Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oncologie

Pegfilgrastim

Pegfilgrastim

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Hier geven we informatie voor patiënten die de voorgevulde spuit Pegfilgrastim gebruiken.


Wat is Pegfilgrastim?

Pegfilgrastim is een zogenoemde bloedcelgroeifactor die met behulp van DNA-technologie wordt geproduceerd. Het is bijna identiek aan een eiwit dat het menselijk lichaam zelf maakt tijdens infecties om bepaalde witte bloedcellen te vermeerderen. Deze cellen, die neutrofielen worden genoemd, spelen een zeer belangrijke rol in de verdediging van het lichaam tegen infecties. Pegfilgrastim stimuleert – net als het lichaamseigen eiwit – de aanmaak van deze neutrofielen. Hierdoor wordt de verdediging van het lichaam tegen infecties ondersteund.

Waarvoor wordt Pegfilgrastim gebruikt?

Pegfilgrastim wordt gebruikt om de duur van neutropenie (laag aantal witte bloedcellen) en het optreden van febriele neutropenie (laag aantal witte bloedcellen gepaard gaande met koorts) te verminderen. Deze kunnen veroorzaakt worden door het gebruik van cytotoxische chemotherapie (geneesmiddelen die snel groeiende cellen vernietigen). De witte bloedcellen zijn belangrijk omdat zij uw lichaam helpen infecties te bestrijden. Deze cellen zijn zeer gevoelig voor de effecten van chemotherapie waardoor het aantal van deze cellen in uw lichaam kan verminderen. Indien het aantal witte bloedcellen daalt tot een laag niveau kan het zijn dat er niet meer genoeg in uw lichaam zijn om de bacteriën te bestrijden en loopt u een groter risico op infecties. Uw arts heeft Pegfilgrastim voorgeschreven om uw beenmerg (het deel van het bot dat bloedcellen aanmaakt) te stimuleren om meer witte bloedcellen aan te maken die uw lichaam helpen om infecties te bestrijden.

Welke bijwerkingen kunnen optreden met Pegfilgrastim?

Zoals alle geneesmiddelen, kan ook Pegfilgrastim bijwerkingen geven. Een zeer vaak gemelde bijwerking is voorbijgaande botpijn, hoofdpijn en misselijkheid. Een vaak gemelde bijwerking is spierpijn, pijn en/of huidreacties op de injectieplaats. Botpijn is gewoonlijk licht tot matig en kan worden bestreden met een normale pijnstiller, zoals paracetamol. Vertel het uw arts of oncologie verpleegkundige onmiddellijk als u last heeft van één of meerdere van de volgende bijwerkingen:
Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen die tijdens gebruik van Pegfilgrastim op kunnen treden, verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking van Pegfilgrastim. Waarschuw uw arts of oncologieverpleegkundige indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Neulasta: eenmaal per chemokuur is voldoende

Pegfilgrastim is met name actief als het aantal neutrofielen op het dieptepunt is. Naar gelang het aantal neutrofielen weer op peil komt, neemt de werking van Pegfilgrastim af. Bij patiënten die behandeld worden met cytotoxische chemotherapie is de dosering in het algemeen een injectie van 6 mg per chemotherapiecyclus. Pegfilgrastim wordt toegediend 24 uur tot 48 uur na de cytotoxische chemotherapie.

Informatie over hulp bij de toediening

Uw arts heeft besloten dat u Pegfilgrastim zult gebruiken in de vorm van een kant-en-klare voorgevulde spuit met automatische naaldbeschermer voor handmatige toediening. De Pegfilgrastim injectie wordt vanuit de ziekenhuisapotheek verstrekt en krijgt u op de dag van de geplande chemotherapie overhandigd op de dagbehandeling Oncologie met instructies over bewaarvoorschriften thuis. De oncologieverpleegkundige heeft u aangemeld bij het specialistisch acuut team (SPAT-team). Het SPAT-team zal zorg dragen voor het toedienen van Pegfilgrastim in de thuissituatie 24 tot 48 uur na toediening van de cytotoxische chemotherapie. Het aanvraag-uitvoeringsverzoek krijgt u overhandigd van de oncologieverpleegkundige. Op deze aanvraag staan de contactgegevens van het SPAT-team vermeld die u kunt bereiken indien er vragen zijn over de zorg voor het toedienen van de Pegfilgrastim.

Hoe dient u Pegfilgrastim te bewaren?

Pegfilgrastim dient in de koelkast te worden bewaard bij een temperatuur van +2 tot +8 °C. De Pegfilgrastim voorgevulde spuit voor handmatige toediening kan eenmalig blootgesteld worden aan kamertemperaturen tot 30 °C voor een maximale periode van 72 uur. Na deze 3 dagen mag de spuit niet meer gebruikt worden en dient het te worden vernietigd. In geval Pegfilgrastim eenmalig per ongeluk mocht bevriezen, dan heeft dat geen nadelige invloed op de kwaliteit van Pegfilgrastim zolang de periode dat Pegfilgrastim uit de koelkast is geweest maximaal 24 uur is. Laat Pegfilgrastim in dat geval ontdooien in het koelgedeelte van uw koelkast. Bewaar Pegfilgrastim altijd in de gesloten originele verpakking (ter bescherming tegen licht) en houd het buiten het zicht en bereik van kinderen.

De Pegfilgrastim krijgt u overhandigd van de oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling Oncologie nadat de cytotoxische chemotherapie is toegediend. Bij thuiskomst dient u de Pegfilgrastim in de koelkast te bewaren. Op de dag dat de Pegfilgrastim ingepland is haalt u de injectie in de ochtend uit de koelkast. De Pegfilgrastim kan hierdoor op kamertemperatuur komen voor de toediening via het SPAT-team plaatsvindt.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: P51
Laatst bijgewerkt op: 21-11-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien