Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Interne geneeskunde

Synacthen test acth-stimulatietest

Synacthen test acth-stimulatietest

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Volgens afspraak met uw behandelend arts wordt er binnenkort een Synacthentest bij u gedaan. Hier treft u informatie aan over deze test. Wij adviseren u deze informatie door te lezen.


Wat is een Synacthentest?

Een Synacthentest is het testen van de bijnieren door middel van bloed afnemen en het toedienen van een stimuleringsmiddel (Synacthen).

Doel van de test

De bijnieren worden getest om te onderzoeken of er sprake is van een stoornis, of wanneer er sprake is van verdenking van een stoornis.

Duur van de test

De totale test duurt ongeveer 2 à 2,5 uur.

Voorbereiding

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren vragen wij u nuchter te komen, daarom mag u de dag voorafgaand aan de test vanaf middernacht (24.00 uur), niet meer eten, drinken of roken.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Zij verwijzen u door naar de dagbehandeling waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

U mag plaatsnemen op de onderzoektafel, waarna eerst een buisje bloed wordt afgenomen. De verpleegkundige brengt daarna een infuus in de arm en laat de synacthenoplossing via dit infuus in 10 minuten inlopen. Dan wordt er nagespoeld met NaCl 0,9%, een fysiologische zoutoplossing.
Na 30 en 60 minuten wordt er nogmaals een buis bloed afgenomen. Het infuus wordt verwijderd. U krijgt iets te drinken, waarna u weer naar huis mag.

Uitslag

Uw arts beoordeelt de gegevens. Deze beoordeling vindt plaats op een later tijdstip. De uitslag krijgt u dus niet direct, maar tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek. Op dat moment bespreekt de arts ook het eventuele vervolgtraject met u.

Complicaties

Tijdens het toedienen van de synacthen oplossing kunnen er wat bijwerkingen zijn, zoals duizeligheid of warmtesensatie. Dit gaat vanzelf over.
In een enkel geval zijn de reacties wat heftiger (anafylactische reactie), dan dient er direct een adrenaline-injectie gegeven te worden.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: S18
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien