Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Hygiene

Maatregelen bij Vancomycine Resistente Enterokokken (VRE)

Maatregelen bij Vancomycine Resistente Enterokokken (VRE)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U bent opgenomen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Bij een bezoek of verblijf in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, medepatiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten bij zich dragen. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken. Om overdracht van deze micro-organismen tussen patiënten tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan algemene hygiënemaatregelen (onder andere handhygiëne).


Resistente bacteriën

Infecties veroorzaakt door bacteriën worden behandeld met antibiotica (bijvoorbeeld penicilline). Dit zijn middelen die de bacteriën doden of de groei hiervan remmen. Het is belangrijk om zorgvuldig met antibiotica om te gaan, dit om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden. Het probleem van een resistente bacterie, bij een onverhoopte infectie, is dat deze bacterie niet meer reageert op de gangbare antibiotica om de infectie te bestrijden. Resistente bacteriën moeten hierom opgespoord worden, zodat deze zich niet verder kunnen verspreiden. Een voorbeeld van een resistente bacterie is de Vancomycine Resistente Enterokok (VRE).

Vancomycine Resistente Enterokokken

Enterokokken behoren tot de normale darmbacteriën van gezonde mensen en zijn daar niet gevaarlijk. Slechts sporadisch spelen enterokokken een rol bij het ontstaan van een infectie, met name bij patiënten met een verminderde weerstand. Door veelvuldig gebruik van het antibioticum vancomycine kunnen
enterokokken resistent worden, zij worden dan Vancomycine Resistente Enterokokken genoemd. Een infectie die door VRE wordt veroorzaakt, kan niet meer met het antibioticum vancomycine behandeld worden. Behandeling is dan wel mogelijk met zwaardere antibiotica.

Een VRE geeft meestal geen ziekteverschijnselen. U merkt er dan ook niets van wanneer u deze bacterie bij u draagt. Via laboratoriumonderzoek kan er speciaal naar worden gezocht door middel van een uitstrijk van de anus (het rectum) of eventueel ontlasting te kweken. VRE is een bacterie die zich kenmerkt door verspreiding in het ziekenhuis. Om verspreiding van VRE tegen te gaan, neemt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis speciale maatregelen, dit is geheel volgens de landelijke richtlijnen.

Isolatiemaatregelen

Om de verspreiding van resistente bacteriën zoals VRE te voorkomen, is de algemene hygiëne niet voldoende. Er worden dan speciale voorzorgsmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden isolatiemaatregelen genoemd. Door middel van een isolatiekaart op uw kamerdeur bij opname in het ziekenhuis, is het voor alle medewerkers duidelijk welke maatregelen zij bij u moeten nemen bij de zorgverlening en of behandeling. Voor u als mogelijke drager van VRE geldt bij opname ’contactisolatie’.

De volgende maatregelen worden getroffen:

  • U ligt bij voorkeur op een eenpersoonskamer, eventueel op een meerpersoonskamer tezamen (in cohort) met patiënten die ook mogelijk drager van VRE zijn.
  • De medewerkers die direct contact met u hebben, dragen een schort en handschoenen. Als zij bij u weggaan, trekken zij deze beschermende kleding weer uit en wassen de handen. De bacteriën die bij contact worden overgedragen, kunnen zo de kamer niet verlaten en zich niet in het ziekenhuis verspreiden.
  • U mag uw kamer niet verlaten zonder toestemming van het verplegend personeel.
  • Omdat de zorgverlening gewoon door moet gaan, mag u de kamer uitsluitend voor een onderzoek, behandeling of ingreep verlaten. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een medewerker van het ziekenhuis.
De VRE bacterie komt vooral voor in de darmen en verspreidt zich via direct contact (voornamelijk via handen). Het is daarom van groot belang dat u een goede toilethygiëne in acht neemt. Dit houdt in dat:
  • Ná uw toiletbezoek de handen gewassen worden met water en zeep. Droog uw handen met een papieren handdoek.
  • Bij het verlaten van de kamer (bij onderzoek of behandeling) wrijft u altijd uw handen in met handalcohol.
  • Uw kamer en sanitair worden dagelijks huishoudelijk gereinigd.

Onderzoek en behandeling

Bij verpleging met isolatiemaatregelen kunnen de onderzoeken of de behandeling waarvoor u bent opgenomen gewoon doorgaan. Bij deze behandelingen of onderzoeken worden eveneens ’contact isolatie’ maatregelen door de medewerkers gehanteerd (zij dragen handschoenen en schort).

Bezoek

Wanneer u in isolatie ligt, kunt u gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangeren kunnen u zonder risico bezoeken. Het bezoek wordt verzocht om zich eerst te melden bij de verpleging. Na het verlaten van de kamer, wordt aan uw bezoekers gevraagd om de handen in te wrijven met handalcohol. Verder zijn, voor uw bezoek, geen speciale isolatiemaatregelen nodig.

Controle op VRE-dragerschap

Om na te gaan of u VRE-drager bent, wordt er laboratoriumonderzoek, in de vorm van kweken, gedaan van het rectum (in de anus). Een kweek wil zeggen dat men met een wattenstokje in de anus gaat, net zoals bij het gebruik van een thermometer. Als alternatief kan ontlasting gekweekt worden of een wattenstokje dat in ontlasting gedoopt is. Er worden op een aantal achtereenvolgende dagen kweken afgenomen.

Als in één van deze kweken VRE wordt gevonden, wordt u geïnformeerd door uw hoofdbehandelaar. Daarnaast ontvangen u en uw huisarts een brief met verdere informatie over het VRE-dragerschap.
Mocht er geen VRE worden aangetoond, dan worden de isolatiemaatregelen opgeheven en hoort u verder geen bericht.

Ontslag en thuissituatie

In de thuissituatie zijn geen speciale maatregelen nodig. Mocht u gebruik maken van bijvoorbeeld wijkzorg of fysiotherapie dan is dat geen enkel probleem. Laat in dit geval voor uw afspraak weten dat u een drager bent van VRE, zodat zij eventuele maatregelen kunnen treffen.

Polikliniekbezoek of nieuwe opname

Als u na ontslag een afspraak heeft op de polikliniek in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is dat geen enkel probleem. Tijdens dit bezoek wordt, afhankelijk van het specifieke onderzoek of behandeling, contactisolatie toegepast.

Tot slot

De isolatiemaatregelen treffen is een manier om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen en andere patiënten te beschermen tegen een mogelijke besmetting met VRE.
Wij beseffen ons dat de situatie ingrijpend en onaangenaam kan zijn en proberen daarom om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken.
Bij vragen en eventuele problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts, de verpleegkundige of de afdeling Infectiepreventie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: V15
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien