Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Interne geneeskunde
Radiologie

Pre- en posthydratie bij CT scan. Contrastpolikliniek

Pre- en posthydratie bij CT scan. Contrastpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft een CT-onderzoek (scan) voor u aangevraagd waarbij u per infuus contrastvloeistof toegediend krijgt. Deze jodiumhoudende contrastvloeistof is nodig voor het maken van goede afbeeldingen. Door toediening van dit contrastmiddel bestaat een kleine kans op verminderde nierfunctie na dit onderzoek. Dit wordt contrastnefropathie genoemd. De patiënt merkt hier meestal niets van en doorgaans herstelt de nierfunctie binnen een paar dagen tot enkele weken.


Contrastpolikliniek

Op de contrastpolikliniek wordt onderzocht of u een verhoogd risico loopt op een contrastnefropathie. Patiënten met een reeds verminderde nierfunctie hebben echter een iets verhoogd risico op contrastnefropathie. Indien u een verhoogd risico loopt op een contrastnefropathie dan worden er zorgvuldige voorzorgsmaatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Zo nodig wordt medicatie tijdelijk gestaakt. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een patiënt kort op te nemen voor een extra infuus.

Voorbereiding CT-scan

Welke CT-scan u krijgt en welke voorbereiding hiervoor nodig is, leest u terug in de folder CT-scan.

Opname verpleegafdeling

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie hoofdingang, vanuit daar wordt u doorverwezen naar de afdeling waar u opgenomen wordt. Soms is het noodzakelijk om voor de opname nog bloed te prikken bij het laboratorium. Indien nodig informeert de polikliniek u hierover.
De verpleegkundige kan u vertellen wanneer u ongeveer klaar bent. U wordt ongeveer 5 uur voor de CT-scan opgenomen voor toediening van vocht via een infuus. Dit kan vaak in een dagopname, maar soms is een korte opname (met 1 of 2 overnachtingen) noodzakelijk. De specialist bepaalt of u in aanmerking komt voor een dagopname of een korte opname.

Voorbereiding

Nuchter

Voor een CT-scan moet u 3 uur van tevoren nuchter zijn, dit houdt in dat u eerst nog thuis mag ontbijten voordat u wordt opgenomen.

Medicatie

Wilt u al uw medicijnen meebrengen? Ook uw pufjes en insuline. Bij gebruik van antistollingsmedicatie graag uw doseringskaart meebrengen.

Voorzorgsmaatregelen

Pre- en posthydratie

  • 4 uur voor en na de CT-scan (dagopname).
  • 12 uur voor en na de CT-scan (opname met 1 of 2 overnachtingen).
Dag voor- en van de CT scan goed drinken d.w.z. een liter extra vocht op deze twee dagen.

Medicatie

Dag van het onderzoek / CT scan de volgende medicamenten niet innemen:
………………………………….………………………………….………………………
Dag na onderzoek deze medicatie weer hervatten.

Laboratorium

Twee tot vijf dagen na CT scan laboratoriumonderzoek ter controle van de nierfunctie.
Bij patiënten die (ook) metformine gebruiken:
  • Metformine (Glucophage®) staken dag van het onderzoek.
  • Wanneer Metformine (Glucophage®) gebruik gestaakt is
  • 48 uur na CT scan laboratoriumonderzoek ter controle van de nierfunctie.
  • Metformine (Glucophage®) hervatten als 48 uur na het onderzoek is gebleken dat de nierfunctie niet is verslechterd (gedurende deze periode is het niet nodig Metformine te vervangen door een ander middel). U wordt telefonisch geïnformeerd over de uitslag van de nierfuncties.

Bericht van verhindering

Mocht u op het afgesproken tijdstip verhinderd zijn, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden bij polikliniek Interne Geneeskunde op
T 0187 60 71 35.

Uw afspraak

Afspraken kunt u zelf maken of wijzigen in uw patiëntenportaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt dit niet of wilt u liever een medewerker spreken, bel dan op werkdagen tussen 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur met het afsprakenbureau op 0187 60 23 55. Voor bloedprikken bij het laboratorium hoeft u geen afspraak te maken.

Annuleren

Wilt u uw afspraak annuleren, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren.

Digitaal voorbereiden op uw afspraak

In uw patiëntenportaal vindt u alle informatie om u voor te bereiden op uw afspraak. Lees vóór u naar het ziekenhuis komt deze informatie door en vul vragenlijsten in wanneer deze voor u klaar staan.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website of vraag het aan uw zorgverlener.

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.
Foldernummer: P27
Laatst bijgewerkt op: 24-06-2022
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien