Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Orthopedie & traumatologie

Sleutelbeenbreuk

Sleutelbeenbreuk

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft een sleutelbeenbreuk (clavicula fractuur) bij u geconstateerd. Hier krijgt u informatie over de breuk en de behandeling.


De sleutelbeenbreuk

Een gebroken sleutelbeen is een veel voorkomende botbreuk. Breuken die niet of weinig verplaatst zijn genezen meestal gemakkelijk. Breuken die zich aan het uiteinde van het sleutelbeen bevinden of breuken waarbij de breukdelen fors verplaatst zijn, worden bij voorkeur geopereerd.

De niet-operatieve behandeling

De niet-operatieve behandeling van niet of weinig verplaatste breuken is eenvoudig; door rust en gedoseerd (onbelast) oefenen geneest de breuk. Rust wordt gegeven door middel van een mitella (een draagdoek).

Bij kinderen

Bij kinderen is er meestal sprake van een twijgbreuk. Het botvlies is daarbij nog heel zodat de gebroken botdelen bij elkaar blijven en nauwelijks verplaatsen. Het dragen van de mitella is maar één tot drie weken nodig. ‘s Nachts hoeft de mitella niet om. Als het kind weinig of geen last meer heeft, is de mitella niet meer nodig. De functie van schouder en arm herstelt meestal binnen enkele weken volledig. Het is verstandig sport en gymnastiek pas zes weken na het ongeval te hervatten.

Bij volwassenen

Rust bevordert de genezing. Door gebruik van een mitella is er voldoende rust voor een goede genezing.

Een operatie

Soms kan in overleg met uw arts worden gekozen voor een operatie wanneer verwacht wordt dat daarmee de genezing van de breuk en uiteindelijk de schouderfunctie beter wordt.

De voorkeur voor operatieve behandeling bestaat bij:
  • Sterk verplaatste breukuiteinden
  • Er verkorting ontstaat van meer dan 1,5-2 cm.
  • Er sprake is van een breuk aan het uiteinde van het sleutelbeen
  • Als er een botstuk door de huid dreigt te gaan.
Met de huidige technieken en beschikbare materialen is de kans op complicaties klein. Deze eventuele complicaties zullen met u worden besproken door uw behandelend arts.

Herstel bij niet-operatieve behandeling.

In het algemeen draagt u drie tot vijf weken een mitella. De laatste twee weken hoeft dat niet de hele dag. Tijdens douchen/baden en ’s nachts kan de mitella af.

Na vier tot zes weken moet u uw arm weer goed boven het hoofd kunnen bewegen. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist. Deze kan dan beoordelen of fysiotherapeutische hulp nodig is.

Na zes weken is de breuk zodanig genezen dat de meeste arbeid weer verricht kan worden. Zware lichamelijke arbeid zal waarschijnlijk pas enkele weken later mogelijk zijn.

Na de genezing van de breuk kan een verdikking van het bot ter plaatsen van de breuk zichtbaar blijven. Bij kinderen verdwijnt de standsafwijking binnen een jaar.
Het kan gebeuren dat de sleutelbeenbreuk niet geneest. Bij klachten kan met een botgroei simulator (laag gedoseerd ultrageluid of elektromagnetische velden) alsnog genezing worden bereikt. Als dit niet helpt, zal alsnog een operatie noodzakelijk zijn.

Leefregels

  • Om verstijving van de schouder te voorkomen moet u zodra het mogelijk is draaioefeningen doen met de schouder. Dat doet u door het bovenlichaam voorover te buigen, zodat de arm in de mitella vrij komt te hangen. U maakt dan draaiende bewegingen met de schouder alsof u in een pan met soep roert. U maakt in de loop van de tijd “de roerbeweging” steeds groter.
  • Haal vier tot zes keer per dag de arm uit de mitella of sling en probeer de elleboog recht te maken (arm naar beneden laten hangen). Daarna buigt en strekt u een paar keer de elleboog, om verstijving van de elleboog te voorkomen.
  • Algemene regel: “luister” naar de pijn. Als u geen pijnklachten meer heeft is de mitella niet meer nodig. Alles wat mogelijk is, zonder dat dit pijn doet, is toegestaan.
  • Tegen de pijn kunt u zo nodig paracetamol gebruiken.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli chirurgie of orthopedie.

Uw afspraak

Afspraken kunt u zelf maken of wijzigen in uw patiëntenportaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt dit niet of wilt u liever een medewerker spreken, bel dan op werkdagen tussen 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur met het afsprakenbureau op 0187 60 23 55. Voor bloedprikken bij het laboratorium hoeft u geen afspraak te maken.

Annuleren

Wilt u uw afspraak annuleren, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren.

Digitaal voorbereiden op uw afspraak

In uw patiëntenportaal vindt u alle informatie om u voor te bereiden op uw afspraak. Lees vóór u naar het ziekenhuis komt deze informatie door en vul vragenlijsten in wanneer deze voor u klaar staan.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: S31
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien