Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Mammapoli

Schildwachtklier procedure bij een melanoom

Schildwachtklier procedure bij een melanoom

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De arts heeft u verteld dat er sprake is van een melanoom. Voor de verdere behandeling is het belangrijk om te weten of er uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn. Dit wordt onderzocht met behulp van de schildwachtklierprocedure. Hier kunt u daar meer over lezen.


De schildwachtklier

De schildwachtklier is een lymfeklier. Lymfeklieren zijn filters voor het weefselvocht in het lichaam. Ze kunnen onder meer bacteriën en kwaadaardige cellen in zich opnemen en reinigen op die manier het weefselvocht. De lymfeklieren spelen daardoor een belangrijke rol bij de bescherming van het lichaam tegen infecties en andere schadelijke invloeden. De schildwachtklier is de eerste klier die weefselvocht van uit het Melanoom filtert. Bij uitzaaiingen zal deze klier ook als eerste worden aangetast. Een schone schildwachtklier betekent vaak dat er geen uitzaaiingen in de rest van het lichaam zijn. Bij de schildwachtklierprocedure wordt alleen de schildwachtklier zelf verwijderd en blijft de rest van de lymfeklieren zitten. Dit verkleint de kans op lymfoedeem (ophoping van weefselvocht in de arm of been) na de operatie. Wanneer blijkt dat de schildwachtklier kwaadaardige cellen bevat, kan hier de nabehandeling op worden aangepast.

Samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis

Alleen grotere ziekenhuizen met voorzieningen voor opslag en verwerking van radioactief materiaal hebben een nucleaire afdeling. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt daarom samen met het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Op de middag voor de operatie of op de ochtend voor de operatie gaat u naar het Maasstad Ziekenhuis voor een injectie van licht radioactief materiaal. Na het onderzoek in het Maasstad Ziekenhuis gaat u naar huis als u op de middag voor de operatie de afspraak heeft. Als u op de ochtend van de operatie naar het Maasstad bent geweest, gaat u met eigen vervoer naar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, waar u aan het eind van de ochtend of het begin van de middag wordt geopereerd.

Hoe plakt u de Emlapleister?

Vóór het toedienen van de injectie moet de huid worden verdoofd. Dit gebeurt d.m.v. de Emla pleister die u heeft meegekregen op de poli chirurgie. (Mocht u deze niet hebben gekregen dan a.u.b. contact opnemen met de poli chirurgie). Deze pleister plakt u thuis, voordat u naar de afspraak in het Maasstadziekenhuis gaat, op het melanoom of waar het melanoom verwijderd is. De laborant verwijdert de pleister.

Afspraak in het Maasstadziekenhuis

Afspraak

U meldt zich een kwartier voor het onderzoek in het Maasstad ziekenhuis bij de patiëntenadministratie op de begane grond voor het laten invoeren van uw gegevens. U heeft een afspraak op de afdeling nucleaire geneeskunde. Route: Blok G, verdieping 1.

Adres

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam.

Het injecteren van de radioactieve stof

Voordat de chirurg de schildwachtklier kan verwijderen, moet deze eerst zichtbaar gemaakt worden. U krijgt hiervoor op 4 plaatsen rondom het melanoom een licht radioactief materiaal geïnjecteerd. De radioactieve stof wordt in de omgeving van het melanoom gespoten. De hoeveelheid is zo klein dat er geen gevaar bestaat voor u of uw omgeving. De stof verdwijnt vanzelf weer uit het lichaam.
Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel onder een grote camera. Als de schildwachtklier in beeld is maakt de onderzoeker vanuit verschillende posities opnames . Deze procedure kunt u volgen via een scherm waarop u mee kunt kijken. Dit onderzoek kan 30 tot 60 minuten duren. Eén van de onderzoekers markeert de schildwachtklier door met een viltstift een kruisje op de huid te zetten.

Voorbereiding op de operatie

Preoperatieve screening

Voordat u geopereerd kunt worden heeft u een afspraak bij de Preoperatieve Screening (POS poli) van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de voorbereiding op de operatie. Al deze informatie staat beschreven in “Preoperatieve Screening en Anesthesie”.

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over het nuchter zijn leest u in “Preoperatieve Screening en Anesthesie”.

Opname in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

U meldt zich voor opname bij de receptie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Zij verwijzen u door naar het opnamebureau en vervolgens de afdeling dagbehandeling. Op de afdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. De verpleegkundige controleert of er nog veranderingen in uw gezondheid zijn opgetreden. Ongeveer een half uur voor de operatie vraagt de verpleegkundige u om uit te plassen. Vervolgens brengt een medewerker u naar de operatiekamer.

De operatie

Tijdens de operatie verwijdert de chirurg het melanoom en de schildwachtklier. De overige lymfeklieren laat hij zitten. Als u onder narcose bent, wordt een tweede controlemaatregel toegepast om de schildwachtklier zichtbaar te maken. De chirurg spuit een blauwe kleurstof in de huid om de schildwachtklier blauw te laten kleuren. Deze blauwe kleur kan nog langdurig wat zichtbaar blijven op de plaats waar deze geïnjecteerd is. Uw urine kan na de operatie tijdelijk een blauw/groene kleur hebben.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de recovery (uitslaapkamer). Hier vinden controles plaats van hartslag, bloeddruk en nabloeden. Zodra de controles stabiel zijn brengt de verpleegkundige u terug naar uw kamer. Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Via dit infuus kunnen vocht en medicijnen worden toegediend. Zodra u voldoende drinkt wordt het infuus afgekoppeld en mag u naar huis.
Het laboratorium onderzoekt de tumor (melanoom) en de schildwachtklier. Dit onderzoek duurt ongeveer een week. Als er een uitzaaiing in de schildwachtklier wordt gevonden, wordt de nabehandeling daarop aangepast: een aanvullende operatie of verwijzing naar een melanoomcentrum.

Uitslag

Na ongeveer 10 dagen bezoekt u uw arts op de polikliniek. Hij bespreekt met u de uitslag en het eventuele vervolgtraject.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: S08
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien