Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Revalidatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Door middel van deze informatie informeert Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis u over de poliklinische revalidatie-behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.


Wat is poliklinische revalidatie-behandeling?

Poliklinische revalidatie-behandeling is een behandeling door diverse behandelaars voor patiënten met een tijdelijke of blijvende klacht of handicap. De diverse therapieën zijn gericht op het verbeteren of opheffen van de klachten. Als de klachten van blijvende aard zijn, leren wij u hoe u het beste met uw klachten en beperkingen kunt omgaan.

De revalidatie-behandeling vindt poliklinisch plaats. Dit betekent dat u voor uw afspraken naar Woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh gaat. Dat kan één of meerdere malen per week zijn. Meerdere behandelaars uit het revalidatieteam zijn bij uw behandeling betrokken. Het revalidatieteam bespreekt en evalueert regelmatig uw voortgang. Wij verzoeken u zich bij iedere behandeling te melden bij de balie.

Het revalidatieteam

Het revalidatieteam bestaat uit verschillende behandelaars met hun eigen deskundigheid, namelijk: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist.

Wie u behandelen is afhankelijk van uw problemen en wordt door de revalidatiearts bepaald. Zo nodig wordt de deskundigheid gevraagd van een orthopedisch schoenmaker of een orthopedisch instrumentmaker.

Bericht van verhindering

Het kan natuurlijk voorkomen dat u door onverwachte omstandigheden, zoals ziekte, verhinderd bent. Meld dit zo snel mogelijk aan het secretariaat revalidatiegeneeskunde (zie telefoonnummers achter in). Wij verzoeken u om alleen in uiterste noodgevallen of in uitzonderlijke situaties uw afspraak af te zeggen. Wanneer u van te voren weet dat u afwezig zult zijn, bijvoorbeeld bij vakantie of ziekenhuisbezoek, vragen wij u om dit minimaal
drie weken van te voren door te geven.

Uw gegevens

U kunt eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven aan het Afsprakenbureau van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Wat doen de verschillende behandelaars?

De revalidatiearts

De revalidatiearts stelt naar aanleiding van de bevindingen voor u een behandelplan op. De revalidatiearts coördineert uw revalidatie-behandeling en is eindverantwoordelijk voor uw revalidatieproces. Tijdens dit proces wordt u regelmatig geïnformeerd, wordt met u overlegd en worden de resultaten van de behandeling vastgelegd. Zo nodig overlegt de revalidatiearts met andere specialisten en met uw huisarts. Daarnaast kan de revalidatiearts zelf bepaalde behandelingen uitvoeren en zo nodig hulpmiddelen voorschrijven.

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt de problemen die u heeft met het bewegen, zoals bijvoorbeeld verminderde beweeglijkheid, spierkracht en conditie. Tijdens uw eerste bezoeken krijgt u van de fysiotherapeut een uitgebreid lichamelijk onderzoek. In een gesprek worden uw klachten in kaart gebracht en wordt met u doorgenomen wat u wilt bereiken met de therapie (hulpvraag). Ook inventariseert de fysiotherapeut welke factoren van invloed zijn op uw functioneren. Na dit onderzoek stelt de fysiotherapeut in samenspraak met u een behandelplan op en geeft uitleg over het doel van de fysiotherapie en de inhoud van de behandeling. In dit behandelplan kan onder andere aandacht besteed worden aan:
Revalideren betekent opnieuw leren. Daarom moet u thuis regelmatig oefeningen doen. Uw fysiotherapeut geeft u instructies en oefeningen mee voor thuis.

De ergotherapeut

Vaak wordt gedacht dat ergotherapie alleen het aanvragen van voorzieningen of hulpmiddelen betreft. Dit omvat weliswaar een deel van het werk van een ergotherapeut, maar ergotherapie is veel meer.
Ergotherapie richt zich op mensen die door een ziekte of aandoening in het dagelijks handelen gehinderd worden. Heel gewone zaken, zoals een jas aandoen, koken, schrijven, naar het toilet gaan, de uitvoering van het werk of de telefoon opnemen, kunnen hierdoor een probleem vormen.
Samen met u zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor problemen in de dagelijkse activiteiten.

Ergotherapie heeft als doel dat u zo optimaal mogelijk kan functioneren in uw eigen woon- en werkomgeving. Hier vallen de volgende gebieden onder:
Binnen de behandeling kunnen de volgende punten naar voren komen:

De logopedist

Als u problemen heeft met spreken, het gebruiken van stem of kauwen of slikken dan komt u onder behandeling van een logopedist.

De klachten waarvoor u behandeld kunt worden zijn bijvoorbeeld:
Omdat de communicatie door dergelijke problemen niet altijd even gemakkelijk verloopt, is het mogelijk dat de familie of partner wordt ingeschakeld/voorgelicht.

De psycholoog

De revalidatiepsycholoog onderzoekt en behandelt cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van ziekte/aandoening. Naast het voeren van gesprekken kan de revalidatiepsycholoog bijvoorbeeld neuropsychologisch- of persoonlijkheidsonderzoek doen om meer inzicht te krijgen in de problemen en de manier waarop u daarmee omgaat. Samen met u onderzoekt de revalidatiepsycholoog hoe u kunt leren omgaan met uw klachten en de gevolgen hiervan. Indien wenselijk kunnen belangrijke personen uit uw directe omgeving bij de behandeling worden betrokken.

De maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker begeleidt en behandelt u bij zowel emotionele als praktische vragen. Gevolgen van ziekte of andere beperkingen kunnen het dagelijks leven immers behoorlijk veranderen. U en ook uw omgeving moet daarmee leren omgaan. Gesprekken met de maatschappelijk werker kunnen helpen bij het verwerkingsproces. Daarnaast biedt de maatschappelijk werker soms begeleiding bij praktische zaken zoals arbeid, uitkering, huisvesting, financiën en vervoer.

De diëtist

Eten en drinken doen we iedere dag, vaak zonder dat we het ons bewust zijn. Er kunnen situaties zijn dat het eten en drinken niet zo gemakkelijk gaat en het herstel van de ziekte daardoor belemmerd wordt. U krijgt een afspraak bij de diëtist wanneer er aanpassingen in de voeding noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld als u een te laag gewicht hebt en moet aansterken, wanneer u slikklachten hebt of wanneer u moet afvallen.

Hoe gaat de diëtist te werk?

In het eerste gesprek vraag de diëtist naar uw klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens stelt de diëtist met u een behandelplan op en geeft een dieetadvies dat aangepast is aan uw situatie. Daarna volgen één of meerdere begeleidings-gesprekken.
De diëtist brengt verslag uit bij de revalidatiearts. De diëtist werkt in nauw overleg met de arts en de therapeuten om zo de behandelingen op elkaar af te stemmen.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: R08
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien