Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

De behandeling van een niet ingedaalde zaadbal bij kinderen

De behandeling van een niet ingedaalde zaadbal bij kinderen

(Orchidopexie)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemene informatie over de behandeling voor een niet ingedaalde testis bij kinderen (orchidopexie/ orchidofixatie). Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.


75

Niet ingedaalde testis

Tijdens de zwangerschap ontstaat al in een vroeg stadium in het liesgebied van de foetus een uitstulping van het buikvlies via de buikwand (het lieskanaal). Bij jongetjes zullen hierlangs later de zaadbal en de zaadstreng indalen naar het scrotum. Van alle geboren jongens hebben er vier à zeven per duizend één of twee niet ingedaalde zaadballen. Soms daalt de zaadbal niet af naar de balzak. Eén of beide zaadballen blijven van in de lies of de buik zitten. Op latere leeftijd kunnen hierdoor problemen met de vruchtbaarheid ontstaan. Een niet ingedaalde zaadbal heeft geen invloed op de seksuele functies. Er is bij een niet ingedaald zaadbal een licht verhoogde kans op ontwikkeling van kwaadaardige gezwellen in de bal. De indaling van de zaadballen kan op verschillende niveaus stagneren. De (eventuele) behandeling is afhankelijk van de mate waarin de zaadbal is ingedaald.

Onderzoek en behandeling

Wanneer de bal in de lies gevoeld wordt, kan de arts proberen (met behulp van een strijkende handbeweging naar beneden) deze in de balzak te brengen. Als dit niet mogelijk is, spreken we van een niet ingedaalde testis. Dan moet een operatie plaatsvinden zodat de bal op zijn plaats komt. Soms is de bal niet te voelen en ook niet met geluidsgolven (echografie) in de lies aan te tonen. Meestal wordt patiënt in dat geval verwezen naar het kinderziekenhuis.

De ingreep

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) in dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname. Indien de testis na de narcose alsnog in de balzak ligt, gaat de ingreep niet door. Via een sneetje in de lies wordt de zaadbal met zaadleider opgezocht en vrijgemaakt. Via een sneetje onder in de balzak wordt de zaadbal naar beneden gehaald. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de ingreep doorloopt u met uw kind een pre-operatief screeningstraject via de afdeling Intake. U heeft gesprekken met een medewerker van de afdeling Intake, de anesthesioloog (degene die uw kind onder narcose brengt op de operatiekamer) en, indien uw kind medicijnen gebruikt, met de ziekenhuisapotheker.

Na de ingreep

Na de operatie hoeft uw kind geen bedrust te houden. Ongeveer een week na de operatie kan uw kind weer naar school. Fietsen, zwemmen, sporten of meedoen met gymnastiek op geleide van de klachten weer hervatten. Indien uw kind pijn heeft, mag u hem een paracetamol geven.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is vrij van kans van complicaties. Er zijn vroege en late complicaties. Vroege complicaties zijn problemen met de wondgenezing en bloeduitstortingen in het operatiegebied. De late complicaties kunnen een onbevredigend cosmetisch resultaat, een uitblijven van de normale ontwikkeling van de zaadbal en beschadiging van de structuur in de zaadstreng zijn.

Wondinfectie

De operatiewond kan infecteren, dit kun u zien doordat er troebel vocht uit de wond komt en de huid rondom rood en pijnlijk wordt. Tevens kan sprake zijn van koorts. U moet dan dezelfde dag contact opnemen.

Nabehandeling

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek voor ongeveer vier weken na de operatie.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli urologie.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.
Foldernummer: O31
Laatst bijgewerkt op: 06-12-2022
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien