Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Ureterorenoscopie (URS)

Ureterorenoscopie (URS)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemene informatie over een ureterorenoscopie (URS). Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.


Wat is een ureterenoscopie?

Tijdens een URS brengt de uroloog een dun kijkbuisje (uretero-renoscoop) via de plasbuis en blaas in de nier of urineleider waar de niersteen zich bevindt. Met speciale instrumenten kan de uroloog, afhankelijk van de grootte, de steen vaak in zijn geheel verwijderen. Soms moet de steen echter eerst verkleind worden. Dit gebeurt dan met behulp van een laserstraal of een inwendige vergruizer.
125

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de ingreep doorloopt u een preoperatief screeningstraject. U krijgt een gesprek met de anesthesioloog en zo nodig met de ziekenhuisapotheker of een andere specialist. Indien u bloedverdunners gebruikt, meldt dat dan aan de anesthesioloog en uw behandelend arts.

Op de holding krijgt u antibiotica profylaxe via het infuus toegediend om de kans op infectie te verlagen.

De ingreep

De ingreep zelf duurt ongeveer 60 minuten, afhankelijk van de grootte en de ligging van de steen. Bij 5-10% van de operaties is het niet mogelijk om de urineleider in te komen, de uroloog neemt na de operatie de consequenties hiervan met u door.

Meestal wordt er een dubbel of enkel-J katheter achtergelaten om de nier optimaal te draineren na de ingreep. Er wordt ook een blaaskatheter achtergelaten. Dit is meestal voor 1 dag. Een enkel-J katheter wordt meestal gelijktijdig met de blaaskatheter verwijderd, een dubbel-J katheter blijft 2 tot 6 weken zitten. Deze wordt poliklinisch verwijderd.

Complicaties die kunnen voorkomen zijn:

  • Beschadiging van de wand van de urineleider (perforatie): in dat geval kan het nodig zijn dat de ingreep vroegtijdig wordt gestopt. Er wordt een dubbel-J katheter achtergelaten. Hierdoor herstelt de urineleider meestal spontaan. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om een extra operatie uit te voeren om deze beschadiging te herstellen;
  • Als er een bloeding optreedt van de ureterwand is er onvoldoende zicht om de ingreep uit te voeren en kan het nodig zijn dat de ingreep vroegtijdig wordt gestopt. Er wordt een dubbel-J katheter achtergelaten en in een later stadium kan de ingreep opnieuw worden uitgevoerd;
  • Ondanks antibiotische profylaxe kunt u na de ingreep een urineweginfectie oplopen.

Na de ingreep

De eerste tijd na de operatie zal het plassen wat klachten geven in de vorm van snelle aandrang, branderig gevoel, soms moeilijk ophouden, een enkele keer verlies van urine en bloederige urine. Dit gaat meestal vanzelf over. Direct na de operatie kunt u last krijgen van blaaskrampen (erge aandrang om te plassen) dit kan eventueel met medicijnen verminderd worden.

U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek. Het herstel is afhankelijk van de aandoening, de zwaarte van de operatie en uw lichamelijke gesteldheid. Gun u zelf de rust en tijd die u nodig heeft om te herstellen van de operatie.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de polikliniek urologie als het bloedverlies zeer heftig is of als uw temperatuur hoger is dan 38.5 graden koorts. Uw behandelend arts schrijft dan antibiotica voor om infectie te voorkomen.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: U07
Laatst bijgewerkt op: 15-11-2022
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien