Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longgeneeskunde
Revalidatie

Longrevalidatie

Longrevalidatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Hier krijgt u meer informatie over het longrevalidatieprogramma waar uw longarts u voor heeft aangemeld. U kunt hier meer informatie vinden over de praktische invulling van de longrevalidatie en wat de betrokken hulpverleners voor u kunnen betekenen.


Wat is longrevalidatie?

Een longaandoening kan uw leven veranderen. Het revalidatieprogramma kan u helpen om zo goed mogelijk om te gaan met uw longaandoening.
De longarts kan samen met u besluiten tot het starten van longrevalidatie.

De longverpleegkundige of verpleegkundig specialist zal u begeleiden tijdens de revalidatie.
Zij bespreken met u welke zorgverleners u kunnen helpen.
De betrokken zorgverleners zijn:
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • Logopedist
 • Diëtist
De betrokken zorgverleners zullen aan de hand van onderzoeken het doel van de revalidatie met u vaststellen. Hierna zult u wanneer nodig onder begeleiding ongeveer drie maanden werken aan een zo optimaal mogelijke leefstijl en conditie, passend bij uw longaandoening.

Na afloop van deze drie maanden zal geëvalueerd worden welke vooruitgang geboekt is.

Alle behandelingen, met uitzondering van de diëtist, vinden plaats binnen de locaties van Curamare.

Indien u geadviseerd wordt om contact op te nemen met een diëtist, kunt u zelf een diëtist benaderen in uw woonomgeving. Helaas valt deze niet binnen het longrevalidatietraject.

Daarnaast blijft u vanzelfsprekend onder controle bij de longarts op de polikliniek longgeneeskunde.

Uw zorgverleners

Longverpleegkundige/Verpleegkundig specialist

Met de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist heeft u een startgesprek. Zij zal met u het doel van de revalidatie bespreken en door welke zorgverleners u begeleid zal worden.

Fysiotherapeut

Bewegen is belangrijk voor mensen met een longaandoening. De fysiotherapeut richt zich op het verbeteren van het inspanningsvermogen en het versterken van de spieren. Daarnaast zal de fysiotherapeut u helpen goed om te gaan met de ademhaling. Hierbij kunt u denken aan het makkelijker op kunnen hoesten van slijm en het aanleren van ademhalings- en ontspanningsoefeningen bij benauwdheidsklachten.

Ergotherapeut

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die de gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens uit kan voeren. De ergotherapeut heeft als doel om u zo veilig en zelfstandig mogelijk te laten functioneren in uw eigen woon- werk- en leefomgeving, op een manier dat u zo min mogelijk energie verbruikt en zo min mogelijk in ademnood raakt. De ergotherapeut kan u helpen door het zoeken naar een goede balans tussen ‘wat u doet’(belasting) en ‘wat u aan kunt’(belastbaarheid). Een groot deel van de mensen blijkt namelijk meer te doen dan het lichaam aan kan. Tot slot kan de ergotherapeut u adviseren welke hulpmiddelen en voorzieningen (kleine hulpmiddelen, maar ook een rolstoel of scootmobiel) voor u geschikt zijn. Zij weet of en hoe u voor een vergoeding in aanmerking komt. Ook begeleidt de ergotherapeut u in het uitproberen van deze hulpmiddelen.

Psycholoog

Een longprobleem kan een behoorlijke impact op uw leven hebben, zowel lichamelijk als mentaal. Aanpassing aan de beperkingen door uw longaandoening kan een moeilijk proces zijn. Soms zijn de emotionele of sociale problemen hiervan zo groot dat u hulp nodig heeft van een psycholoog. Deze helpt u bij het oplossen van, of omgaan met deze problemen.

U kunt daarbij denken aan:
 • Problemen met het verwerken, accepteren van of omgaan met uw longaandoening;
 • Emotionele klachten;
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen of slechts voor een deel een lichamelijke oorzaak is gevonden;
 • Veranderingen in emoties, gedrag en/of karakter bij uw ziekte.

Behandeling bij de psycholoog tijdens de longrevalidatie is meestal kort en gericht op het direct aanpakken van het probleem. Een gemiddelde behandeling duurt 5 tot 15 sessies. Als een langere of intensievere behandeling nodig is zal meestal verwezen worden naar een psycholoog buiten de longrevalidatie. De behandeling zal in het algemeen met u alleen gedaan worden, maar soms ook samen met uw partner of gezinsleden als daar aanleiding voor is.

Uw psycholoog helpt u als een coach hoe u nieuwe richtlijnen in uw leven kunt toepassen en hoe u daarvoor moet veranderen.

Medisch maatschappelijk werker

Een longaandoening kan uw leven en dat van uw naasten ontregelen. Het kan er voor zorgen dat u en uw omgeving uit evenwicht raken. Mogelijk komt u voor zaken te staan waarmee u niet eerder te maken heeft gehad. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen, begeleiden en adviseren als uw leven door een longaandoening ontregelt of uit balans is. Dit doen we door:
 • Het bespreken en leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid, boosheid en verdriet binnen uw dagelijks leven;
 • Het bespreekbaar maken van de gevolgen van de longaandoening op uw gezinssituatie, relaties en sociale contacten;
 • Het omgaan met veranderingen in de leefsituatie, zoals bij lichamelijk beperkingen, veranderingen in de werksituatie of financiële gevolgen;
 • Het meedenken over de beslissingen tijdens uw behandeling;
 • Het verwerken en accepteren van uw longaandoening.
De hulpverlening is gericht op het verminderen en hanteerbaar maken van stress.

Logopedist

De logopedist kan bij longproblemen helpen de ademhaling en ademverdeling in bijv. spreken beter te verdelen. Daarnaast kunnen zij u adviezen en oefeningen geven wanneer er sprake is van slikproblemen.
Ook heeft de logopedist een rol in het voorkomen van een aspiratiepneumonie, dit is een longontsteking door verslikken.
Tot slot kan de logopedist u begeleiden wanneer er sprake is van een verminderde stemkwaliteit of wanneer het spreken u veel energie kost.

Multidisciplinair team

Zoals u hebt kunnen lezen, zijn er meerdere zorgverleners betrokken bij uw longrevalidatie. Tijdens uw revalidatietraject zal er minimaal een keer overleg over u zijn tussen de verschillende zorgverleners. Door een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners kan uw revalidatietraject zo optimaal mogelijk ingevuld worden.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: L37
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien