Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Infectiepreventie

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U bent of uw naaste is drager van een MRSA bacterie. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie: Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Hier geeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis u algemene informatie over MRSA en de maatregelen die genomen worden om verspreiding te voorkomen. Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen.


Algemeen

De Staphylococcus (Aureus) is een normale bacterie die op de huid en in de neus voorkomt. Meestal veroorzaakt deze bacterie geen problemen. Soms kan deze bacterie in het lichaam komen, waardoor infecties ontstaan. Deze infecties kunnen met antibiotica worden behandeld. Sommige Staphylococcus zijn ongevoelig voor de meest gebruikte antibiotica en worden MRSA genoemd.

Hoe ontstaat MRSA?

De wijze waarop u MRSA oploopt is moeilijk te achterhalen. U heeft een verhoogde kans op het MRSA-dragerschap als u de afgelopen twee maanden meer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, een operatie heeft ondergaan, werkt met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens of bent overgeplaatst uit een ziekenhuis of verpleeghuis waar een MRSA uitbraak was.
Besmetting van MRSA vindt meestal plaats via direct lichamelijk contact, maar soms ook via voorwerpen of ingeademde lucht. De bacterie nestelt zich snel in textiel en verspreidt zich via lucht, stof, huidschilfers en contact met besmette personen en voorwerpen.

Dragerschap

MRSA komt vaker voor binnen een ziekenhuisomgeving omdat in een ziekenhuis veel antibiotica worden gebruikt. Patiënten kunnen drager worden van een MRSA. Een MRSA geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen. Zij dragen de bacterie bij zich, dit noemt men dragerschap.

Bij mensen met een verminderde weerstand kan een MRSA infecties veroorzaken, net als andere bacteriën (die wel gevoelig zijn voor antibiotica) dat kunnen.

Kweken

Om vast te stellen of u MRSA heeft, worden er kweken afgenomen met behulp van kweekstokken. Er worden meestal kweken afgenomen in de neus, in de keel, van de huid bij de anus en van wondjes. Een aantal dagen na het inleveren van alle kweekstokken is bekend of u MRSA bij u draagt. Als een patiënt MRSA verdacht is worden er al maatregelen getroffen, om verspreiding te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Indien bij u een MRSA is aangetroffen en u wordt in ons ziekenhuis opgenomen voor behandeling of onderzoek, dan worden isolatiemaatregelen genomen. Dit voorkomt de verspreiding van de bacterie naar andere patiënten in het ziekenhuis. Alle onderzoeken en behandelingen die voor u nodig zijn, kunnen wel gewoon plaatsvinden.

Voor zowel patiënten die worden verdacht van MRSA als voor patiënten waarbij MRSA is vastgesteld, gelden dezelfde isolatiemaatregelen op de afdeling.

Tijdens uw opname betekent dit voor u het volgende:
  • U wordt apart verpleegd op een eenpersoonskamer.
  • Bij de kamerdeur hangt een kaart waarop instructies te lezen zijn voor het personeel en het bezoek.
  • U verlaat de kamer alleen voor onderzoek of operatie.
  • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen en fysiek zorgcontact met u hebben, dragen een schort, handschoenen, muts en mond/neusmasker.
  • Als u de kamer of afdeling moet verlaten krijgt u van de verpleging een mondneusmasker dat u tijdens het gehele onderzoek moet dragen.

Registratie en einde isolatiemaatregelen

Als drager van een MRSA wordt u geregistreerd in het digitale informatiesysteem van het ziekenhuis. Bij ieder bezoek dat u aan het ziekenhuis brengt, is dan duidelijk dat u drager bent van een MRSA en kunnen tijdig voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verspreiding te voorkomen. Bij een eventuele heropname betekent dit, dat u opnieuw in isolatie wordt verpleegd.
U blijft in isolatie totdat alle kweken negatief zijn of tot u met ontslag gaat. Als de uitslag van de kweken negatief is, worden de maatregelen opgeheven en kunt u weer gewoon van de kamer komen. Het gebeurt ook wel dat u dan wordt verplaatst naar een vierpersoonskamer, omdat isolatie niet meer noodzakelijk is. Als de uitslag van de kweken positief is, wordt u voor MRSA behandeld en blijven de isolatiemaatregelen van kracht. De behandeling vindt plaats via de infectiepoli van Maasstad ziekenhuis of Erasmus Medisch Centrum.

Bezoek

Uw familie en vrienden mogen in het ziekenhuis gewoon bij u op bezoek komen.
Wel melden bezoekers zich eerst bij de balie op de verpleegafdeling, waar zij instructies krijgen over de te nemen maatregelen. Eventueel andere voorschriften staan aangegeven op de isolatiekaart bij de ingang van de kamer. Bij het verlaten van de kamer wassen of desinfecteren zij de handen met handalcohol.

Als uw bezoek nog meer patiënten wil bezoeken, dan verzoeken wij hen deze eerst te bezoeken en u als laatste.

Bezoek polikliniek en functieafdeling bij MRSA-dragerschap

Bij een bezoek aan de polikliniek of functieafdeling gelden in principe geen extra maatregelen.

Maatregelen thuis

In de thuissituatie vormt een MRSA geen probleem. Het is voldoende de algemeen geldende hygiënemaatregelen na te leven. Dit betekent regelmatig uw handen wassen met water en zeep, in ieder geval voor het (bereiden van) eten en na ieder toiletbezoek. Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw MRSA-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school, werk en naar een verjaardag gaan. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent.
Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis gebruik maken van bijvoorbeeld fysiotherapie of thuiszorg of onder behandeling zijn/opgenomen worden in een andere instelling of ziekenhuis, dan is dat geen enkel probleem. Wel is het belangrijk dat u meldt dat u drager bent van een MRSA. Zij kunnen hier dan rekening mee houden.

Tot slot

De medewerkers van het ziekenhuis realiseren zich, dat bovenstaande maatregelen voor u en uw omgeving ingrijpend kunnen zijn. Deze maatregelen zijn echter bedoeld om medepatiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij het verplegend personeel en/of uw behandelend arts. Zij kunnen u ook in contact brengen met de deskundige infectiepreventie voor meer specifieke informatie over dit onderwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: M16
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien