Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

KNO
Chirurgie

Operatie van de neusbijholtes

Operatie van de neusbijholtes

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Binnenkort wordt u opgenomen in verband met een operatie van de neusbijholtes. Uw arts heeft u verteld wat deze ingreep inhoudt. Hier kunt u dit nog eens nalezen.


Doel van de operatie

Een operatie aan de neusbijholtes kan nodig zijn als er sprake is van een chronische ontsteking, die niet verbetert met medicijnen. Het doel van de operatie is het verbeteren van het gehele systeem van neusbijholtes. Vooral de zeefbeenholtes zijn hierbij belangrijk omdat ze zo'n centrale positie innemen. Bij de operatie bekijkt de arts het systeem van de neusbijholtes en worden de ontstoken holtes schoongemaakt.

Voorbereiding

Wat neemt u mee?

Nuchter zijn

Voor de operatie is het van belang dat u nuchter bent. Meer informatie leest u in “Preoperatieve screening en Anesthesie” (A10). Het is van belang dat u deze richtlijnen opvolgt.

Preoperatief spreekuur (POS-poli)

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak op de POS-poli voor het preoperatief spreekuur. U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de voorbereiding op de operatie. Meer informatie leest u in “Preoperatieve screening en Anesthesie” (A10).

Afspraak

U krijgt een oproepbrief met een voorlopige OK-datum met een wachttijd van 5 à 6 weken. Graag deze datum binnen 3 werkdagen telefonisch aan ons bevestigen. Ongeveer een week voor de OK-datum krijgt u schriftelijk bericht over het tijdstip waarop u deze dag wordt verwacht.

Medicijngebruik

Neem een actuele medicijnlijst mee. Als u deze niet heeft, kunt u uw medicatie in de originele verpakking meenemen. In overleg met uw behandelend arts mag u een week voor de ingreep geen Aspirine of andere bloedverdunnende medicijnen gebruiken. Voorbeelden van bloedverdunnende medicijnen zijn: Acenocoumarol (SintromMitis®), Ascal en Apixaban. Deze medicamenten geven een verhoogde kans op een nabloeding. Het is belangrijk dat uw arts op de hoogte is welke soort medicijnen u gebruikt. De anesthesist bespreekt dit uitgebreid met u tijdens uw bezoek aan de POS poli.

Vervoer

U mag de eerste 24 uur na een operatie niet zelf autorijden of fietsen. U bent de eerste 24 uur na het onderzoek, de behandeling of operatie ook niet verzekerd voor verkeersongevallen.

De dag van de operatie

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang voor de dagopname. U heeft een bevestiging van de afspraak ontvangen waarop datum en tijdstip van opname staan vermeld.

Ontvangst door de verpleegkundige

Op de dagbehandeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige. Zij stelt u nog een aantal vragen over het nuchter zijn en het medicijngebruik. U krijgt een operatiejasje aan. De verpleegkundige geeft u alvast een pijnstiller en een tablet waar u rustig of slaperig van wordt. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer.

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Boven en naast de neus bevinden zich verschillende holle ruimtes, die in verbinding staan met de neusholte. Dit noemen we de neusbijholtes. Bekende voorbeelden van holtes zijn de voorhoofdsholtes en de kaakholtes. Minder bekend zijn de zeefbeenholtes, die zich ter hoogte van de oogkas bevinden. Via de zeefbeenholtes staan de voorhoofdholtes met de kaakholtes en de neus in verbinding. De operatie vindt plaats via de neusgaten. Er ontstaan dus geen uitwendige littekens. Tijdens de operatie benadert de arts de neusbijholtes met behulp van een endoscoop, een speciale kijkbuis. Hiermee worden de ontstoken gebieden zichtbaar. Vervolgens wordt het ontstoken weefsel en eventueel aanwezige poliepen met behulp van fijne instrumenten verwijderd. Aan het eind van de operatie brengt de arts vaak een al dan niet oplosbare neustampon in de neusholte. In een enkel geval wordt een zalfverband aangebracht. Dit wordt 7 tot 10 dagen na de ingreep poliklinisch verwijderd. Lokale verdoving is hiervoor niet nodig.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht en als u goed wakker bent gaat u weer naar de verpleegafdeling. Het kan voorkomen dat u na de operatie pijn heeft of misselijk bent. Dat kan door de narcose komen en deze klachten zijn tijdelijk. De anesthesioloog kan van tevoren medicatie afspreken tegen misselijkheid of pijn. U kunt hierom vragen.

Als u goed wakker bent mag u weer eten en drinken. Om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te maken dient u uw eten en drinken de eerste paar dagen na de ingreep lauw van temperatuur te zijn.

Ontslag

U kunt de dag van de operatie of de dag daarna weer naar huis. Het is verstandig om het een tijdje rustig aan te doen. Over het algemeen kunt u binnen zeven dagen uw normale werkzaamheden hervatten. Gedurende twee tot drie weken mogen geen zware lichamelijke inspanningen worden verricht.

De dagen na de operatie

De eerste dagen na de operatie kunt u zich overmatig moe voelen. Er kan de eerste 1 tot 2 dagen na ontslag wat verhoging zijn (<38,5 graden Celsius).

Neusspoelen na de operatie

Na de operatie moet u uw neus gaan spoelen. Het doel is om korstvorming in de neus 5 / 9 tegen te gaan en de bloedstolsels/-resten te verwijderen. Het spoelen reinigt de neus en versnelt en ondersteunt de genezing.
Spoelschema:
Aan het eind van deze informatie vindt u de instructies voor neusspoelen

Leefregels

Tot de controle zware inspanning en met name bukken, tillen, hoofd ver voorover buigen en druk verhogende activiteiten vermijden, zo ook activiteiten waarbij de neus gestoten kan worden. U mag de neus niet snuiten, wel ophalen. Niezen met open mond, dit om de kans op een bloeding zo klein mogelijk te maken. Niet te warm eten en/of drinken en niet te heet douchen in verband met grotere kans op nabloeding. Behoudens dit zijn er geen bijzonderheden met betrekking tot uw voeding. Na de eerste controle kunt u in principe uw werkzaamheden, opleiding/school en sportactiviteiten weer hervatten. Bij twijfel overlegt u met uw KNO-arts.

Medicatie

Als de pijnklachten zodanig zijn dat u behoefte heeft aan pijnstilling bestaat daartegen geen bezwaar en zal normaliter paracetamol volstaan. U mag maximaal 4 x 1000 mg per 24 uur, dat is om de 6 uur 2 tabletten van 500 mg. Ernstige pijn is niet gebruikelijk.

Complicaties

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico. De arts zal vooraf met u bespreken welke risico's de ingreep mogelijk met zich meebrengt. In de praktijk komen complicaties bij een operatie aan de neusbijholtes weinig voor.

Nacontrole

Een week na de operatie komt u naar de polikliniek voor controle. Een afspraak hiervoor krijgt u mee.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij het secretariaat KNO, T 0187 60 72 30.

Instructie neusspoelen

De zoutoplossing waarmee u de neus spoelt, is te koop bij de apotheek of drogist. U kunt de zoutoplossing ook zelf maken met jodiumvrij (zee-)zout (bijvoorbeeld Jozo met de blauwe dop).

Werkwijze zelf aanmaken zoutoplossing:


Neusspoelen met behulp van een spuitje

Neusspoelen met behulp van hulpmiddelen Er zijn ook andere hulpmiddelen verkrijgbaar om de neus te spoelen, zoals een neusdouche. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek of te bestellen via internet.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: N02
Laatst bijgewerkt op: 21-11-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien