist als u er bent. Er is geen reden tot extra ongerustheid, het is een begrijpelijke reactie en een teken dat het zich bij u vertrouwd en veilig voelt en opgekropte emoties durft te uiten. Kinderen die doen alsof alles hen onverschillig laat, blijken bij thuiskomst vaak meer van slag dan kinderen die in het ziekenhuis hun emoties kunnen uiten.

Begeleiding

Er kunnen tijdens de opname moeilijkheden voordoen. U kunt zich zorgen maken over de reactie van uw kind op zijn ziekte, de behandeling of het verblijf in het ziekenhuis. Ook kunt u zelf door de opname van uw kind in de problemen komen. De opname van uw kind kan bijvoorbeeld een gevoel van onzekerheid en machteloosheid geven. Aarzel dan niet om dit te bespreken met de arts, de verpleegkundige of de pedagogisch medewerkster. Zo nodig kan er hulp worden ingeschakeld van een maatschappelijk werker, of geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger is voor iedere patiënt en voor u als ouders beschikbaar. U kunt laagdrempelig een gesprek aanvragen. De geestelijk verzorger wil een luisterend oor bieden, als het gaat over uw zorgen of wat u is overkomen. Het maakt niet uit welke levensbeschouwing of geloofsovertuiging u heeft.

Ontslag

U krijgt van de verpleegkundige of arts te horen wanneer uw kind met ontslag mag. Zij zullen dan een ontslaggesprek houden waarin de eventuele leefregels voor thuis worden verteld. Ook wordt dan eventuele medicatie besproken. U krijgt dan ook te horen of u poliklinisch nog terug moet komen met uw kind bij de kinderarts.

Weer thuis

Thuiskomen is een feestelijke gebeurtenis. Als u veel bij uw kind in het ziekenhuis heeft kunnen zijn kan het leven thuis na een paar dagen weer zijn normale gang hervatten. Het is gelukkig niet zo dat alle kinderen last krijgen van een verblijf in het ziekenhuis. Maar soms blijkt dat het gewone leventje niet zo gemakkelijk wil beginnen. Dit blijkt vaak uit (weer) gaan duimzuigen, angstig dromen of niet alleen willen zijn. Uw kind heeft dan veel aandacht, warmte en geduld nodig. Blijf de eerste dagen zoveel mogelijk thuis of neem als u weg moet een oppas die uw kind goed kent. Laat ’s nachts een lichtje branden. Geef er aan toe als uw kind op schoot wil zitten, met eten geholpen wil worden etc. Zodra uw kind alles goed heeft verwerkt wil het weer graag “groot” zijn. Praten over het ziekenhuis kan uw kind helpen zijn ervaringen te verwerken.

Roken

Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Zorginstellingen en zorgverleners hebben een belangrijke rol bij het rookvrij maken van de samenleving. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en omliggende terrein is rookvrij. Dat houdt in dat op het gehele terrein niet gerookt mag worden.

Openingstijden restaurant

Diefstal

Laat geen waardevolle spullen achter op de afdeling. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

TV en telefoon

U kunt kosteloos een IPad lenen van de afdeling waarop u TV kunt kijken en gebruik kunt maken van andere apps. Wij verwachten van u dat u op een nette manier met deze IPad omgaat.
De IPad is beveiligd en kan bij diefstal getraceerd worden. Het gebruik van mobiele telefoon op de afdeling is toegestaan. Wij verzoeken u echter vriendelijk om deze op gepaste wijze te gebruiken. In verband met de privacy van onze medewerksters is het niet toegestaan om hen te fotograferen tijdens de werkzaamheden en dit te delen op social media.

Parkeren

Op het parkeerterrein van het ziekenhuis geldt van 7.00-19.00 een blauwe zone. Patiënten en bezoekers kunnen daar met een parkeerschijf maximaal 3 uur gratis parkeren. Mocht u langer willen parkeren dan kunt u het beste uitwijken naar parkeerplaats P4, dit is het parkeerterrein aan de Mozartsingel, zie plattegrond. Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur, rijdt er iedere 10 minuten een gratis shuttleservice van de parkeerplaats naar het ziekenhuis.

Privacy

Specialisten, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers zijn verplicht om informatie over uw kind voor zich te houden. Tenzij u toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens wel aan derden te geven. Dit betekent ook dat het ziekenhuispersoneel u geen informatie mag verstrekken over de andere kinderen die op de afdeling verpleegd worden. In het kader van privacy van de patiënten, verzoeken wij u om niet langs de andere patiëntenkamers te lopen om een kijkje te nemen. Let u bij het gebruik van uw telefoon ook op de privacy van ons zorgpersoneel.

WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat een aantal rechten en plichten beschreven voor de patiënt en de zorgverlener. Een van die rechten is het recht op informatie.
Een arts moet volledige informatie geven aan de patiënt, voordat een patiënt toestemming geeft voor een behandeling of onderzoek. In de wet WGBO is ook het recht op inzage in en afschrift van het verpleegkundig- en medisch dossier geregeld. Het inzage- en afschriftrecht is per leeftijdscategorie verschillend.

Uw mening

Uw mening is voor ons belangrijk. Bij ontslag ontvangt u van de kinderverpleegkundige een IPad met vragenlijst waarop u kenbaar kunt maken hoe u uw verblijf in ons ziekenhuis heeft ervaren. Met uw tips en verbeterpunten kunnen wij de kwaliteit van onze zorg verbeteren en afstemmen op de wensen van de patiënt. Ook als u tevreden bent horen wij het graag. Heeft u suggesties voor verbetering van onze dienstverlening, vertel het ons. Laat uw waardering achter op Zorgkaart Nederland. U helpt anderen en uzelf de juiste keuze te maken als het gaat om zorgverlening. Meer informatie vindt u hier.

DigiD

Wilt u na ontslag uit het ziekenhuis een DigiD voor uw kind aanvragen? Dit kan via www.digid.nl. Met de DigiD kunt u online poliafspraken maken.

Klachtenregeling

In het ziekenhuis staat hoge kwaliteit van zorg voorop. Het kan toch gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in ons ziekenhuis. In dat geval vragen wij u om eerst te proberen het geschil met de direct betrokken personen te bespreken. Indien gewenst kan een dergelijk gesprek in het bijzijn van het hoofd van de desbetreffende dienst worden gevoerd. Wanneer u na afloop van dat gesprek het gevoel heeft dat uw probleem of klacht niet afdoende is behandeld, kunt u zich wenden tot de onafhankelijk klachtencommissie van ons ziekenhuis. Mocht u een klacht hebben, aarzel dan niet om deze in te dienen. Op onze website vindt u hier meer informatie over. Door ons over uw ervaringen in ons ziekenhuis te informeren worden wij in staat gesteld het functioneren van ons ziekenhuis te toetsen en daar waar nodig bij te stellen.

Minderjarigen

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is heel duidelijk over de rechten van minderjarigen in relatie tot het nemen van beslissingen over een bepaalde behandeling of onderzoek. Kinderen tot twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over een behandeling of onderzoek, terwijl voor behandeling van kinderen tussen twaalf en zestien jaar zowel toestemming van de ouders als van het kind nodig is. Vanaf zestien jaar worden kinderen in de WGBO gelijkgesteld met volwassenen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Stichting Kind en Ziekenhuis en op de pagina over onze Kinderafdeling.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

DigiD voor kinderen

Inloggen in Mijn Van Weel-Bethesda kan met de DigiD van het kind. Een DigiD kan online aangevraagd worden via digid.nl. Het duurt daarna ongeveer 3 werkdagen voordat deze gebruikt kan worden. Kinderen van 14 jaar of ouder moeten zelf een DigiD aanvragen en gebruiken. U mag als gezagdragende ouder of verzorger het medisch dossier van uw kind inzien, maar op welke manier is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U leest hier meer over op onze website.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: K07
Laatst bijgewerkt op: 05-03-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien