Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

CT geleide punctie

CT geleide punctie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een CT geleide punctie te laten verrichten. M.b.v. een punctie kan op een bepaalde plaats in het lichaam een kleine hoeveelheid vloeistof/weefsel weggenomen worden. Dit weefsel zal voor nader onderzoek naar het laboratorium worden gestuurd. Het onderzoek kan zowel m.b.v. de CT scan als het echoapparaat verricht worden. De apparaat keuze wordt in principe door uw behandelend arts aangegeven, echter kan er vlak voor of tijdens het onderzoek nog van apparaat gewisseld worden. Het onderzoek wordt verricht door een radioloog (arts), die geassisteerd wordt door een radiodiagnostisch laborant.


Doel van het onderzoek

Een kleine hoeveelheid vloeistof/weefsel op een bepaalde plaats in de borst- of buikholte wegnemen voor onderzoek naar de aard van de cellen.

Duur van het onderzoek

De punctie gebeurt tijdens een dagopname, dit betekent dat u 2 uur voorafgaand aan het onderzoek opgenomen wordt op de dagbehandeling. Gemiddeld duurt het onderzoek zelf tussen de 30 en 45 minuten.

Voorbereiding

Als u bloedverdunners gebruikt dient u dit aan te geven aan de aanvragend arts.
Mogelijk moet het gebruik hiervan tijdelijk worden stopgezet.

Mocht u met de bloedverdunners moeten stoppen, dan moet u hier ...... dagen voorafgaand aan het onderzoek mee stoppen.

In uw geval moet u stoppen op datum:..................

U mag weer beginnen op datum:........................

Drie uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken. Overige medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen. Op de dag van opname gaat u eerst Cito bloedprikken bij het laboratorium, daarna wordt u opgenomen op de dagopname.


Hoe gaat het onderzoek

Vanaf de dagopname gaat u met een bed naar de afdeling Radiologie. Nadat u op de onderzoekstafel heeft plaatsgenomen zal de radiodiagnostisch laborant met u bespreken op welke wijze de punctieplaats bepaald wordt en zal de radioloog wat vragen met u doornemen, voordat er begonnen wordt aan de procedure.

Wanneer de radioloog de juiste punctieplaats heeft bepaald zal dit gebied met jodium/alcohol schoongemaakt worden en het gebied verdoven. Vervolgens wordt de hoeveelheid vloeistof/weefsel m.b.v. een naald weggenomen. Hierna zal de punctieplaats schoongemaakt en indien nodig afgeplakt worden. Na het onderzoek gaat u op uw bed terug richting de verpleegafdeling.

Ook nu zullen er routinehandelingen uitgevoerd worden. Hier moet u nog een aantal uur blijven ter observatie en afhankelijk van uw situatie mag u eventueel dezelfde dag nog naar huis. Tenzij de radioloog u anders adviseert, kunt u na het onderzoek uw normale eetpatroon weer hervatten.

Complicaties

U kunt wat pijn hebben na de ingreep en er is een kleine kans op een bloeding vanuit de punctieplaats. Daarom wordt er van tevoren de bloedstolling bepaald.
Bij een punctie in de long is er ook risico op bloed ophoesten en een klaplong.

Neemt u contact op met uw behandelend arts als u:

Uitslag

De uitslag hoort u later van de arts die de punctie heeft aangevraagd. Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u kunnen hebben.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie op T 0187 60 74 99.


Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u tussen 08.30-17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling radiologie op
T 0187 60 74 99.

U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: P04
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien