Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Slokdarm echografie

Slokdarm echografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een slokdarmecho te laten doen. Hierin kunt u nalezen wat het onderzoek inhoudt. Wij adviseren u deze informatie van te voren zorgvuldig door te lezen. Een slokdarmecho wordt gemaakt op de poli cardiologie.


Een slokdarmecho

Een slokdarmecho wordt uitgevoerd als een echo van het hart onvoldoende informatie oplevert om een diagnose te kunnen stellen. Bij de slokdarmecho kijkt de cardioloog als het ware vanuit de slokdarm naar het hart met behulp van een endoscoop (een flexibele slang met daarin opnameapparatuur). De cardioloog gaat met de endoscoop via uw keel naar binnen naar de slokdarm. Vanuit de slokdarm zijn de structuren van het hart zichtbaar. De beelden die de cardioloog met de endoscoop maakt legt hij vast.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het functioneren van de hartspier en de hartkleppen door middel van echografie.

Voorbereiding

Nuchter

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn en tenminste 6 uur niets gegeten of gedronken hebben. Een klein beetje water is toegestaan tot 2 uur voor het onderzoek.

Kleding

Wij adviseren u om tijdens het onderzoek gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Medicijnen

Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts blijven innemen. Als u diabeet bent verzoeken wij u dit te melden bij het maken van de afspraak voor de echografie.

Kunstgebit

Indien u een kunstgebit heeft, wordt u gevraagd deze tijdens het onderzoek uit te doen. Na het onderzoek kunt u deze gelijk weer in de mond doen.

De dag van het onderzoek

Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route.
Wij verzoeken u zich vervolgens te melden op de poli cardiologie.

Het onderzoek

U meldt zich bij de poli cardiologie en neemt plaats in wachtkamer. De verpleegkundige roept u als u aan de beurt bent. Het is belangrijk dat u zich tijdens het onderzoek zoveel mogelijk probeert te ontspannen. U gaat zitten op de onderzoektafel. Uw keel wordt verdoofd met een spray. U krijgt een mondstukje in, dit om beschadiging van de slang door uw tanden te voorkomen. Vervolgens gaat u op uw linkerzij liggen. De cardioloog brengt vervolgens de endoscoop via uw keel naar binnen naar de slokdarm. Vanuit de slokdarm zijn de structuren van het hart zichtbaar. De beelden die de arts met de endoscoop maakt legt hij vast. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten. Het onderzoek wordt bij voorkeur verricht zonder slaapmiddelen.

Uitslag

Uw behandelend cardioloog beoordeelt de onderzoeksgegevens. Tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u de uitslag en bespreekt de cardioloog ook het eventuele vervolgtraject met u.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek mag u weer naar huis. Uw keel kan wat rauw en gevoelig aanvoelen. Deze klachten verdwijnen na enkele uren. Omdat uw keel tijdens het onderzoek verdoofd is, kunt u zich gemakkelijk verslikken. Om die reden mag u pas 1 uur na afloop van het onderzoek weer wat drinken. Wij adviseren u om te beginnen met een slokje water. Als dat goed gaat mag u weer gewoon alles eten en drinken zoals u gewend bent.

Complicaties

Een slokdarmecho is een veilige onderzoeksmethode, waar weinig risico’s aan verbonden zijn. Een enkele keer kunnen complicaties optreden, zoals:
Mocht u na het onderzoek klachten hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de poli cardiologie. Buiten kantooruren kunt u de huisartsenpost raadplegen.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
T 0187 60 71 50

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: S05
Laatst bijgewerkt op: 20-02-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien