Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Infectiepreventie

NORO virus

NORO virus

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Net als in andere Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen komt er in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis af en toe een buikgriepepidemie voor, veroorzaakt door het norovirus. Bij een uitbraak van het norovirus worden op verpleegafdelingen maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het norovirus in het ziekenhuis tegen te gaan. Hier vindt u meer informatie over het norovirus.


Wat zijn noro virussen?

Noro virussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het maag- darm kanaal veroorzaken, ook wel buikgriep genoemd.

Het verschil tussen buikgriep en griep

Buikgriep en griep zijn totaal verschillende ziektes. De gewone griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Buikgriep wordt onder andere veroorzaakt door noro virussen. De griepprik geeft alleen bescherming tegen het influenzavirus en niet tegen het norovirus, dus ook niet tegen buikgriep.

Symptomen

Symptomen van een infectie met het norovirus zijn overgeven en diarree. Meestal treden deze symptomen tussen de 15 en 48 uur na besmetting op. Het overgeven is vaak heftig en kan heel plotseling optreden. Naast overgeven en diarree, komen misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp voor. Ook zijn er mensen die geen symptomen hebben, maar het virus wel kunnen uitscheiden en kunnen overdragen.

In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen na 1 tot 4 dagen vanzelf. Bij mensen met een verminderde weerstand, zoals ziekenhuispatiënten, ouderen en jonge kinderen, kunnen de klachten langer duren.

Is besmetting met het norovirus gevaarlijk?

Een besmetting met het norovirus is in de meeste gevallen niet gevaarlijk. Verreweg de meeste mensen zijn na één tot twee dagen ziekte weer op de been. In uitzonderlijke gevallen kan een besmetting met het norovirus tot uitdroging leiden.

Het ontstaan van een besmetting met het norovirus

Het norovirus is erg besmettelijk. De besmettelijke deeltjes van het norovirus bevinden zich in de ontlasting en het braaksel van besmette personen. Het virus kan al enkele dagen voor het ontstaan van de symptomen tot dagen erna in de ontlasting aanwezig zijn. Het norovirus wordt doorgegeven via handen die na een bezoek aan het toilet, niet of niet goed gewassen zijn. Wanneer iemand hierna voedsel klaarmaakt kan het virus in het eten terechtkomen. Maar ook besmetting via de luchtwegen door het overgeven komt voor.

Behandeling

Er bestaan geen medicijnen tegen het norovirus. Wanneer u besmet bent met het norovirus is het belangrijk dat u voldoende drinkt. Verdere behandeling is niet nodig. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.

Voorkoming van verspreiding

Wanneer u besmet bent met het norovirus kunt u het virus gemakkelijk overdragen op anderen in de dagelijkse omgang. Daarom is het van groot belang dat u bij een besmetting de handen goed wast na de toiletgang.

De afdeling hygiëne en infectiepreventie treft bij een buikgriepepidemie een aantal hygiënische maatregelen om verdere verspreiding van het norovirus in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen voor patiënten en bezoekers worden hier genoemd.

Geïsoleerd verplegen

Als u overgeeft of diarree heeft, wordt u geïsoleerd verpleegd, alleen op een kamer of samen met uw kamergenoten. Dit houdt in dat de verpleging en andere disciplines bij het betreden van uw patiëntenkamer, een schort en handschoenen aantrekken. Wanneer u overgeeft wordt ook een mond/neusmasker gedragen. Op de deur van uw patiëntenkamer wordt een isolatiekaart gehangen, zodat ziekenhuispersoneel ziet dat er in deze kamer een patiënt ligt met buikgriepklachten. Bij besmetting van kamergenoten duurt het slechts enkele uren tot twee dagen voordat uw kamergenoten buikgriepklachten krijgen. Sanitaire voorzieningen op de verpleegafdeling worden ten tijde van de epidemie extra schoongemaakt. Zolang u geïsoleerd verpleegd wordt, kunt u in principe niet worden overgeplaatst naar een andere verpleegafdeling en/of gezondheidszorginstelling. De isolatiemaatregelen worden gestopt, nadat uw laatste kamergenoot twee dagen lang niet meer heeft overgegeven of diarree heeft gehad.

Maatregelen voor bezoekers

Bezoekers worden door de verpleging geïnformeerd over de buikgriepepidemie. Na het contact met u of uw kamergenoten dient het bezoek de handen grondig te wassen met water en zeep. Na bezoek aan een verpleegafdeling waar het norovirus heerst, wordt het bezoek verzocht het ziekenhuis direct te verlaten. Ook wordt geadviseerd geen kleine kinderen toe te laten bij patiënten, die geïsoleerd worden verpleegd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.
Foldernummer: N10
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien