Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Valpoli

Valpoli

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U heeft binnenkort een afspraak op de Valpoli in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Via deze weg informeren we u over wat u kunt verwachten bij uw afspraak.


De valpoli

Uit onderzoek is gebleken dat 30% van de zelfstandig wonende ouderen minstens een keer per jaar valt. Dit vallen kan tot ernstige gevolgen leiden, zoals botbreuken, moeizamer lopen of zoveel angst om te lopen dat u steeds minder gaat bewegen. Al deze gevolgen kunnen er toe leiden dat u meer moeite gaat krijgen met zelfstandig thuis wonen. Daarom is voorkomen ook beter dan genezen.

De valpoli is bedoeld voor mensen die door onduidelijke redenen vallen. Op de valpoli wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van uw val of valneiging. Op basis van dit onderzoek krijgt u adviezen en wordt een behandelplan opgesteld. Het uiteindelijke doel is dat u minder vaak en liefst helemaal niet meer valt en dat u zich meer en beter kan bewegen.

Wie verwijst u naar de valpoli?

Uw huisarts of specialist kan u adviseren en doorverwijzen naar de valpoli in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Uw arts of specialist gebruikt daarvoor een speciale doorverwijzing. Als uw huisarts of specialist u heeft aangemeld voor de valpoli, zal de doktersassistent van de geriatrie u of uw contactpersoon telefonisch benaderen om een afspraak te maken en u uitnodigen op de valpoli.

De gang van zaken op de valpoli

U wordt op de dag van uw afspraak om 9.00 uur verwacht in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 • Nadat u bent ingeschreven bij de afsprakenbali kunt u zich melden bij het laboratorium (Centraal Kantoor) om bloed te laten prikken en eventueel urine in te leveren.
 • Rond 9.15 uur wordt u verwacht op de polikliniek Geriatrie (bestemming E0-4 53).
 • Vanaf 9.15 – 10.15 uur worden de door u thuis ingevulde vragenlijsten doorgenomen. Ook worden dan nog enkele aanvullende tests en scorelijsten afgenomen.
 • Na deze onderzoeken zal de doktersassistente de uitkomsten van al deze vragenlijsten en tests bespreken met de klinisch geriater.
 • Rond 10.30 uur zal de klinisch geriater in een gesprek navraag doen naar uw klachten en de overige gezondheidstoestand. Ook zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden en de bloeddruk worden opgemeten. Aan het eind van het gesprek worden met u afspraken gemaakt over (indien nodig) aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een röntgenfoto.
 • Om 11.30 uur heeft u een afspraak met de fysiotherapeut om diverse onderzoeken en testen uit te voeren die betrekkingen hebben op uw mobiliteit. Dit zal in de oefenzaal van het ziekenhuis plaatsvinden.
 • Rond 12.30 uur wordt er bij u een hartfilmpje (ECG) gemaakt op de poli Cardiologie. Daarna kunt u naar huis.
 • Indien er nog aanvullende onderzoeken gedaan moeten worden neemt de doktersassistent hierover op een latere datum contact met u op.

De uitslag

Na uw eerste bezoek in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis krijgt u een uitslaggesprek. Soms komt u terug op de polikliniek geriatrie, maar het gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal de klinisch geriater u op de hoogte brengen van de uitslagen van de diverse onderzoeken, testen en vragenlijsten die tijdens uw bezoek zijn uitgevoerd. Daarnaast zal de klinisch geriater trachten uw mobiliteitsproblemen te verklaren en u daarvoor ook een behandelplan voorleggen. Tevens brengt de klinisch geriater uw huisarts en/of specialist op de hoogte over de bevindingen tijdens uw bezoek aan de valpoli.

Tot slot

Tijdens de polibezoeken is het wenselijk dat u iemand meebrengt die u goed kent, dit kan in het belang van het onderzoek zijn. U kunt hierbij denken aan uw partner, zoon of dochter, of iemand anders die regelmatig voor u zorgt. Tevens vragen wij u om uw eigen (loop)hulpmiddel mee te nemen tijdens uw bezoek, goed passende schoenen en een lijst met recente medicatie die u gebruikt, liefst een uitdraai van uw apotheek.

Wanneer de afspraak voor de valpoli is gemaakt zal u via de poli geriatrie een aantal documenten worden toegezonden.
 • Bevestigingsbrief van de datum van uw polibezoek.
 • Een aantal vragenlijsten (ook in te vullen via het patiëntenportaal)
 • Een laboratoriumbrief om bloed te laten prikken.
 • Een laboratoriumbrief voor het inleveren van urine ( indien nodig).

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: V10
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien