Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Interne geneeskunde
Algemeen
Oncologie

Palliatief Team

Palliatief Team

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis beschikt over een team dat gespecialiseerd is in het verlenen van ondersteunende en palliatieve zorg. Dit is zorg voor mensen bij wie genezing van de ziekte niet meer mogelijk is. Met deze zorg willen we de kwaliteit van leven verbeteren of zo goed mogelijk behouden. Hier leest u meer over ons team.


Wat is ondersteunende en palliatieve zorg?

De behandeling en zorg in de palliatieve fase is vooral gericht op verminderen van uw klachten, en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. De wensen van u als patiënt staan hierbij voorop.
Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten met een ongeneeslijke kwaadaardige aandoening, maar palliatieve zorg begint echter al eerder, namelijk op het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Ondersteunende en palliatieve zorg is ook waardevol bij andere vormen van ongeneeslijke ziekten zoals COPD en hartfalen.

Ondersteunende en palliatieve zorg gaat verder dan de lichamelijke aspecten van de ziekte en behandeling. Ook het proces van verwerken, je leven aanpassen aan de ziekte en zingevingsvraagstukken verdienen aandacht en begeleiding. Dit om u en uw naasten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode van uw leven. Ondersteunende en palliatieve zorg kan op elk gewenst moment tijdens het ziekteproces worden ingezet, ook terwijl u behandeling ondergaat zoals chemotherapie, bestraling of een chirurgische ingreep.

Kwaliteit van leven staat bij de palliatieve zorg centraal. Er wordt steeds opnieuw naar het evenwicht gezocht tussen de voor- en nadelen van een behandeling, de ernst van de klachten en de vooruitzichten en wensen van de patiënt. Uiteraard spelen ook de vragen en verwachtingen van uw naasten een rol. Palliatieve zorg is meer dan alleen het verlichten van lichamelijke klachten. Als iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer beter zal worden, komt er namelijk meer op iemand af dan alleen de lichamelijke last. Ook het proces van het verwerken, aanpassen en het beleven van de ziekte en misschien wel achteruitgang, horen erbij. Bij patiënten met een ongeneeslijke aandoening zijn deze aspecten vaak met elkaar verweven.

Er kan angst spelen wat kan zorgen voor een slechtere nachtrust en ergere pijnbeleving. De pijn die een patiënt voelt, is ook van invloed op de partner of de kinderen. Palliatieve zorg is er daarom niet alleen voor u, maar ook voor ondersteuning van uw naasten.

Doel

Ons doel is het streven naar de beste (palliatieve) zorg voor de patiënt, door goede symptoombestrijding, geven van informatie en te ondersteunen bij het maken van (levenseinde) keuzes. Wij streven naar het bevorderen van continuïteit van zorg voor de palliatieve patiënt door goede afstemming met andere zorgverleners, zowel intern als extern. Extern doen wij dit door goede samenwerking met huisartsen, thuiszorginstellingen, verpleegtehuizen, hospices en andere ziekenhuizen.

Het palliatief team van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Uw behandelend arts kan het palliatief team inschakelen. Dit gebeurt wanneer er problemen of vragen opkomen die specifiek zijn voor de palliatieve fase. Het palliatief team kan uw arts, of verpleegkundige daarover adviseren. In het team werken verschillende medisch specialisten en andere deskundigen samen, zoals:
 • de oncoloog,
 • de anesthesioloog,
 • de verpleegkundig consulent palliatieve zorg,
 • de geestelijk verzorger,
 • de longarts.
Zo nodig worden nog andere hulpverleners betrokken, zoals transferverpleegkundigen, thuiszorg, huisarts, diëtist of fysiotherapeut.

Het palliatief team heeft een adviserende rol en geeft advies aan uw behandelaar. Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging. Het palliatief team is aanvullend en ondersteunend.

Hoe komt u met ons in contact?

Als u in het ziekenhuis verblijft kan uw medisch specialist of verpleegkundige u verwijzen naar het palliatief team. De consulent van het team bezoekt u op de afdeling. De gesprekken kunnen gevoerd worden met u alleen, of indien door u gewenst, in aanwezigheid met uw partner of een familielid erbij.

Wat kunnen wij voor u betekenen

 • Behandeling en ondersteuning bij lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld pijn, kortademigheid, misselijkheid obstipatie en vermoeidheid
 • Behandeling en ondersteuning bij psychosociale klachten, zoals angst of somberheid
 • Ondersteuning bij levens-zingevingsvragen zoals: wat is voor mij belangrijk of hoe afscheid te nemen van het leven?
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals starten, doorgaan of stoppen met een behandeling.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven, rouw en verdriet.
 • Ondersteuning en begeleiding van uw naasten.
 • Uitleg en informatie over specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld palliatieve sedatie en euthanasie.
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere zorginstellingen in de regio. Dit in samenwerking met de transferverpleegkundigen.

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: P42
Laatst bijgewerkt op: 04-05-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien