Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Macula pucker

Macula pucker

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft een macula puckerbij u geconstateerd. Hier vindt u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden.


Wat is een macula pucker?

Het netvlies is de binnenbekleding van het oog. De macula is het middelste (centrale) deel van het netvlies achter in het oog. Dit is het gebied waarmee men scherp kan zien. Het wordt ook wel de gele vlek genoemd. Een macula pucker is littekenweefsel of een vliesje dat over de gele vlek groeit. Doordat littekenweefsel enigszins samentrekt, gaat het onderliggende netvlies wat plooien (pucker=plooiing, vouw, rimpel). Hierdoor staan de lichtgevoelige cellen in de macula niet mooi geordend meer en kan men de beelden vertekend zien.

Een dwarsdoorsnede van het oog

75

Wat zijn de klachten?

De macula pucker kan dus leiden tot vermindering van het gezichtsvermogen, het ontstaan van een vertekend beeld en dubbelbeelden. De klachten zijn onder andere afhankelijk van de ernst van de pucker. Het kan variëren van zeer gering tot ernstig. Heel vaak wordt een macula pucker bij toeval ontdekt door de oogarts en geeft het weinig of vage klachten. Aangezien de macula het gebied is waarmee we scherp zien, zal een macula pucker een vermindering geven van het gezichtsvermogen. Men ziet centraal wazig. Ook zal de patiënt de beelden vertekend kunnen waarnemen (bijvoorbeeld de badkamertegels of luxaflex lopen niet meer mooi recht maar golvend). Het is mogelijk dat het zicht van het andere, goede oog wordt gehinderd door de macula pucker van het aangedane oog. Men is dan geneigd om het aangedane oog te sluiten zodat men kijkt met het goede oog. Een macula pucker kan éénzijdig (75-90%) of tweezijdig (10-25%) voorkomen. Bij ongeveer 15% van de patiënten treedt binnen 5 jaar een macula pucker op in het andere oog. Het komt het meeste voor bij mensen van boven de 50 jaar, bij ongeveer 2-6% van de bevolking.

De diagnose

De oogarts zal in uw oog kijken om het netvlies en de macula te beoordelen. Om een macula pucker nog beter in beeld te brengen, kan gebruik gemaakt worden van een OCT (Optical Coherence Tomography). Met de OCT kan een afbeelding worden gemaakt van de verschillende laagjes van de macula en eventuele structuren die zich op of voor de macula bevinden. Dit onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.

De behandeling

Een groot deel van de patiënten met macula pucker hoeft niet behandeld te worden, omdat er weinig klachten zijn of omdat het gezichtsvermogen nog redelijk goed is. Als de diagnose ‘macula pucker’ is gesteld, is de kans groot dat het ziektebeeld niet zo veel meer gaat veranderen. De rest van het netvlies buiten de macula, belangrijk voor het zien van de omgeving, blijft wel goed functioneren, want dit netvlies is verder van goede kwaliteit. Het wel of niet behandelen van een macula pucker kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, die de oogarts met u zal bespreken.
Redenen om tot een operatie over te gaan, kunnen zijn:

De operatie (vitrectomie)

Als een operatie noodzakelijk is verwijzen wij u door naar een ander ziekenhuis. Meer informatie over deze operatie vindt u op de website www.oogartsen.nl, zie glasvochtoperatie (vitrectomie).

Test uw gezichtsvermogen

Gebruik een Amsler test voor opsporing Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD).
1. Draagt u een leesbril, zet deze dan op.
2. Houd deze test op leesafstand met goede belichting.
3. Dek één oog af.
4. Kijk rechtstreeks naar het centrale punt met uw onafgedekte oog.
5. Noteer tijdens het rechtstreeks kijken naar het centrale punt of
de hele kaart waargenomen wordt of alle lijnen van de kaart recht lopen en of er andere gestoorde zones zijn, minder duidelijk of donkerder.
6. Herhaal deze handeling met het andere oog.
7. Indien er vervormde lijnen zijn of indien er wazige vlekken voorkomen, dan is de test gestoord. Een gestoorde test kan duiden op leeftijdsgebonden maculopathie of leeftijdsgebonden macula degeneratie.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de polikliniek oogheelkunde T 0187 60 71 60.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: M08
Laatst bijgewerkt op: 21-11-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien