Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie
Mammapoli
Interne geneeskunde

Vacuümbiopsie

Vacuümbiopsie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Er is bij u op een borstfoto (mammografie) een afwijking geconstateerd. Om dit te onderzoeken stelt de chirurg voor een kleine hoeveelheid weefsel weg te nemen voor onderzoek. Dit kan m.b.v. een mammografieapparaat waarbij u op uw buik op een tafel komt te liggen.


Doel van het onderzoek

Door middel van dit onderzoek kan op een vooraf bepaalde plaats een kleine hoeveelheid borstweefsel weggenomen worden voor onderzoek.

Duur van het onderzoek

Gemiddeld duurt dit onderzoek 60 minuten.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek moet de stollingsstatus van uw bloed bepaald worden, hiervoor krijgt u een formulier en instructies van de polikliniek.
Als u bloedverdunners gebruikt dient u dit aan te geven aan de aanvragend arts. Mogelijk moet het gebruik hiervan tijdelijk worden stopgezet.
Overige medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.

Kleding

Voor het liggen op uw buik is het raadzaam om makkelijk zittende kleding te dragen.


Hoe gaat het onderzoek

Nadat u zich op de afgesproken tijd op de afdeling radiologie bij de balie heeft gemeld, wordt u door de radiodiagnostisch laborante opgehaald en naar een kleedkamer gebracht, alwaar u het bovenlichaam moet ontbloten.

Als u in de onderzoekskamer komt geeft de laborante u uitleg over het onderzoek. Het onderzoek vindt liggend op de buik plaats waarbij de te onderzoeken borst wordt vastgeklemd. Er worden foto’s gemaakt om m.b.v. een computer de plaats te bepalen waar het stukje weefsel weggehaald moet worden. De computer stuurt de naaldhouder naar de juiste plaats op de borst. Een arts (radioloog) zal de borst plaatselijk verdoven. Vervolgens plaatst de arts een holle naald via de naaldhouder waarmee hij het benodigde weefsel opzuigt m.b.v. een vacuümapparaat. Dit apparaat maakt geluid tijdens de procedure.

Hierna wordt er door de naaldhouder een marker achtergelaten op de plaats waar het weefsel verwijderd is. De marker geeft de plaats aan waar de afwijking is/was. Dit is vooral belangrijk als de afwijking na dit onderzoek niet meer zichtbaar is. Door de marker is dan altijd de plaats van de afwijking nog te lokaliseren.

Na het plaatsen van de marker wordt de borst losgemaakt en zal de radiodiagnostisch laborante de prikplaats nog enige tijd afdrukken om een bloeduitstorting zoveel mogelijk tegen te gaan. Tevens zal er nog een mammografie gemaakt worden om te controleren of de marker op de juiste plaats zit.

Na het onderzoek

De stukjes weefsel zullen in het laboratorium onderzocht worden.

De uitslag

De uitslag van het laboratoriumonderzoek zal met u besproken worden bij het eerstvolgende bezoek aan de aanvragend arts. Deze bespreekt ook het eventuele vervolgtraject met u.

Complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan Er kan een forse bloeduitstorting ontstaan.

Opmerkingen

Mocht u zwanger zijn of denken het te kunnen zijn, dan kan het röntgenonderzoek geen doorgang vinden!

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie op T 0187 60 74 99.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u tussen 08.30-17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling radiologie op
T 0187 60 74 99.

U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.
Foldernummer: S12
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien