Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Spermatocele

Spermatocele

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemene informatie over de spermacotèle. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.


Wat is een spermatocèle?

De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Een spermatocèle is een met vocht gevulde uitstulping van een van deze verzamelbuisjes. Een spermatocèle is vaak los van de zaadbal en is een goedaardige aandoening. Reden om wat te doen aan deze aandoening zijn: cosmetisch, pijnklachten, het ‘in de weg zitten’.

Voorbereiding op de ingreep

De ingreep vindt plaats op de operatiekamer, in overleg met de anesthesioloog onder volledige narcose of onder regionale verdoving. Ter voorbereiding op de ingreep doorloopt u een pre-operatief screeningstraject. U heeft gesprekken met een medewerker van de POS poli, de anesthesioloog en, indien u ook medicatie gebruikt, bij de ziekenhuisapotheker.

De ingreep

Via een snede in de balzak worden de bal en bijbal met daarin de spermatocèle naar buiten gehaald en wordt de spermatocèle verwijderd. De wond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Na de ingreep

Het kan voorkomen dat u na de operatie pijn hebt en misselijk bent. Dit kan door de narcose komen en deze klachten zijn van tijdelijke aard. De anesthesioloog spreekt meestal van tevoren medicatie af tegen misselijkheid en pijnklachten. U kunt hierom vragen. Als u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken.
Na de ingreep kunt u in principe dezelfde dag weer naar huis. In verband met de toegediende verdoving mag u niet zelf naar huis rijden. Wij adviseren u vooraf vervoer naar huis te regelen.


Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties voorkomen. Het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent.

Leefregels en adviezen

Voor een goed herstel na uw operatie onderstaand een aantal adviezen.
Voor pijnstilling mag u paracetamol gebruiken, maximaal 4x daags 2 tabletten van 500 mg.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de polikliniek urologie als u hoger dan 38.5 graden koorts krijgt. Of als u pijnklachten heeft die niet verdwijnen na het innemen van pijnstilling.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op het secretariaat urologie op T 0187 60 71 90.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: S47
Laatst bijgewerkt op: 28-11-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien