Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Maag, Darm, Lever

Verpleegkundig spreekuur voor maag-, darm-, en leverpatiënten (MDL)

Verpleegkundig spreekuur voor maag-, darm-, en leverpatiënten (MDL)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De specialist heeft u doorverwezen naar het spreekuur van de verpleegkundig specialist maag-darm-lever (VS-MDL). Hier kunt u lezen wat dit spreekuur inhoudt.


Waarom een verpleegkundig spreekuur?

Gebleken is dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met een maag -, darm- of leveraandoening behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding. Daarom is een spreekuur gestart dat wordt verzorgd door een VS-MDL.

Het spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten

Het spreekuur van de VS-MDL is een onderdeel van de maag-darm-leverpolikliniek. Het spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de internist/MDL-arts, gespecialiseerd in maag -, darm- en leverziekten en gebeurt in nauwe samenwerking. Het spreekuur is o.a. bedoeld voor patiënten met chronische darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Op het spreekuur kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw aandoening.

De VS- MDL kan u informatie en advies geven over:
Als u in verband met medicijngebruik regelmatig bloed moet laten prikken, krijgt u hiervoor een afspraak bij de VS-MDL. Zij zal uw bloedwaarden laten controleren en beoordelen. Daarnaast controleert zij uw gewicht en bloeddruk.

De verpleegkundig specialist MDL

De VS-MDL is gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met maag- darm- en leveraandoeningen. Hij/zij biedt in het verpleegkundig spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met maag-darm-lever-aandoeningen. De VS-MDL werkt onder supervisie van een specialist en heeft regelmatig overleg met deze arts.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het eerste gesprek kunt u de vragen die u wilt stellen of onderwerpen die u wilt bespreken opschrijven. Daarnaast is het praktisch om een actuele medicijnlijst mee te brengen. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. Uiteraard is het mogelijk om een familielid of ander vertrouwd persoon mee te nemen naar het gesprek. De eerste afspraak zal ongeveer een uur duren. In dit gesprek bespreekt de verpleegkundig specialist met u onder andere uw klachten, uw medicijnen, uw sociale situatie.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk telefonisch te melden bij het afsprakenbureau.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: M07
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien