Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Staaroperatie met preoperatieve screening

Staaroperatie met preoperatieve screening

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Met deze informatie wil Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis u informeren over de behandeling van staar. Wij adviseren u deze informatie voor de behandeling aandachtig door te lezen.


Voor de operatie

Vragenlijst

Als er een staaroperatie met preoperatieve screening gepland wordt, krijgt u aan de balie een inlogcode voor een elektronische vragenlijst mee. Wilt u deze vragenlijst over uw medische geschiedenis zo volledig mogelijk invullen.

Lensmeting

Bij de staaroperatie wordt uw eigen ooglens vervangen door een kunstlens. Om de sterkte van deze kunstlens te kunnen bepalen is een lensmeting (biometrie) nodig. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek oogheelkunde. Het is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten. Voor een precieze bepaling van de sterkte van de kunstlens worden beide ogen gemeten. Er worden géén druppels gegeven die autorijden belemmeren. Contactlenzen kunnen de lensmeting beïnvloeden. Daarom vragen wij u ten minste 2 weken voor de lensmeting te stoppen met het dragen van contactlenzen.

Adviesgesprek kunstlens

Wij gebruiken bij de staaroperatie een standaard monofocale kunstlens. Deze wordt volledig door de verzekering vergoed. Onze technisch oogheelkundig assistent zal met u de resterende brilsterkte na de operatie bespreken. Er zijn ook andere soorten kunstlenzen beschikbaar. De voor- en nadelen van deze alternatieve kunstlenzen worden besproken. Meer informatie over multifocale of torische lenzen kunt u vinden op www.oogartsen.nl.

Preoperatieve screening (POS)

Ter voorbereiding op de operatie bezoekt u de Preoperatieve Screening (POSpoli). De anesthesist onderzoekt u en beoordeelt of u de operatie lichamelijk aan kunt.

Voorbereiding

Voorafgaand aan uw bezoek aan de POS poli krijgt u een uitnodigingsbrief met daarin de afspraakgegevens. Ook ontvangt u een uitnodiging voor het maken van een ECG (hartfilmpje). De polikliniek assistente maakt deze afspraken voor u. Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route. Uw bezoek aan de POS poli duurt ongeveer twee uur. U bezoekt meerdere medewerkers. In de wachtruimte zitten ook patiënten die een afspraak hebben bij een andere arts. Het is daardoor mogelijk dat een patiënt die later binnenkomt eerder wordt geholpen! Tip: Neem iets mee om u te vermaken. Denk hierbij aan een boek, tijdschrift, werk of een puzzelboekje.

Neem als voorbereiding op uw bezoek aan de POS poli het volgende mee:
  • Een actuele medicijnlijst
  • Als u overgevoelig bent voor medicatie, probeer dan via uw huisarts of apotheek te achterhalen om welke medicijnen het gaat en neem deze gegevens mee.

Wie spreekt u tijdens het bezoek aan de POS-poli?

Tijdens uw bezoek aan de POS-poli spreekt u een aantal mensen:
  • De apothekersassistent: bespreekt uw medicatiegebruik en zet dat in het computersysteem van het ziekenhuis.
  • De doktersassistent: meet uw bloeddruk en vraagt eventuele onduidelijkheden op de vragenlijst bij u na.
  • De anesthesioloog/physician assistent anesthesiologie/anesthesie-assistent: afhankelijk van uw gezondheid zult u één van deze mensen spreken. De physician assistent en de anesthesie-assistent werken onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Tijdens dit bezoek worden vragen gesteld over uw gezondheid, medicijngebruik, eventuele eerdere operaties en hoe u toen op de anesthesie reageerde. Ook wordt de vorm van anesthesie met u besproken en zal er een beperkt lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt de mond/keelholte geïnspecteerd en hart en longen beluisterd.

Geldigheidsduur van het bezoek aan de POS-poli

Uw goedkeuring voor operatie is in principe zes maanden geldig, mits er zich geen grote veranderingen voordoen in uw gezondheidstoestand. Dit betekent ook dat wanneer u binnen een halfjaar voor een zelfde soort operatie wordt opgenomen, u niet opnieuw naar de POS-poli behoeft te komen.

Oogdruppels voor en na de operatie

U begint twee dagen vóór de operatie met druppelen van het te opereren oog en u gaat door met druppelen t/m 3 weken na de operatie. Gebruik hiervoor het onderstaande schema:

Dexamethason 3x per dag 1 druppel (ochtend, middag en avond)
Nevanac 1x per dag 1 druppel (avond)

De druppels werken ontstekingsremmend en pijnstillend. Het recept krijgt u bij de bevestigingsbrief. Een druppelinstructie kunt u vinden op www.apotheek.nl/videos. Indien u al andere druppels gebruikt mag u deze doorgebruiken, tenzij dit anders is besproken met uw oogarts.

Opnamedag

Wanneer en waar

In uw bevestigingsbrief staat de operatiedatum en hoe laat u wordt verwacht. Op dit tijdstip kunt u zich melden bij de hoofdingang/receptie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Houdt u er rekening mee dat u ongeveer 2 tot 3 uur aanwezig bent in het ziekenhuis.

Eten en drinken

U mag voor deze operatie gewoon eten en drinken.

Medicatie

Breng uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. Vergeet met name uw inhalatiemedicatie en insuline niet. U mag op de dag van opname gewoon uw gebruikelijke medicatie innemen, tenzij er bij het POS-spreekuur andere afspraken zijn gemaakt.

Kleding, make-up, sieraden, gehoorapparaat

Tijdens de operatie houdt u uw eigen kleding aan. Wij adviseren daarom comfortabele kleding te dragen. Op de operatiekamer is het dragen van sieraden (horloge, ringen, piercings en armbanden) niet toegestaan. Het beste kunt u uw sieraden thuis laten. Ook wordt u gevraagd geen make-up, nagellak of kunstnagels te dragen. Neem uw gehoorapparaat wel mee naar het ziekenhuis. Vlak voor de operatie kunt u het gehoorapparaat aan de zijde van het te opereren oog uit doen. Het gehoorapparaat aan de andere zijde mag inblijven.

Begeleiding

Na de operatie kan u niet zelf naar huis rijden. U heeft een begeleider nodig die u naar huis kan brengen. De begeleider kan in de grote hal op u wachten.

Op de afdeling

Nadat u zich gemeld heeft bij de hoofdingang/receptie wordt u naar de afdeling dagopname verwezen. U wordt door een verpleegkundige ontvangen. Op de afdeling kunt u ontspannen gaan zitten of liggen in een zorgstoel. Van de verpleegkundige krijgt u een haarnetje en schoenbeschermers.

Verdoving

De verpleegkundige druppelt uw oog met verdovende druppels en met een druppel om de pupil wijd te maken. Als de druppels goed zijn ingewerkt wordt u in een operatiestoel door een medewerker naar het operatiecomplex gereden.

Voorbereidingsruimte (holding)

Op het operatiecomplex wordt u ontvangen in de voorbereidingsruimte. Hier maakt u kennis met de anesthesioloog. Dat is de arts die u de verdoving geeft voor de operatie. Het is mogelijk dat u op de operatiekamer een andere anesthesioloog treft dan op de POS-poli. In principe geeft de anesthesioloog u de anesthesievorm die op de POS-poli is afgesproken. Wanneer er wordt afgeweken van de afgesproken anesthesievorm wordt dit duidelijk beargumenteerd en aan u uitgelegd. Tijdens de operatie is de anesthesioloog of diens assistent, de anesthesiemedewerker, voortdurend bij u.

Op de holding krijgt u een infuusnaaldje. U wordt voor het prikken van de verdoving eerst aangesloten aan de monitor en bloeddrukmeter. De verdoving wordt geprikt door een van de anesthesiologen. Wanneer de verdoving is ingewerkt, wordt u naar de operatiekamer gereden door een van de anesthesiemedewerkers. Dit is een assistent van de anesthesioloog die onder diens verantwoording werkt.

De verdoving van het oog

Subtenon-blok

Voordat de verdoving wordt toegediend krijgt u een ‘roesje’. Dit roesje duurt ongeveer vijf minuten. Tijdens dit ‘roesje’ wordt uw oog verdoofd. Hierbij krijgt u naast een druppelverdoving, een klein sneetje in het oog waardoor aanvullende pijnstillende medicijnen worden gespoten.

Oogblok

Voordat de verdoving wordt toegediend krijgt u een ‘roesje’. Dit roesje duurt ongeveer vijf minuten. Tijdens dit ‘roesje’ wordt uw oog verdoofd. Hierbij krijgt u injecties rond het oog.

Het toedienen van de verdoving

Tijdens het prikken van de verdoving van uw oog is het erg belangrijk dat u stil ligt. Na het toedienen van de verdoving krijgt u wat gazen op het oog wat een klein beetje druk geeft, zodat de verdovingsvloeistof beter in kan werken. Dit inwerken duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties

De subtenon-verdoving is een zeer veilige methode om het oog te verdoven. Bij het oogblok is er een zeer kleine kans dat er in het oog wordt geprikt.

Tijdens de operatie

In de operatiekamer wordt u ontvangen door het operatieteam. Vervolgens wordt u weer aangesloten aan de monitor. Ook wordt er een vragenlijst afgewerkt om zeker te weten dat u de juiste patiënt bent. De ingreep wordt nagevraagd, de operatiezijde, allergieën enz. Tijdens dit controlemoment is de oogarts die u opereert en de anesthesioloog ook aanwezig. Tijdens de operatie wordt u nauwlettend in de gaten gehouden door de anesthesioloog of een anesthesiemedewerker.

Uw oogarts zal alles in gereedheid brengen om de operatie veilig en steriel te kunnen verrichten. Er wordt een buisje dat lucht blaast in de buurt van uw neus en mond geplaatst. Daarna wordt u bedekt met een operatielaken. Er komt een klemmetje tussen de oogleden van het oog dat geopereerd wordt om te zorgen dat u niet meer kunt knipperen. Tijdens de operatie hoort u nog omgevingsgeluiden en merkt u dat de oogarts bezig is. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen. De oogarts verwijdert de troebele ooglens en vervangt deze door een kunstlens. De operatie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Na de operatie krijgt u zalf in het oog en wordt er een beschermend kapje over het oog geplakt.

Na de operatie

Na de operatie wordt u teruggebracht naar de afdeling dagopname. Daarna kunt u het ziekenhuis verlaten. Het oogkapje blijft op tot de volgende ochtend.

Dag na de operatie

De volgende ochtend na de operatie mag het oogkapje verwijderd worden. Maak de huid rondom het geopereerde oog voorzichtig schoon met een steriel gaasje met kraanwater. Vervolgens gaat u verder met het druppelschema door Dexamethason (3x per dag) te druppelen. ’s Avonds druppelt u Nevanac.

Controle

Binnen 3 dagen belt de poli assistente u op om te vragen hoe het gaat. U kunt dan zelf ook vragen stellen. De eindcontrole op de poli vindt na ongeveer 4 weken plaats. De afspraken vindt u in de bevestigingsbrief van de operatie.

Leefregels na de operatie

Het belangrijkste is dat u het oog goed beschermt. De eerste week plakt u voor het slapen het oogkapje op om te voorkomen dat u erin wrijft. Het is de eerste weken sowieso belangrijk niet in het oog te wrijven. Om dit te voorkomen kunt u overdag uw eigen bril of een beschermbril dragen. Na de operatie mag u bukken, licht tillen, fietsen of sporten, maar wij adviseren de eerste week zware lichamelijke inspanning te vermijden. Wij raden aan bal- en contactsporten, zwemmen en saunabezoek pas 4 weken na de operatie te hervatten. Douchen en haren wassen is geen bezwaar, maar let op dat er geen shampoo in het oog komt en dat u niet op het oog drukt bij het afdrogen. Na 2 weken mag u weer make-up dragen.

Autorijden

Autorijden is direct na de operatie niet mogelijk. Als het zicht weer hersteld is en er geen dubbelbeelden zijn kunt u weer autorijden.

Werken

Werken is geen bezwaar na de operatie, maar als u pijn heeft of wazig ziet kan dit de werkzaamheden belemmeren. Zwaar lichamelijk werk dient minimaal 1 week uitgesteld te worden.

Aanmeten nieuwe bril

Bij het herstel na de staaroperatie zal de sterkte van de bril wisselen. Daarom adviseren wij om 6 weken te wachten met het aanmeten van een nieuwe bril. Tot die tijd kunt u uw oude bril dragen. Als dit erg hinderlijk is gaat u in overleg met uw opticien voor een tijdelijke oplossing.

Risico’s staaroperatie

Een staaroperatie is één van de meest veilige operaties. Bij meer dan 97% van de patiënten verlopen zowel de operatie als het herstel zonder problemen. Toch kunnen er tijdens of na de operatie complicaties optreden. Meestal betekent dit voor u dat het herstel van het zicht goed, maar langzamer verloopt. Het is normaal dat het zicht de dag na de operatie wat wazig is. Ook het oogwit kan flink rood zijn. Vaak is er een beurs gevoel, lichte irritatie of het gevoel alsof er een zandkorrel in het oog zit. In eerste week na de operatie horen deze klachten geleidelijk te herstellen.

Risico’s tijdens operatie

In een enkel geval lukt het niet om alle lensresten te verwijderen of lukt het niet om een kunstlens te plaatsen. Heel soms is een tweede operatie nodig om dit te herstellen.

Risico’s na operatie

Een zeldzame complicatie 1:2000 van een staaroperatie is het optreden van een infectie door een bacterie. Als dit optreedt merkt u dat het oog enkele dagen na de operatie steeds meer pijn gaat doen, roder wordt en het zicht steeds waziger wordt. U neemt dan direct contact op met het ziekenhuis. Andere problemen die na de staaroperatie kunnen ontstaan zijn een verhoogde oogdruk, zwelling van het hoornvlies of netvlies, of een netvliesloslating. Als u 1 van onderstaande alarmsymptomen heeft, of als u klachten heeft die u niet vertrouwt, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Alarmsymptomen

  • Toename van pijn en/of roodheid
  • Toename van wazig zicht
  • Toename van zwevende vlekken en/of lichtflitsen
  • Geen ronde pupil

Nastaar

Ongeveer 10-30% van de patiënten krijgt in de maanden of jaren na een staaroperatie last van nastaar. Dit betekent dat het lenszakje achter de kunstlens troebel is geworden. Het zicht kan daardoor steeds waziger worden. Met een pijnloze laserbehandeling kan dit verholpen worden.

Contact

Bericht van verhindering voor POS bezoek

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
POS poli T 0187 60 73 85 / T 0187 60 73 86
Afsprakenbureau T 0187 60 23 55

Bericht van verhindering voor de operatie

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
Secretariaat oogheelkunde, maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur T 0187 60 71 64

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: S29
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien