Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Mammapoli
Chirurgie

Mammapoli

Mammapoli

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Een afwijking in de borst kan goedaardig of kwaadaardig zijn. De tijd tussen het opmerken van een afwijking en het stellen van de juiste diagnose is daarom erg spannend. Het is een periode die veel vragen en onzekerheid kan oproepen. Het doel van de Mammapoli is zo snel mogelijk te komen tot een goede diagnose en zo nodig tot een behandelplan. Op de Mammapoli van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis krijgt u de onderzoeken die nodig zijn zoveel mogelijk op één dag.


Wanneer komt u op de mammapoli?

U komt op de mammapoli wanneer er een afwijking aan de borst is geconstateerd. Dit kan zijn voor een knobbeltje/zwelling of eventueel verandering in de borst, door uzelf, door de huisarts of door het bevolkingsonderzoek geconstateerd.

Wie werken er?

Op de Mammapoli werken gespecialiseerde hulpverleners van de afdelingen Chirurgie en Radiologie. Door hun nauwe samenwerking kunnen zij snel een voorlopige diagnose stellen. U wordt op de Mammapoli zoveel mogelijk geholpen door steeds dezelfde hulpverleners.

De volgende hulpverleners komt u tegen op de mammapoli:

Voorbereiding

Voor een goede voorbereiding op uw eerste bezoek is het van belang dat u de volgende papieren mee neemt:
Het is prettig om samen met uw partner of een andere naast betrokkene naar het ziekenhuis te komen.
Wanneer u zwanger bent, is het van belang dat u dit meldt voor de onderzoeken.


Programma

De mammapoli is open op maandag, woensdag en vrijdag. U meldt zich bij poli chirurgie. We streven er naar om alle onderzoeken op één dag te plannen. Houd er daarom rekening mee dat het bezoek aan de mammapoli de gehele ochtend in beslag neemt. Vaak kunnen we u in de loop van de ochtend een (voorlopige) uitslag geven. In onderstaand overzicht staat het programma weer gegeven.

Wat

Wie

Lichamelijk
Onderzoek
Chirurg
Röntgenonderzoek – mammografie, echografie
eventueel punctie
Radioloog
Retour mammapoli.
Voorlopige uitslag ,indien nodig worden vervolg afspraken gemaakt.
Mammacare verpleegkundige

De werkwijze

U heeft 1 tot 2 dagen voor de afspraak een telefonische gesprek met de mammacare-verpleegkundige. Zij bespreekt met u wat uw klachten zijn. Vervolgens heeft u een afspraak bij de chirurg die een lichamelijk onderzoek verricht. Voor het röntgenonderzoek gaat u naar de afdeling radiologie. De radiologisch laborant maakt, zo nodig, een mammografie. Over het algemeen worden van beide borsten twee foto’s gemaakt, één in de breedte en één in de lengte. Om de borsten goed te kunnen afbeelden is het nodig deze samen te drukken, dit kan pijnlijk zijn. Een radioloog beoordeelt de foto’s. Zo nodig worden aanvullende opnamen gemaakt. Als de radioloog het nodig acht wordt er ook een echo gemaakt en eventueel wordt er een punctie of een biopt genomen. De patholoog beoordeelt het weefsel dat met behulp van de puncties verkregen is en na ongeveer vijf dagen zijn de uitslagen daarvan bekend.

Uitslag

De uitslagen van de onderzoeken worden dezelfde middag rond lunchtijd in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) besproken (radioloog, chirurg, en mammacare-verpleegkundige). De uitslag van de mammografie en echo krijgt u op dezelfde dag. Soms valt er niets uit de mammografie/echo op te maken en is een aanvullend onderzoek nodig. Soms hangt de uitslag echt af van de genomen puncties. U krijgt daarom een vervolgafspraak bij de chirurg en/of mammacare-verpleegkundige om de uitslagen van de puncties te bespreken. Als de uitslag niet goed is, bespreekt de chirurg de uitslag met u en uw naaste. Dit gebeurt in aanwezigheid van de mammacareverpleegkundige. Zij coördineert, begeleidt en is het aanspreekpunt op de mammapoli. U krijgt informatie mee met alles wat u nodig heeft. Welke behandeling bij u tot de mogelijkheden behoort, zal uitgebreid met u besproken worden. Dit is voor elke patiënt verschillend. Een vervolgafspraak wordt dan zo spoedig mogelijk gepland.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij poli Chirurgie.

Regionaal multidisciplinair overleg

Tijdens uw behandeling heeft u te maken met meerdere zorgverleners en verschillende afdelingen en specialismen. Bij elke patiënt is het daarom normaal dat alle zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn regelmatig overleggen over de behandeling in een multidisciplinair overleg. Omdat wij samenwerken in Borstcentrum ZuidHollandZuid organiseren we wekelijks een multidisciplinair overleg waar specialisten uit de vier deelnemende ziekenhuis bij aansluiten. In dit overleg worden uw gegevens besproken om zo tot een gezamenlijke diagnose en een geneeskundige behandeling te komen. Door uw gegevens met meerdere zorgverleners te bespreken, verhogen we de kwaliteit van uw zorg. Uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist zal de uitkomst van het overleg met u bespreken. Van het multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt wat in uw medisch dossier komt en naar uw huisarts gaat.

BorstcentrumZuidHollandZuid

Het Borstcentrum ZuidHollandZuid is een initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Meer dan tachtig medici, paramedici en verpleegkundigen werken intensief samen om u hoogwaardige zorg te geven. Op deze wijze bent u altijd verzekerd van de beste behandeling. Door kennis en kunde op het gebied van borstkankerzorg met elkaar te delen, kunnen we samen de zorg voor patiënten in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden verder verhogen. De zorg van Borstcentrum ZuidHollandZuid wordt verleend vanuit de vier ziekenhuislocaties in Dirksland, Rotterdam en Spijkenisse.


Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: M20
Laatst bijgewerkt op: 19-03-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien