Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen
Communicatie
Urologie

Wegwijs in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Wegwijs in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Welkom

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Met deze informatie willen wij u wegwijs maken in het ziekenhuis. U krijgt informatie over uw opname, uw kamer, de medewerkers en vele voorzieningen waar u en uw bezoek gebruik van kunnen maken. Ook krijgt u informatie over bezoektijden, gedragsregels en uw rechten en plichten als patiënt.

Mocht u tijdens uw opname vragen of wensen hebben, maak deze dan gerust kenbaar. Zo zorgen wij er voor dat uw opname zo prettig mogelijk verloopt.
Wij wensen u mede namens alle medewerkers een goed verblijf in ons ziekenhuis toe.

Deze informatie kunt u ook vinden op onze website. Misschien wilt u tijdens uw opname nog iets opzoeken of nakijken. Wij adviseren dan ook dit informatieboekje mee te nemen naar het ziekenhuis.

Raad van Bestuur
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis


Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Organisatie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis voor met name inwoners van Goeree-Overflakkee, het westelijk deel van Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is één van de kleinere ziekenhuizen van Nederland. Veel patiënten die in het ziekenhuis behandeld worden, waarderen onze persoonlijke benadering.
Het ziekenhuis heeft ook een polikliniek in Brielle en Hellevoetsluis. Ruim 800 medewerkers, rond de 100 specialisten en bijna 200 vrijwilligers zetten zich in voor onze patiënten. Het ziekenhuis heeft een capaciteit van 190 bedden.

Het ziekenhuis is onderdeel van de organisatie CuraMare. De Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) en de Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare maken hier deel van uit.

Missie

De missie van CuraMare

CuraMare is een zorgconcern waar complete zorg wordt aangeboden: ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging (zowel in de thuissituatie als binnen de zorgcentra), ketenzorg, behandeldiensten zoals fysiotherapie, logopedie en maatschappelijk werk, revalidatie, verloskundige zorg in het verloskundig centrum CuraVita en serviceproducten, zoals tafeltje-dek-je. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan hierbij voorop. De juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats, dat is de doelstelling van onze organisatie.
De missie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Het uitblinken in het geven van medisch specialistische basiszorg plus. Dat wil zeggen dat we excellente zorg leveren. Als wij die zorg niet kunnen leveren begeleiden we de patiënt naar aangesloten instellingen die de gevraagde zorg wel kunnen leveren.

Kernwaarden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Elk mens heeft een unieke persoonlijkheid, een eigen identiteit die bepaalt wat je eigenschappen zijn, waar je drijfveren vandaan komen en vanuit welke normen en waarden je handelt. Dit bepaalt wie je bent, hoe je leeft en hoe je je gedraagt. In onze ogen geldt dit niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties. Ook daar vind je een identiteit die bepaalt hoe een organisatie zich gedraagt, hoe ze naar buiten treedt. Bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis noemen we dat onze kernwaarden. Het zijn onze eigenschappen die vanuit het hart gedragen worden door iedereen die bij ons werkt, voor iedereen die bij ons komt. Iedereen die bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt, werkt vanuit deze verbindende normen en waarden. Het is waar we met zijn allen voor staan. De kernwaarden zijn de ziel van onze organisatie, het bepaalt wie we zijn.

De kernwaarden zijn:

Opname

Ingang

De hoofdingang van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is geopend van 7.00 uur tot 23.00 uur. Buiten deze tijden kunt u naar binnen / aanbellen bij de nachtingang via het spoedplein.

Bereikbaarheid

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, locatie Dirksland is bereikbaar met de buslijnen 436 en 437. U stapt uit bij de halte Ziekenhuis Dirksland. Informatie over bustijden zijn te verkrijgen bij de receptie. De polikliniek ‘Het Nieuwe Weergors’ in Hellevoetsluis is bereikbaar met buslijn 91. U stapt uit bij halte De Sprong. De polikliniek Brielle is bereikbaar met buslijn 403, halte Nieuwland.

Parkeren

Bij het ziekenhuis zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Wij vragen u daarom te parkeren op P4 Mozartsingel. U kunt gebruik maken van de shuttle service. Deze brengt u naar de hoofdingang of polikliniekingang van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De shuttle service rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. De maximale wachttijd is 10 minuten. Meerijden is gratis. Het is ook altijd mogelijk personen die slecht ter been zijn eerst af te zetten bij de hoofdingang of polikliniekingang.

Voor het parkeren op de parkeerterreinen en in de omgeving van het ziekenhuis geldt een blauwe zone. In de 'blauwe zone' mag u maximaal 3 uur parkeren met uw parkeerschijf. Bent u uw parkeerschijf vergeten? Voor 1 euro is deze te koop bij de receptie.

Waar meldt u zich?

Op de opnamedag meldt u zich bij de receptie, waarna een medewerker van het opnamebureau u ontvangt en inschrijft. Daarna gaat u naar het naastgelegen loket van het Apotheek Service Punt (ASP).
Het is voor uw behandeling van belang dat artsen en medewerkers weten welke medicijnen u gebruikt. Wij verzoeken u een actuele medicijnlijst mee te nemen en uw eigen medicijnen, het liefst in originele verpakking. Denk ook aan uw insuline en pufjes. Het ASP vraagt bij uw vaste apotheek uw medicatieoverzicht van het afgelopen half jaar op. Uw medicatieoverzicht wordt verstrekt aan uw behandelend arts, zodat hij een volledig overzicht heeft van alle geneesmiddelen die u gebruikt. De arts overlegt met u of het gebruik van uw medicijnen wordt voortgezet of niet. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt, indien nodig, uw medicatie verstrekt door de apotheek in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis controleert het ASP uw medicatieoverzicht en wisselt deze gegevens uit met uw vaste apotheek. Het ASP geeft zo nodig recepten en/of relevante uitslagen door aan uw apotheek, zodat uw medicatie na ontslag klaar ligt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit voor opname aan te geven bij het ASP. Voor uw eigen veiligheid raden wij echter aan om hiertegen geen bezwaar te maken.

Preoperatieve screening (POS poli)

Voor bepaalde operaties heeft u al een bezoek gebracht aan de POS-poli. Meer informatie over de POS-poli vind u in “Preoperatieve screening en anesthesie”. Deze informatie heeft u ontvangen tijdens uw bezoek aan de poli en kunt u vinden op de website. Het is belangrijk dat u de richtlijnen in deze informatie volgt.

Wat neemt u mee?

Voor de administratie:

Voor uw verblijf:

Een boek, puzzelboek, handwerk, laptop, tablet of mobiele telefoon kunnen uw verblijf aangenamer maken. Neem ze gerust mee bij opname. Er is gratis Wifi beschikbaar. Ook is een overzicht met belangrijke telefoonnummers handig.

Waardevolle voorwerpen

Laat uw sieraden, groot geld of andere kostbaarheden thuis. Voor de operatie moet u sieraden zoals een horloge, ringen, piercings en armbanden afdoen. Afplakken van sieraden is niet toegestaan. Laat uw ring desnoods via de juwelier afnemen. Met sieraden mag u namelijk niet naar de operatiekamer.
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Persoonsgegevens

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis vragen medewerkers regelmatig opnieuw naar uw naam, uw voorletters en uw geboortedatum. Dit is een landelijk controlemiddel om persoonsverwisseling uit te sluiten. Mochten er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens dan is het van belang dit door te geven aan het afsprakenbureau.

Polsbandje

Tijdens uw opname krijgt u een polsbandje om. Op dit bandje staan uw persoonlijke gegevens, de afdeling waar u verblijft en soms een aantal gekleurde stickers. De stickers geven bijvoorbeeld aan of een patiënt een verhoogd valrisico heeft of allergisch is. Zorgverleners kunnen zo snel belangrijke informatie over een patiënt vinden, wat uw veiligheid ten goede komt.

Uitstel van operatie of behandeling

In ieder ziekenhuis komt het voor dat een behandeling of operatie moet worden uitgesteld, omdat bij één of meerdere patiënten een spoedingreep verricht moet worden. Wij rekenen in dit geval op uw begrip. Ook kan het zijn dat van uw kant een geplande opname beslist niet door kan gaan. In dat geval horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. U kunt hiervoor contact opnemen met de poli van het betreffende specialisme.

Verblijf

Bezoektijden en bezoekregels


Reguliere bezoektijden


Afwijkende bezoektijden


Verpleegafdelingen en Acute Opname Afdeling

15.30-19.30 uur,
op zondag tot 20.00 uur

Intensive Care en CCU

14.00-20.00 uur

Bezoekregels
Bezoek is van harte welkom, maar we verzoeken u rekening te houden met het volgende:
  • Maximaal twee bezoekers per patiënt;
  • Veroorzaak geen overlast voor andere patiënten;
  • Verpleegkundige en medische zorg gaan altijd voor;
  • Planten zijn niet toegestaan in verband met infectierisico;
  • Het meenemen van thuis bereide maaltijden is niet toegestaan;
Kinderen onder de zes jaar die recent in contact zijn geweest met waterpokken, mogen in verband met besmettingsgevaar niet op bezoek komen op de kinderafdeling.
Kraamsuites
Het bezoek is de hele dag welkom.

Dagbehandeling

Bezoek niet toegestaan. Uiteraard maken we in bijzondere situaties uitzonderingen. Voor patiënten die meerder dagen zijn opgenomen op kortverblijf gelden de reguliere bezoektijden.

Oncologische dagbehandeling

Het bezoek is de hele dag welkom.


Kinderafdeling

Ouders 24 uur per dag welkom
Overig bezoek 15.30-19.30 uur
Woensdag vanaf 14.00 uur

Wiegen- en couveusekamers

11.30-22.00 uur mits één van de ouders aanwezig is bij het bezoek.

Uw kamer

Wij hebben 1-, 2-, 3- en 4-persoonskamers. Een ernstig zieke patiënt zal als eerste in aanmerking komen voor een 1-persoonskamer. Alle kamers hebben een gezamenlijke wastafel, toilet en douche. U heeft een eigen, niet afsluitbare kledingkast en nachtkastje. Naast uw bed bevindt zich een bedieningspaneel voor het oproepen van de verpleegkundige, het aan-/uitzetten van het bedlampje, en het gebruik van de radio en tv. Mannen en vrouwen worden op één kamer verpleegd. Heeft u daar bezwaar tegen? Meld dit dan een week voor opname zodat wij hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.

Eerste contactpersoon

Tijdens het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige wie uw eerste contactpersoon is. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor de medewerkers uit het ziekenhuis. Het is handig vooraf thuis te bespreken wie uw contactpersoon is. Inlichtingen over uw gezondheidstoestand worden door onze verpleegkundigen aan uw eerste contactpersoon doorgegeven. Familie en kennissen kunnen alleen bij uw contactpersoon informeren naar uw gezondheidstoestand.

Bereikbaarheid

Hieronder vindt u nummers van de klinieken en de tijden waarop zij telefonisch spreekuur hebben. Daarnaast is er gelegenheid om de verpleegkundige persoonlijk om informatie te vragen tijdens het bezoekuur.

A0-3 Gynaecologie
Hele dag
T 0187 60 77 40
A1-1 Verpleegafdeling 1
Voor 7.30 uur of
tussen 11.00-12.00 uur
T 0187 60 74 30
A1-4 Verpleegafdeling 1
11.15-12.00 uur
T 0187 60 74 60
A2-1 Kort Verblijf
Van maandag t/m vrijdag
van 7.00-18.00 uur
T 0187 60 74 95
A2-3 Verpleegafdeling 2

Voor 7.15 uur of
tussen 11.00-11.30 uur
T 0187 60 74 80
B1-1 Acute Opname Afdeling
Hele dag
T 0187 89 15 42
B2-1 Dagbehandeling
Van maandag t/m vrijdag
van 7.00-18.00 uur
T 0187 60 77 97
E0-2 Spoed Eisende Hulp (SEH)
Hele dag
T 0187 60 72 90

De eerste 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de afdeling waar u was opgenomen. Is deze afdeling gesloten dan neemt u contact op met de Spoed Eisende Hulp. Ontstaan er problemen na 24 uur dan neemt u contact op met de huisartsenpost.
Bent u niet zeker welk nummer u nodig hebt, dan kunt u ons algemene bellen,
T 0187 60 73 00. Onze medewerkers van de telefooncentrale verbinden u graag door.

Artsenvisite

Elke werkdag komt de arts of physician-assistent bij u langs. Als u de afdeling wil verlaten vraag dan aan de verpleegkundige hoe laat zij de arts verwacht. U kunt er dan voor zorgen dat u op uw kamer bent tijdens de artsenvisite. In het weekend komt de dienstdoende arts op een later tijdstip.

Gesprek behandelend arts

Wanneer u en/of de contactpersoon een gesprek wil met de behandelend arts met betrekking tot medische informatie kan de afdelingssecretaresse of de verpleegkundige een afspraak voor u maken met uw behandelend arts.

De hoofdbehandelaar

De hoofdbehandelaar is de medisch specialist die (eind)verantwoordelijk is voor de diagnostiek, uw totale behandeling en voor de coördinatie en de voortgang van uw zorg. Meestal is dit de arts die u hebt gezien op de polikliniek en/of die u heeft laten opnemen in het ziekenhuis. In de praktijk kan het voorkomen dat u wordt gezien en behandeld door een andere arts, bijvoorbeeld bij het visite lopen. De hoofdbehandelaar is echter eindverantwoordelijk voor het totale medische beleid en is ook uw aanspreekpunt als u vragen heeft. In uw medisch dossier ligt vast wie uw hoofdbehandelaar is. Als u wilt weten wie dat is, kunt u dat vragen aan de verpleegkundige.

Oproep verpleegkundige

Bij uw bed hangt het verpleeg-oproepsysteem (’de bel’) waarmee u de verpleegkundige laat weten dat u zijn/haar hulp nodig heeft. De verpleegkundige krijgt uw oproep op de pieper door en zal zodra de werkzaamheden het toelaten, naar u toekomen. Het is mogelijk dat dit even duurt, wij hopen op uw begrip hiervoor.

Schoonmaak

Een schone en frisse patiëntenkamer, douche en toilet vinden wij belangrijk. Wij gebruiken daarom microvezeldoekjes. Bij een microvezeldoekje worden door de fijne vezelstructuur de bacteriën en het vuil heel goed vastgehouden. Onderzoek heeft dit ook bevestigd. Per patiëntenkamer worden twee doekjes gebruikt: een rode voor het sanitair en een blauwe voor het interieur. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust, wij leggen het graag zo goed mogelijk uit.

Voeding

Maaltijden

De medewerkers van de centrale keuken bereiden dagelijks de maaltijden met de grootste zorg en toewijding. Via een meerkeuzemenu kunt u iedere dag zelf uw maaltijd samenstellen. Ook op deze manier proberen wij maximaal rekening te houden met uw wensen. De voedingsassistenten brengen de maaltijden op de afdelingen. Indien gewenst serveren zij dieetmaaltijden.

Broodbuffetwagen

De voedingsassistente, ondersteund door een vrijwilliger, komt ’s morgens en ’s avonds met de broodbuffetwagen op de kamer. De broodbuffetwagen heeft een ruim assortiment waaruit u een keuze kunt maken. U kunt denken aan diverse soorten brood, beschuit, crackers, zoet en hartig beleg, pap, yoghurt, vla en regelmatig extra’s zoals rozijnenbrood, gekookte eieren en fruit. Ook allerlei soorten melkproducten, koffie, thee en frisdrank zijn verkrijgbaar. Een aantal voedingsmiddelen is speciaal afgestemd op de diëten. De broodbuffetwagen blijft op de afdeling zodat het mogelijk is om gedurende de dag iets te krijgen, bijvoorbeeld na een ingreep of onderzoek waar u nuchter voor moest blijven.
Het is mogelijk om zelf meegebrachte etenswaren te bewaren. Vraag aan de verpleegkundige waar de koelkast staat. Graag uw naam en datum op de verpakking vermelden.

Dagindeling

08.00 uur ontbijt
12.00 uur warme maaltijd
17.00 uur broodmaaltijd
Gedurende de dag biedt de voedingsassistent of gastvrouw u op vaste tijden koffie, thee of andere dranken aan. Op de dagbehandeling is het aanbod van de maaltijden anders geregeld.

Restaurant

In het restaurant bent u van harte welkom voor o.a. warme maaltijden, soep, salades, snacks, brood, belegde broodjes, koeken, fruit en zuivelproducten. U kunt hier met de pin betalen.

De openingstijden van het restaurant zijn:

Screening op ondervoeding (SNAQ)

Ongeveer één op de drie patiënten is bij opname in het ziekenhuis ondervoed of loopt het risico ondervoed te raken. Mede door ondervoeding herstelt die patiënt minder snel. Daarom stelt de verpleegkundige bij opname vragen over het gewichtsverloop en de voedselinname (SNAQ score). Uit deze score blijkt of er extra aandacht nodig is voor uw voeding. Bekijk 'Extra aandacht voor uw voeding tijdens uw verblijf in het ziekenhuis' voor meer informatie.

Voorzieningen

Bibliotheek

U kunt gebruik maken van de bibliotheek. De vrijwillig(st)er komt regelmatig langs met een rijdende bibliotheek.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen blijven één maand bewaard op de afdeling. Mocht u iets missen dan kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling en het (laten)ophalen.

Internet

Het ziekenhuis beschikt over een WiFi netwerk waarvan u gratis gebruik kunt maken.

Kapper en pedicure

Als u wilt kan de kapper of pedicure bij u langs komen. De contactpersoon van de cliënt is verantwoordelijk voor het maken van een afspraak bij een kapper of pedicure. De contactpersoon geeft daarna de gemaakte afspraakdatum door aan de verpleegafdeling van de cliënt.

Kerkdiensten

In het restaurant van ons protestants christelijk ziekenhuis is er iedere zondag van 14.30 - 15.15 uur een kerkdienst . Deze wordt geleid door de geestelijk verzorger of een voorganger uit één van de kerken in de omgeving. Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, geef dit dan, middels het formuliertje in de uitnodiging (die op vrijdag wordt rondgebracht), door aan een verpleegkundige op de afdeling. De kerkdienst is ook te bezoeken in een rolstoel of bed. Vrijwilligers halen en brengen u en uw eventuele bezoek is ook van harte welkom. Klik hier voor meer informatie.

Post

De post wordt dagelijks op de afdeling bezorgd. Aan u gerichte post kan als volgt worden geadresseerd: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Uw naam, Afdeling en kamernummer, Postbus 153, 3240 AD Middelharnis. Wilt u zelf post versturen dan kunt u postzegels kopen bij de receptie. De brievenbus vindt u bij de hoofdingang.

Radio en televisie

Alle bedden zijn voorzien van een televisie met gratis zenderaanbod. Via de televisie kunt u ook radio beluisteren. Naast het standaard luisteraanbod kunt u ook luisteren naar de huisomroep CuraMare en de kerktelefoon.

Stiltecentrum

Een ziekenhuisopname is vaak een ingrijpende gebeurtenis, met name in het geval van een ernstige ziekte of aandoening. Er kunnen dan momenten zijn, dat u behoefte heeft aan stilte en rust om tot bezinning te komen. Daarvoor kunnen u en/of uw geliefden dag en nacht gebruik maken van het stiltecentrum. U vindt deze op de begane grond.

Telefoon

U kunt gebruik maken van uw mobiele telefoon. Heeft u deze niet dan kunt u een telefoon lenen bij de receptie tegen een onkostenvergoeding.

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat u zich in ons ziekenhuis zo prettig mogelijk voelt. Daarom gelden de volgende huisregels.

Mobiele telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan, met uitzondering van de intensive care, medium care unit, cardiac care unit (CCU), klinische neuro fysica (KNF) en overal waar hartfilmpjes (ECG/EEG) worden gemaakt. Houd bij het gebruik van uw mobiele telefoon rekening met uw omgeving. Gebruik deze niet in de buurt van medische apparatuur.

Rookvrij ziekenhuis

Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Zorginstellingen en zorgverleners hebben een belangrijke rol bij het rookvrij maken van de samenleving. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en omliggende terrein is rookvrij. Dat houdt in dat op het gehele terrein niet gerookt mag worden. Dit geldt voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers en leveranciers. Rookt u en wilt u stoppen? Meld u zich via uw specialist aan bij de ‘stoppen met roken poli’ in het ziekenhuis. Ook kunt u uw huisarts vragen om ondersteuning bij het stoppen met roken.

Brand of onraad

Waarschuw bij brand of onraad direct een van de medewerkers van het ziekenhuis. Zij weten wat ze moeten doen en zullen actie ondernemen. Het gebruik van kaarsen is in het ziekenhuis niet toegestaan.

Verlaten van de afdeling

Als u de verpleegafdeling verlaat om bijvoorbeeld naar de centrale hal te gaan, meld u dit dan aan de verpleegkundige of bij de receptie op de afdeling. Dit voorkomt dat wij onnodig naar u zoeken, bijvoorbeeld in het geval van een bezoek door een arts, een onderzoek of een behandeling.

Niet storen

Tijdens uw verblijf kunt u een aantal keer per dag een verpleegkundige op uw afdeling aantreffen met een “niet storen” hesje aan. Deze verpleegkundige is medicijnen aan het uitdelen en mag bij deze werkzaamheden niet gestoord worden om fouten bij het uitdelen van medicijnen te voorkomen.

Fotograferen, filmen en social media

Foto’s maken en filmen in het ziekenhuis is alleen toegestaan als u toestemming heeft van degene die u op de foto of film zet. Houdt u er rekening mee dat als u een foto of film maakt er geen andere patiënten, bezoekers of medewerkers of patiëntgegevens op staan.

Huisdieren

Huisdieren mogen niet mee komen naar het ziekenhuis. Uiteraard vinden wij het wel goed als een hulphond of blindengeleidehond meekomt.

Agressie

Ons ziekenhuis moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt. Wij vinden alle vormen van agressie en geweld onacceptabel. Iemand die zich misdraagt spreken we hierop aan. Wanneer dit geen effect heeft, schakelt de receptie de beveiliging en/of de politie in. Bij fysiek geweld en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan.

Gedragsregels veilige zorg CuraMare

Binnen CuraMare, waaronder Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, wordt de gedragscode veilige zorg gehanteerd voor patiënten/cliënten, bezoekers en derden. De gedragscode veilige zorg beschrijft (huis)regels waaraan patiënten/cliënten, bezoekers en derden zich dienen te houden binnen, en/of op het terrein van de locaties van CuraMare, waaronder Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De gedragsregels geven aan welk gedrag binnen CuraMare niet getolereerd wordt en welke normen gelden. Bij overtreding van deze regels kan een officiële waarschuwing (gele kaart) of ontzegging (rode kaart) tot de toegang van de locaties van Curamare worden opgelegd. In voorkomende gevallen wordt tevens aangifte gedaan bij de politie.

Medische zorg

De behandelend arts draagt de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Het gaat dan vooral over onderzoek en behandeling. Het verstrekken van informatie daarover behoort tot zijn of haar taak.
Het ziekenhuis leidt mensen op. Het kan zijn dat een leerling/stagiair/co-assistent bij uw behandeling aanwezig is. Sommige kamers in het ziekenhuis zijn leerafdelingen. Op deze kamers coördineren stagiaires verpleegkunde de zorg. Dit gebeurt onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. Wij informeren u vooraf en vragen altijd uw toestemming.

Patiëntgericht verplegen

Op alle afdelingen werkt de verpleging zoveel mogelijk patiëntgericht. Dat wil zeggen dat een verpleegkundige verantwoordelijk is voor uw zorg, visites meeloopt en aanspreekpunt is voor uw contactpersoon. U heeft zodoende rechtstreeks contact met een verpleegkundige die volledig op de hoogte is van uw verpleging. De verpleging werkt in wisseldiensten. U ziet drie keer per dag andere gezichten op de afdeling.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger in ons ziekenhuis is voor iedereen beschikbaar. Het maakt daarbij niet uit welke levensbeschouwing of achtergrond u heeft. Ook zijn zij er ter ondersteuning van familie/geliefden, op momenten dat zij daar behoefte aan hebben. Een opname in het ziekenhuis kan allerlei gedachten, gevoelens en vragen oproepen. De geestelijk verzorger wil u graag een luisterend oor bieden en u, waar nodig, ondersteunen en begeleiden. Een gesprek met hem of haar is vertrouwelijk.

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan gaan over:
• Uw geloof of levensbeschouwing.
• Wat u is overkomen.
• Uw zorgen.
• Keuzes die u moet maken.
• De zin van uw leven of het ontbreken daarvan.
Ook voor het eventueel gebruiken van een Bijbel of andere geestelijke lectuur kunt u bij hen terecht.

De eventuele eigen vertegenwoordiger van uw geloofsovertuiging of kerkgenootschap is bij ons uiteraard ook van harte welkom. U kunt zelf aan hem of haar doorgeven dat u bent opgenomen, maar onze geestelijk verzorger kan dit ook voor u doen.

U kunt zelf om een bezoek van een geestelijk verzorger vragen via een verpleegkundige, arts of een andere collega die u verzorgt of behandelt. Onze geestelijk verzorgers zijn mevrouw Karen Koppenaal - van Velde en de heer Gert Jan Vogel. Mevrouw Koppenaal is bereikbaar via k.koppenaal@vanweelbethesda.nl of 06 82 90 86 09.
De heer Vogel is bereikbaar via g.vogel@vanweelbethesda.nl of 06 10 03 23 98.

Wetenschappelijk onderzoek

Indien een arts u wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, wordt vooraf uw toestemming gevraagd. U kunt te allen tijde weigeren om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer een behandeling ongewenste gevolgen heeft

Helaas gebeurt er wel eens iets wat niet de bedoeling was in de vorm van een minder ernstige of ernstige complicatie. Wij willen daar in alle openheid met u over spreken, zodat we er alles aan kunnen doen om herhaling te voorkomen. Uw behandelend arts legt het ongewenste gevolg en de verslagen van de gesprekken vast in uw medisch dossier.

Medewerkers worden gestimuleerd om alles te melden dat niet volgens de richtlijnen is gegaan. Wij leggen deze meldingen vast in ons systeem Veilig Incident Melden (VIM). Deze registratie is niet herleidbaar naar uw persoon. De meldingen vormen een bron van informatie om verbeteringen door te voeren. Kortom, wij leren van gemaakte fouten en nemen maatregelen om te voorkomen dat deze fouten opnieuw worden gemaakt. Soms vindt registratie plaats in een landelijke registratie van complicaties.

Als er sprake is van een incident met voor u ernstige gevolgen waarbij de kwaliteit van zorg in het geding is geweest, meldt de Medisch Lid Raad van Bestuur dit aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een onafhankelijk onderzoeksteam onderzoekt het incident. De Raad van Bestuur rapporteert de bevindingen, conclusies en verbetermaatregelen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uiteraard informeren wij u of uw vertegenwoordiger hierover.

Wanneer u van mening bent dat u als gevolg van een incident schade hebt geleden, dan kunt u Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis daarvoor aansprakelijk stellen en vergoeding eisen. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Behandelbeperking

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis doen we er alles aan om u als patiënt te genezen. Dit betekent dat wij u niet uitsluitend opereren of medicijnen toedienen maar ook dat wij u zo nodig opnemen op de Intensive Care afdeling en, indien dit aan de orde is, u reanimeren. Maar misschien wilt u dit wel helemaal niet in alle gevallen. Wij vinden het erg belangrijk dat u nadenkt over welke grenzen u zelf wilt stellen aan uw behandeling. Deze gestelde grenzen aan uw medische behandeling, noemen we behandelbeperkingen. Bekende voorbeelden van behandelbeperkingen zijn: niet reanimeren en het niet meer geven van bloedtransfusies.

Grenzen stellen

De redenen om grenzen te stellen aan een behandeling zijn divers en persoonlijk. Soms kiezen ernstig zieke patiënten voor een behandelbeperking als de behandeling niet zal leiden tot een betere kwaliteit van leven. Sommige behandelingen zijn wel levensverlengend, maar zo ingrijpend dat de kwaliteit van leven drastisch verslechtert. Bij hoogbejaarde patiënten kunnen bepaalde behandelingen te zwaar en te weinig zinvol zijn. Maar ook vanwege geloofsovertuigingen kan een behandeling geweigerd worden. In bepaalde gevallen zal de arts het initiatief nemen om met u over een behandelbeperking te praten, bijvoorbeeld wanneer een behandeling medisch gezien niet (meer) haalbaar of zinvol is. Een voorbeeld is een patiënt die in de laatste levensfase verkeert vanwege kanker en een longontsteking krijgt waarvoor een langdurige intensive care behandeling nodig is.

Vertel uw arts wat ú wilt

Geef zo snel mogelijk bij uw arts aan als u bepaalde behandelingen beslist niet wilt ondergaan. Uw arts denkt graag mee en adviseert u bij deze moeilijke beslissingen. De afspraken registreren wij in het patiëntendossier. Mocht zich dan een verandering voordoen in uw gezondheidssituatie, en u bent fysiek niet in staat om ons uw wensen te vertellen, dan weten uw zorgverleners wat uw wensen zijn. Vertel uw wensen het liefst direct bij opname tegen uw behandelend arts. Uiteraard kunt u gemaakte afspraken altijd weer terugdraaien als u van gedachten verandert.

Naar huis

Wanneer u naar huis mag heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek bespreekt zij de gegeven zorg en gaat zij na of alle informatie duidelijk is zodat u naar huis kunt. Als u dezelfde dag naar huis gaat, zorg er dan voor dat u de eerste nacht niet alleen thuis bent. In sommige situaties is dat geen bezwaar, de verpleegkundige zal dat met u bespreken.

Wat krijgt u mee naar huis


Transferverpleegkundige: zorg na een ziekenhuis opname

Als blijkt dat u na ontslag ondersteuning nodig heeft, schakelt de verpleegkundige de transferverpleegkundige in. Zij geeft u informatie en advies en regelt samen met u de hulp of voorziening die thuis nodig is. Als de zorgaanbieder van uw keuze geen plaats kan bieden, zoekt de transferverpleegkundige een plaats voor u bij een andere zorgaanbieder ter overbrugging. Deze overbrugging duurt totdat u terecht kunt bij de zorgaanbieder van uw voorkeur. Het is niet mogelijk deze “overbruggingsperiode” in het ziekenhuis door te brengen. Voor aanvragen voor huishoudelijke hulp of langdurig verblijf in een woonzorgcentrum kunt u terecht bij uw gemeente en bij het CIZ. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundigen. Op werkdagen bereikbaar van 10.00 - 11.00 uur en van 13.00 - 14.00 uur, T 0187 60 73 70.

Apotheek Service Punt (ASP)

Voordat u met ontslag gaat meldt u zich bij het Apotheek Service Punt (ASP), in verband met het overdragen van uw medicatieoverzicht aan uw vaste apotheek.

Huisarts

Wij zorgen er natuurlijk voor dat uw huisarts bericht krijgt over uw opname, behandeling en eventuele nazorg.

Vervoer naar huis

Het is belangrijk dat u zich houdt aan het advies van de medisch specialist over autorijden na een operatie. Het kan zijn dat uw wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen de eerste 24 uur na uw ziekenhuisopname geen dekking biedt voor verkeersongevallen. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw verzekeraar. U kunt na opname niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf dat iemand u ophaalt met de auto. Heeft u een (rolstoel)taxi nodig dan kan uzelf, uw familie of de secretaresse van de afdeling waar u ligt deze bestellen. Kosten van dit vervoer zijn voor uw eigen rekening. In sommige gevallen kunt u deze kosten verhalen bij uw zorgverzekering. Wanneer ambulancevervoer geïndiceerd is regelt de verpleegafdeling het vervoer. Meer informatie leest u op Rijksoverheid.

Voortijdig ontslag

Als u voortijdig, zonder toestemming van uw behandelend arts, het ziekenhuis wilt verlaten en de behandeling wilt beëindigen, legt uw behandelend arts uit waarom dit wordt afgeraden. De arts zal u informeren over de mogelijke gevolgen voor uw herstel en gezondheid. Indien u na dit gesprek toch besluit uw behandeling te beëindigen, wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin u aangeeft bekend te zijn met de mogelijke gevolgen en dat u deze gevolgen accepteert.

Medisch ethisch beleid

Uiteraard worden bij patiënten in hun laatste levensfase alle mogelijke middelen ingezet om klachten te verlichten. Op grond van de identiteit staat het ziekenhuis afwijzend tegenover abortus provocatus en euthanasie. Indien de wens van de patiënt strijdig is met dit beleid zal het ziekenhuis zich inspannen de patiënt naar een andere hulpverlenende instelling door te verwijzen. Uitvoeriger informatie over dit beleid is verkrijgbaar bij de afdelingsleiding en bij de behandelend arts.

In geval van overlijden

Orgaan- en weefseldonatie

Het ziekenhuis is sinds de invoering van de wet op de orgaandonatie verplicht tegemoet te komen aan de wens van de patiënt om na overlijden organen en weefsels voor transplantatie af te staan. Dit is de reden waarom na het overlijden van een patiënt (wanneer de overledene medisch gezien geschikt is als orgaan- en/of weefseldonor), de vraag om donatie aan de familie zal worden voorgelegd. Indien de wens van de patiënt niet bekend is, zal de arts aan de nabestaanden toestemming vragen.

Nazorg overledene

Als een patiënt overlijdt, stelt een arts de dood vast en vult de overlijdenspapieren in. Ook stelt hij de huisarts en andere betrokken zorgverleners op de hoogte van het overlijden.

Patiënt in Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis

PatiëntenPortaal

Via ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis bekend zijn. Mijn.vanweelbethesda.nl is ontwikkeld om u als patiënt mee te laten kijken en beslissen over uw eigen zorg. Als u inzage heeft in uw eigen dossier, kunt u betere keuzes maken. U kunt uw gegevens op een rustig moment nalezen, controleren en zich alvast voorbereiden op uw bezoek aan het ziekenhuis.

Uw mening

Uw mening is voor ons belangrijk. Nadat u met ontslag gaat ontvangt u per email een vragenlijst waarop u kenbaar kunt maken hoe u uw verblijf in ons ziekenhuis heeft ervaren. Met uw tips en verbeterpunten kunnen wij de kwaliteit van onze zorg verbeteren en afstemmen op de wensen van de patiënt. Ook als u tevreden bent, horen wij dit graag. Heeft u suggesties voor verbetering van onze dienstverlening, vertel het ons.
Laat uw waardering ook achter op Zorgkaart Nederland. U helpt anderen en uzelf de juiste keuze te maken als het gaat om zorgverlening. Kijk op Zorgkaart Nederland voor meer informatie.

Veilige zorg

Veilige zorg realiseren we samen. U kunt zelf meehelpen aan een veilige behandeling door:
Laat het ons weten als u een onveilige situatie opmerkt, bij uzelf of anderen. Dat kan op de betreffende afdeling. Een melding is iets anders dan een klacht. Bij een melding gaat het niet om beoordelen van het individuele functioneren van een zorgverlener. De melding van een patiënt is juist gericht op het verbeteren en vergroten van het inzicht in de risico’s.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om u goed te behandelen en verzorgen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. U kunt dan een klacht indienen. Wij raden u aan uw klacht eerst te bespreken met bijvoorbeeld uw behandelend arts of het afdelingshoofd. Indien u met de uitkomst van dit overleg niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en de mogelijkheden waarop de klacht kan worden behandeld, bijvoorbeeld door middel van een gesprek of het indienen van de klacht bij de klachtencommissie.
Het is mogelijk het ziekenhuis aansprakelijk te stellen indien u van mening bent dat bij uw verzorging of behandeling fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft opgelopen. U schrijft dan een brief naar de Secretaris Raad van Bestuur waarin u de zaak voorlegt en waarin u het ziekenhuis voor de schade aansprakelijk stelt.
Meer informatie over de klachtenprocedure en het aansprakelijk stellen van het ziekenhuis vindt u in “Klachtenregeling” opvraagbaar bij het Patiënten Service Bureau. De informatie vindt u ook op onze website via het menu ‘ons ziekenhuis’ kopje ‘klachten’.

Rechten en plichten

Wanneer u als patiënt een behandeling of onderzoek in het ziekenhuis ondergaat ontstaat er een overeenkomst, de zogeheten geneeskundige behandelovereenkomst. Deze overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee, zowel voor de hulpverleners in het ziekenhuis als voor de patiënten. In dit opnameboekje zijn kort deze rechten en plichten beschreven. In “Privacy beleid” is meer informatie opgenomen over rechten en plichten van u als patiënt en van het ziekenhuis.

Uw rechten als patiënt

Recht op informatie

Als patiënt hebt u recht op informatie over uw ziekte, de aard en de gevolgen hiervan, het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. Uw hulpverlener is verplicht alle informatie te geven, in begrijpelijke taal, over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en eventuele risico’s die de behandeling met zich meebrengt, alsmede uw vooruitzichten en eventuele alternatieven.

Alleen bij hoge uitzondering en na overleg met een andere arts mag de arts gegevens achterhouden, als hij meent dat u door het horen van de informatie ernstig nadeel ondervindt. U dient alsnog geïnformeerd te worden, wanneer dit 'ernstig nadeel' niet meer te vrezen valt.

Toestemmingsvereiste

Voor een behandeling of onderzoek vraagt uw behandelend arts uw toestemming. U hebt het recht de behandeling of het onderzoek te weigeren. Bij ingrijpende behandelingen wordt uw toestemming uitdrukkelijk gevraagd. In overige gevallen gaat de hulpverlener ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend hebt gegeven. Dit kan blijken uit uw gedrag, bijvoorbeeld uw mouw opstropen om de bloeddruk te laten meten of om bloed te laten prikken. In acute situaties mag de hulpverlener in uw belang zonder toestemming handelen. U kunt uw toestemming voor een behandeling of onderzoek altijd intrekken, mocht u van mening veranderen.

Recht op privacy

U hebt als patiënt recht op bescherming van uw privacy. Hulpverleners gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Het is niet de bedoeling dat onbevoegden uw gegevens kunnen inzien.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat verschillende persoonlijke gegevens over u worden vastgelegd. Als patiënt hebt u recht op bescherming van deze gegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacy beleid van CuraMare kunt u de soort persoonsgegevens die door CuraMare worden verwerkt terugvinden en de daarbij behorende toelichting. Ook staat er in dit beleid met welk doel wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens beschermen. Het privacy beleid kunt u hier vinden.

Uw gegevens worden voor zover nodig, onder andere verstrekt aan de volgende personen en/of afdelingen en/of derden:
Ziekenhuizen zijn verplicht de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Zij verrichten zelf onderzoek en werken mee aan landelijke gegevensverzameling. Het ziekenhuis verzamelt voor dit onderzoek medische gegevens van patiënten, zoals reden van opname, complicaties, infecties en behandeling. Deze gegevens worden anoniem gebruikt om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te verbeteren.
Indien u bezwaar heeft dat Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis uw gegevens gebruikt voor de verbetering van de kwaliteit van zorg, kunt u contact opnemen met het Afsprakenbureau.

Functionaris gegevensbescherming

Om toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving heeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien u vragen hebt over privacy kunt u bij de FG terecht. Ook als u klachten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u contact met de FG opnemen. U kunt dan een mail sturen naar privacy@curamare.nl of een brief naar:

Afdeling Juridische Zaken

t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 153
3240 AD Middelharnis

Geheimhouding

Hulpverleners en andere medewerkers in het ziekenhuis zijn tot geheimhouding verplicht. Alles wat u tegen uw artsen of verpleegkundigen vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Rechten omtrent het medisch dossier

Bewaarplicht

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De algemeen wettelijke bewaartermijn is twintig jaar, maar de termijn kan ook langer zijn.

Recht op inzage en afschrift

Als patiënt hebt u recht op inzage van uw medisch en verpleegkundig dossier.
Als u wenst kunt u een afschrift krijgen van uw medisch dossier.

Recht op correctie, aanvulling en afscherming

Wanneer u in uw dossier onjuistheden tegenkomt kunt u aan uw behandelend arts vragen deze gegevens te corrigeren of aan te vullen met de door u afgegeven verklaring.

Recht op vernietiging

U kunt een verzoek indienen om uw medisch dossier of een gedeelte hiervan te vernietigen.
Voor een afschrift, correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier kunt u het aanvraagformulier invullen dat u kunt vinden via onze website onder voorlichting / rechten en plichten. Beschikt u niet over internet, dan kunt u dit formulier opvragen via het secretariaat Raad van Bestuur.

Second opinion

Een second opinion (tweede mening) is het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw behandelend arts. Deze geeft op uw verzoek zijn oordeel over de diagnose of behandeling. Wij raden u aan vooraf te overleggen met uw behandelend arts en contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Een second opinion wordt niet altijd vergoed.

Schriftelijke wilsverklaring

In een schriftelijke wilsverklaring legt u vast hoe u behandeld wilt worden indien u in een situatie belandt waarin u hierover niet zelfstandig kunt beslissen. Wanneer u in het bezit bent van een schriftelijke wilsverklaring dient u dit voor uw behandeling met uw behandelend arts te bespreken. Hierdoor kan bij wilsonbekwaamheid uw behandelend arts handelen naar uw wensen.

Uw plichten als patiënt

Als patiënt hebt u een aantal plichten. Deze zijn er voor uw eigen gezondheid, welzijn en veiligheid.

Identificatieplicht

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of een Nederlandse identiteitskaart. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar en is wettelijk bepaald. Meer informatie kunt u lezen in Identificatieplicht en Identificatieplicht voor kinderen, opvraagbaar bij het Patiënten Service Bureau of te vinden op onze website. Kijk op Rijksoverheid voor meer informatie.

Informatieplicht

U bent verplicht om uw hulpverlener zo eerlijk en volledig mogelijk te informeren over uw situatie. U dient als patiënt actief mee te werken aan uw eigen genezing, de behandeling, en de voorgeschreven medicatie op juiste wijze te gebruiken.

Respect

Van u wordt verwacht dat u respect en begrip toont voor uw hulpverlener(s) en medepatiënten.

Plicht tot betaling

U bent als patiënt verplicht het ziekenhuis en/of de medisch specialist te betalen voor de geleverde zorg. De betaling geschiedt (vrijwel) altijd via uw zorgverzekeraar. Wanneer u twijfelt of u voldoende verzekerd bent, neemt u dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar kan u informatie geven over de hoogte van de vergoeding van uw behandeling. Wilt u meer informatie lees dan “Betalen van ziekenhuiszorg”, opvraagbaar bij het Patiënten Service Bureau of te vinden op onze website.

Wat verder van belang is

Anonieme lichaamsvloeistoffen gebruikt voor onderzoek

Het laboratorium voert uitsluitend onderzoeken uit die door de arts zijn aangevraagd. Restanten van afgenomen lichaamsmateriaal kunnen voor nader gebruik worden aangewend. In dat geval wordt bloed, serum, plasma of urine van meerdere personen samengevoegd tot een pool, waarin het individuele materiaal niet meer herleidbaar is tot één persoon (anoniem). Een dergelijke pool kan dienen als controle materiaal voor bestaande onderzoeken of als proefmateriaal voor nieuwe onderzoeken. Indien u bezwaar hebt tegen gebruik van uw lichaamsmateriaal voor deze doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan uw specialist of degene die bij u bloed afneemt, dan wel urine of ander lichaamsmateriaal van u in ontvangst neemt.

Cliëntenraad

Het is belangrijk dat iedere patiënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Ons ziekenhuis heeft daarom een cliëntenraad ingesteld, die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/patiënten behartigt. Heeft u een advies voor verbetering van de zorgverlening in het algemeen, dan kunt u dit kenbaar maken via het suggestieformulier. Dit formulier kunt u online invullen op onze website.
Meer informatie over de cliëntenraad kunt u lezen in “De cliëntenraad geeft patiënten een stem”, op de website van het ziekenhuis en via het mededelingenbord in de centrale hal van het ziekenhuis.

Patiënten Service Bureau (PSB)

Wilt u informatie over een bepaalde ziekte, behandeling of een bepaald onderzoek? Wilt u meer weten over hoe het er in het ziekenhuis aan toe gaat? De vrijwilligers staan u graag te woord. Samen met u zoeken zij naar een antwoord of zij verwijzen u gericht door. Het is een plaats waar u terecht kunt als u tips en ideeën heeft.
U vindt het Patiënten Service Bureau op de begane grond bij de ingang van de poliklinieken. Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur, T 0187 60 71 19.

Prikaccident

Het is mogelijk dat tijdens uw behandeling in het ziekenhuis –ondanks alle voorzorgsmaatregelen- een hulpverlener zich verwondt aan een naald of een ander scherp voorwerp, zoals operatie-instrumenten.
Dit wordt een prikaccident genoemd. Bij een prikaccident kan een hulpverlener in contact komen met uw bloed of ander lichaamsvocht. Medewerkers in het ziekenhuis zijn verplicht om een prikaccident te melden. In geval van een prikaccident wordt uw bloed afgenomen en onderzocht op bloed overdraagbare ziekten, zoals HIV, Hepatitis B en Hepatitis C. U wordt hierover geïnformeerd door uw behandelend arts, bijvoorbeeld of u geïnformeerd wilt worden over de uitslag van het bloedonderzoek. Indien zich een prikaccident voordoet tijdens uw operatie, wordt u hierover achteraf geïnformeerd.

Stichting ‘Vrienden van Ziekenhuis Dirksland’

De stichting ‘Vrienden van Ziekenhuis Dirksland’ is opgericht op 16 mei 2007. De stichting heeft tot doel gelden te verwerven waardoor het ziekenhuis extra voorzieningen kan realiseren, die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald.
Wilt u een gift aan het ziekenhuis doneren, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL62RABO 013 33 45 033 ten name van de stichting ‘Vrienden van Ziekenhuis Dirksland’ in Dirksland.
Wilt u een legaat of een lijfschenking aan het ziekenhuis doen toekomen, dan kunt u contact opnemen met de stichting via het secretariaat Raad van Bestuur van het ziekenhuis, T 0187 60 76 43.

Het postadres van de stichting is:
Vrienden van Ziekenhuis Dirksland
Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland"
Antwoordnummer 352
3240 WG MIDDELHARNIS
email: info@vrienden.zhsdirksland.nl

Voor meer informatie kunt u hier kijken.

Vrijwilligers

In ons ziekenhuis werken bijna 200 vrijwilligers. Zij staan graag voor u klaar! Zij bieden hulp bij een aantal werkzaamheden, zoals opvangen van nieuwe patiënten, uitdelen van de post, verzorgen van bloemen, ronddelen van maaltijden, begeleiden van patiënten naar een andere afdeling en voorlezen van de krant. Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk dan kunt u meer informatie vinden op de website van het ziekenhuis.

Werken in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Binnen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hebben we regelmatig vacatures. Deze zijn te vinden via onze website.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: W07
Laatst bijgewerkt op: 05-03-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien