Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Interne geneeskunde
Radiologie

Pre- en posthydratie bij CT scan. Contrastpolikliniek

Pre- en posthydratie bij CT scan. Contrastpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft een CT-onderzoek (scan) voor u aangevraagd waarbij u per infuus contrastvloeistof toegediend krijgt. Deze jodiumhoudende contrastvloeistof is nodig voor het maken van goede afbeeldingen. Door toediening van dit contrastmiddel bestaat een kleine kans op verminderde nierfunctie na dit onderzoek. Dit wordt contrastnefropathie genoemd. De patiënt merkt hier meestal niets van en doorgaans herstelt de nierfunctie binnen een paar dagen tot enkele weken.


Contrastpolikliniek

Op de contrastpolikliniek wordt onderzocht of u een verhoogd risico loopt op een contrastnefropathie. Patiënten met een reeds verminderde nierfunctie hebben echter een iets verhoogd risico op contrastnefropathie. Indien u een verhoogd risico loopt op een contrastnefropathie dan worden er zorgvuldige voorzorgsmaatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Zo nodig wordt medicatie tijdelijk gestaakt. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een patiënt kort op te nemen voor een extra infuus.

Voorbereiding CT-scan

Welke CT-scan u krijgt en welke voorbereiding hiervoor nodig is, leest u terug in de folder CT-scan.

Opname verpleegafdeling

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie hoofdingang, vanuit daar wordt u doorverwezen naar de afdeling waar u opgenomen wordt. Soms is het noodzakelijk om voor de opname nog bloed te prikken bij het laboratorium. Indien nodig informeert de polikliniek u hierover.
De verpleegkundige kan u vertellen wanneer u ongeveer klaar bent. U wordt ongeveer 5 uur voor de CT-scan opgenomen voor toediening van vocht via een infuus. Dit kan vaak in een dagopname, maar soms is een korte opname (met 1 of 2 overnachtingen) noodzakelijk. De specialist bepaalt of u in aanmerking komt voor een dagopname of een korte opname.

Voorbereiding

Nuchter

Voor een CT-scan moet u 3 uur van tevoren nuchter zijn, dit houdt in dat u eerst nog thuis mag ontbijten voordat u wordt opgenomen.

Medicatie

Wilt u al uw medicijnen meebrengen? Ook uw pufjes en insuline. Bij gebruik van antistollingsmedicatie graag uw doseringskaart meebrengen.

Voorzorgsmaatregelen

Pre- en posthydratie

Dag voor- en van de CT scan goed drinken d.w.z. een liter extra vocht op deze twee dagen.

Medicatie

Dag van het onderzoek / CT scan de volgende medicamenten niet innemen:
………………………………….………………………………….………………………
Dag na onderzoek deze medicatie weer hervatten.

Laboratorium

Twee tot vijf dagen na CT scan laboratoriumonderzoek ter controle van de nierfunctie.
Bij patiënten die (ook) metformine gebruiken:

Bericht van verhindering

Mocht u op het afgesproken tijdstip verhinderd zijn, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden bij polikliniek Interne Geneeskunde op
T 0187 60 71 35.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: P27
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien