Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

KNO
Chirurgie

Operatie van de neusbijholtes

Operatie van de neusbijholtes

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Binnenkort wordt u opgenomen in verband met een operatie van de neusbijholtes. Uw arts heeft u verteld wat deze ingreep inhoudt. Hier kunt u dit nog eens nalezen.


Doel van de operatie

Een operatie aan de neusbijholtes kan nodig zijn als er sprake is van een chronische ontsteking, die niet verbetert met medicijnen. Het doel van de operatie is het verbeteren van het gehele systeem van neusbijholtes. Vooral de zeefbeenholtes zijn hierbij belangrijk omdat ze zo'n centrale positie innemen. Bij de operatie bekijkt de arts het systeem van de neusbijholtes en worden de ontstoken holtes schoongemaakt.

Voorbereiding

Wat neemt u mee?

  • Verzekeringsbewijs
  • ID bewijs
  • BSN nummer
  • Patiëntenkaart

Nuchter zijn

Voor de operatie is het van belang dat u nuchter bent. Meer informatie leest u in “Preoperatieve screening en Anesthesie” (A10). Het is van belang dat u deze richtlijnen opvolgt.

Preoperatief spreekuur (POS-poli)

Ter voorbereiding op de operatie gaat u een paar dagen voorafgaand aan de operatie naar het preoperatief spreekuur. U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de voorbereiding op de operatie. Meer informatie leest u in “Preoperatieve screening en Anesthesie” (A10).

Afspraak

U krijgt een oproepbrief met een voorlopige OK-datum met een wachttijd van 5 à 6 weken. Graag deze datum binnen 3 werkdagen telefonisch aan ons bevestigen. Ongeveer een week voor de OK-datum krijgt u schriftelijk bericht over het tijdstip waarop u deze dag wordt verwacht.

Medicijngebruik

Wilt u een actuele medicijnlijst meenemen? Heeft u deze niet neem dan uw medicatie in de originele verpakking mee.
In overleg met uw behandelend arts mag u een week voor de ingreep geen Aspirine of andere bloedverdunnende medicijnen gebruiken.
Voorbeelden van bloedverdunnende medicijnen zijn: Acenocoumarol (SintromMitis®), Ascal, Marcoumar. Deze medicamenten geven een verhoogde kans op een nabloeding.
Het is belangrijk dat uw arts op de hoogte is welke soort medicijnen u gebruikt. De anesthesist bespreekt dit uitgebreid met u tijdens uw bezoek aan de POS poli.

Neusdruppels

Achter in zit een recept voor neusdruppels. Het is belangrijk dat u het medicijn op tijd in huis hebt. U start thuis met druppelen voordat u vertrekt naar het ziekenhuis. Op de dag van de ingreep druppelt u 3 druppels in elk neusgat. Het flesje neemt u mee naar het ziekenhuis.

Vervoer

U mag de eerste 24 uur na een operatie niet zelf autorijden of fietsen. U bent de eerste 24 uur na het onderzoek, de behandeling of operatie ook niet verzekerd voor verkeersongevallen.

De dag van de operatie

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang voor de dagopname. U heeft een bevestiging van de afspraak ontvangen waarop datum en tijdstip van opname staan vermeld. Als de opname is geregeld en u bij het Apotheek Service Punt (ASP) bent geweest voor controle van de medicatie, gaat u naar de verpleegafdeling.

Ontvangst door de verpleegkundige

Op de dagbehandeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige. Zij stelt u nog een aantal vragen over het nuchter zijn en het medicijngebruik. Hier druppelt u nogmaals uw beide neusgaten (zie voorschrift etiket). U krijgt een operatiejasje aan. De verpleegkundige geeft u alvast een pijnstiller. Verder krijgt u een tablet waar u rustig of slaperig van wordt. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer.

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Boven en naast de neus bevinden zich verschillende holle ruimtes, die in verbinding staan met de neusholte. Dit noemen we de neusbijholtes. Bekende voorbeelden van holtes zijn de voorhoofdsholtes en de kaakholtes. Minder bekend zijn de zeefbeenholtes, die zich ter hoogte van de oogkas bevinden.
Via de zeefbeenholtes staan de voorhoofdholtes met de kaakholtes en de neus in verbinding. De operatie vindt plaats via de neusgaten. Er ontstaan dus geen uitwendige littekens. Tijdens de operatie benadert de arts de neusbijholtes met behulp van een endoscoop, een speciale kijkbuis. Hiermee worden de ontstoken gebieden zichtbaar. Vervolgens wordt het ontstoken weefsel en eventueel aanwezige poliepen met behulp van fijne instrumenten verwijderd. Aan het eind van de operatie brengt de arts een gelatinetampon in de neusholte. Deze tampon lost vanzelf op in de loop van de week na de operatie. In een enkel geval wordt een zalfverband aangebracht. Dit wordt een paar dagen later verwijderd. Tenslotte wordt in beide neusgaten vaak een watje gestopt. Dit watje mag u de dag na de operatie zelf verwijderen.

Na de ingreep

Na deze operatie komen weinig of geen pijnklachten voor. Mocht het nodig zijn, dan kunt u als pijnstiller maximaal vijf maal per dag 500 mg Paracetamol nemen (geen Aspirine).
De eerste dagen na de operatie mag u uw neus niet snuiten. U mag de neus wel ophalen en spoelen met een zoutoplossing.
De eerste vier dagen na de operatie druppelt u drie keer per dag uw neus (telkens twee druppels per neusgat).

Complicaties

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico. De arts zal vooraf met u bespreken welke risico's de ingreep mogelijk met zich meebrengt. In de praktijk komen complicaties bij een operatie aan de neusbijholtes weinig voor.

Ontslag

U kunt de dag van de operatie of de dag daarna weer naar huis. Het is verstandig om het een tijdje rustig aan te doen. Over het algemeen kunt u binnen zeven dagen uw normale werkzaamheden hervatten.
Gedurende twee tot drie weken mogen geen zware lichamelijke inspanningen worden verricht.

Nacontrole

Een week na de operatie komt u naar de polikliniek voor controle. Een afspraak hiervoor krijgt u mee.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij het secretariaat KNO, T 0187 60 72 30.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: N02
Laatst bijgewerkt op: 11-10-2022
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien