Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Ritmepoli

Ritmepoli

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Bij de huisarts of op de Spoed Eisende Hulp is vastgesteld dat u hartritmestoornissen heeft. Op de ritmepoli willen we vaststellen wat de oorzaak is van de hartritmestoornissen. Hierin leest u meer over uw afspraak bij de ritmepoli.


Wat zijn hartritmestoornissen?

Bij een gezond hart volgen de hartslagen elkaar in regelmatig tempo op. Bij inspanning gaat de hartslag omhoog. Bij ontspanning gaat de hartslag omlaag. Door een elektrische prikkel trekken de boezems van het hart eerst samen om het bloed naar de kamers te verplaatsen. Vervolgens trekken de kamers samen om het bloed naar de longen en naar de rest van het lichaam te sturen. Dit gebeurt volgens een bepaald ritme: het hartritme. Als dit proces verstoord is doordat de elektrische prikkel verkeerd, te langzaam of te snel door het hart loopt, is er sprake van een hartritmestoornis.

Er zijn verschillende soorten hartritmestoornissen. De ritmepoli is er met name voor patiënten met boezemfibrilleren en of boezemflutter, hieronder staat uitgelegd wat dat inhoudt:

Boezemfibrilleren (atriumfibrilleren)

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende ritmestoornis. Bij boezemfibrilleren is er een heel snel en onregelmatig hartritme in de beide boezems van het hart. Hierbij bewegen elektrische impulsen snel en kriskras door elkaar. De elektrische prikkel in de boezems is meer een chaotische trilling dan een reeks impulsen. Hierdoor trekken de boezems niet meer goed samen. De AV-knoop (verbindingspunt tussen de boezem en de kamer) laat bij boezemfibrilleren slechts een deel van de prikkels door naar de hartkamers. Die trekken daardoor te snel en onregelmatig samen.

Boezemflutter (atriumflutter)

Bij boezemflutter trekken de boezems zich zeer snel samen. De kamers volgen regelmatig en ook veel te snel.

Waarom een ritmepoli?

De ritmepoli begeleidt patiënten met een hartritmestoornis. Op de ritmepoli werken verpleegkundig specialisten en cardiologen die zich hebben gespecialiseerd in hartritmestoornissen. De verpleegkundig specialist is aanspreekpunt voor de patiënt en zij adviseert en begeleid de patiënt en zijn omgeving met alle aspecten van de hartritmestoornis. De verpleegkundig specialist neemt de tijd voor voorlichting, geeft leefstijladviezen en adviezen rondom medicatiegebruik.

Voorbereiding

Voordat u naar de ritmepoli komt is het belangrijk dat u over een aantal vragen nadenkt. Deze vragen komen in het gesprek aan de orde en geven ons een goed beeld van uw klachten. De verpleegkundig specialist gebruikt de informatie voor het achterhalen van een mogelijk uitlokkende factor die de ritmestoornis veroorzaakt.

Onderzoek

Voorafgaand aan de afspraak op de ritmepoli heeft u een aantal onderzoeken. Het is belangrijk dat de uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn voordat u naar de ritmepoli komt.

De volgende onderzoeken kunnen plaats vinden:

Echocardiogram

Een echo laat o.a. zien hoe de knijpkracht van het hart is, hoe de kleppen functioneren en hoe groot de boezems zijn (zie “Echocardiogram”).

Fietsproef

Bij een fietsproef wordt gekeken naar de capaciteit van het hart tijdens inspanning. Sommige klachten manifesteren zich bij of na inspanning en niet in rust. Uw hartritme en bloeddruk worden tijdens de test gecontroleerd door de hartfunctielaborante (zie “Fietsproef”).

Holteronderzoek

Bij een holteronderzoek wordt uw hartritme voor 24 of 48 uur constant geregistreerd. Tijdens de registratie bent u in uw eigen omgeving en kunt u alles doen wat u gewend bent (zie “Holteronderzoek”).

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek vindt plaats via het laboratorium.

Uw eerste bezoek op de ritmepoli

Tijdens uw eerste bezoek aan de ritmepoli bespreekt de verpleegkundig specialist de resultaten van de onderzoeken en onderstaande vragen met u.
Wilt u nadenken over deze vragen? Uw inbreng is van belang om tot een goede diagnose te komen. Ook kunnen we daardoor de behandeling beter bij uw situatie laten aansluiten.

Vervolgafspraken

U krijgt een vervolgafspraak bij de verpleegkundig specialist waarin zij het behandelplan met u bespreekt en eventueel bijstelt aan de hand van uw ervaringen. De verpleegkundig specialist controleert uw hartritme en past eventueel, in overleg met de cardioloog, de medicatie aan. Zij neemt de tijd voor al uw vragen en begeleidt u met het omgaan met de hartritmestoornis.

Behandelmogelijkheden

Het voorkomen van bloedstolsels, veroorzaakt door de hartritmestoornis, is het belangrijkste behandeldoel. Daarnaast bestaat de behandeling vooral uit controle van het hartritme en controle van de snelheid waarmee het hart slaat.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: R07
Laatst bijgewerkt op: 20-02-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien