Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verloskundig Centrum CuraVita
Kindergeneeskunde

Lactatiekundige

Lactatiekundige

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hecht veel waarde aan de zorg voor en begeleiding van de borstvoeding. Daarom heeft het ziekenhuis lactatiekundigen in huis. Via deze weg informeren wij u over de begeleiding.


Wat is een lactatiekundige?

De lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerd gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft. Het is de taak van de Lactatiekundige IBCLC om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen om problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen.

De vijf standaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt volgens de vijf standaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef, wat betekent dat:

Standaard 1: beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg

Een gecertificeerde organisatie heeft in beleid vastgelegd dat extra aandacht wordt gegeven aan voeding voor een baby in de eerste twee jaar. Medewerkers zijn geschoold zodat ze ouders goed kunnen begeleiden bij het voeden van hun baby en kind tot twee jaar. De organisatie leeft de WHO-code na. Om hier zicht op te houden, stelt zij een WHO Code verantwoordelijke aan. Ouders krijgen van de organisatie reclamevrije informatie over de bevalling en het voeden van de baby, zodat zij op grond van neutrale en feitelijke informatie kunnen kiezen hoe zij willen bevallen en hoe zij hun kind willen voeden. De gecertificeerde organisatie zorgt voor een goede overdracht naar andere zorgverleners en verwijst naar moeder- of babygroepen.

Standaard 2: goede start

De baby mag in een gecertificeerde organisatie direct na de geboorte bloot op de huid van de moeder liggen. Dit huidcontact duurt minstens een uur. Ondertussen laat de zorgverlener zien wanneer de baby aan een voeding toe is. Als ouders willen, krijgen zij hulp bij de eerste voeding.

Standaard 3: informatie en praktijk van het voeden

Ouders krijgen van de gecertificeerde organisatie uitleg over wat de baby nodig heeft, zoals informatie over voeding op verzoek en over het dichtbij houden van de baby. De organisatie leert ouders hoe zij de baby kunnen aanleggen of de melk kunnen afkolven, zodat de borstvoeding kan worden voortgezet als moeder en baby gescheiden zijn. Wanneer ouders kiezen voor het voeden met de fles, leert de organisatie hun hoe zij dat het beste kunnen doen. Ook krijgen ouders informatie over de normale groei en ontwikkeling van de baby.

Standaard 4: bijvoeding en voeding voor het oudere kind

Ouders krijgen informatie over medisch geïndiceerde bijvoeding en het starten met vaste voeding zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Standaard 5: hechting en zeggenschap

Ouders krijgen hulp en informatie bij het opbouwen van een goede band met hun baby, tijdens de zwangerschap en daarna. Daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat ouders op een dusdanige manier geïnformeerd zijn over de verzorging en behandeling van hun kind, dat zij op basis daarvan beslissingen kunnen nemen.

Wie zijn wij?

Ellen de Bruine, Esther Smit en Nicolette Heestermans zijn de lactatiekundigen IBCLC van het ziekenhuis. Ellen en Esther werken daarnaast als verpleegkundige op de kinderafdeling en Nicolette op de kraamafdeling.De verpleegkundigen en verloskundigen van de kraam- en kinderafdeling, begeleiden moeder en kind bij de borstvoeding. De lactatiekundigen hebben een belangrijke ondersteunende rol in deze begeleiding en zijn tevens opgeleid om moeders met hun baby te helpen in situaties met borstvoedingsproblemen.

Daarnaast dragen we zorg voor scholing van de verschillende disciplines (o.a. artsen, verloskundigen en verpleegkundigen) werkzaam binnen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hiermee hopen we de praktische kennis over borstvoeding te vergroten, in het ziekenhuis en in de thuissituatie.

De informatieavond

Acht keer per jaar wordt er een borstvoedingsinformatieavond gegeven. Deze avond is in het restaurant van het ziekenhuis en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens deze avond worden er verschillende onderwerpen met betrekking tot de borstvoeding besproken:

Data van deze informatieavonden zijn te vinden op de website van het ziekenhuis en op de flyers in de wachtruimte bij de verloskundigen/ gynaecologen. Het bijwonen van de avond is kosteloos. Opgeven kan via onze website www.curavita.nl.

De lacatiekundigen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hebben een korte serie instructievideo's over borstvoeding gemaakt. Bekijk de serie korte instructievideo's over de voorbereiding, de start en het geven van borstvoeding, maar ook de eventuele problemen waar je tegenaan kunt lopen en het afkolven. Bekijk de instructievideo's hier.

De begeleiding op de afdeling

Op maandag , dinsdag en donderdag is één van de lactatiekundigen aanwezig. Alle moeders van de kraam en kinderafdeling die borstvoeding geven, worden bezocht. De lactatiekundige geeft advies, kijkt mee met een voeding en er wordt zo nodig een plan gemaakt bij eventuele problemen. Ook tijdens hun andere werkdagen op de afdeling kunnen zij altijd benaderd worden voor eventuele vragen en problemen. Ook zwangere die opgenomen zijn, worden bezocht voor voorlichting betreffende borstvoeding.

de baby mag in een gecertificeerde organisatie direct na de geboorte bloot op huid van moeder liggen. dit huidcontact duurt minstens uur. laat zorgverlener zien wanneer aan voeding toe is. als ouders willen, krijgen zij hulp bij eerste voeding.

Het spreekuur

Zwangeren spreekuur

Heeft u na de borstvoedingsinformatieavond nog persoonlijke vragen, heeft u in het verleden een borstoperatie ondergaan of bent u bekend met diabetes dan nodigen we u uit om een persoonlijke afspraak met ons te maken. Tijdens de zwangerschap kunnen we het consult gratis aanbieden.

Telefonisch spreekuur

Veel ouders ondervinden weinig problemen bij het geven van borstvoeding. Het kan voorkomen dat lactatiekundige hulp gewenst is. Enkele voorbeelden zijn medicatie en borstvoeding, onvoldoende groei van de baby en pijn bij de borstvoeding. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-12.00 uur. Op vrijdag alleen voor spoedvragen die niet tot na het weekend kunnen wachten. U kunt ons bereiken op T 06 53 58 12 95.

Lactatiekundig consult

Een afspraak duurt ongeveer 1 uur. Je kunt tussen 08.00 en 12.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag een afspraak maken via 06 53 58 12 95. De kosten bedragen €50,- per consult, inclusief een telefonische evaluatie. Dit krijg je veelal vergoed via de zorgverzekeraar. Vaak blijft nog een deel van de vergoeding over voor een eventueel lactatiekundig consult aan huis.

Kraamvisite van de verloskundige

Wanneer u naar huis gaat zal de verloskundige thuis het kraambed verder begeleiden. Vanuit het ziekenhuis vindt er door de verpleegkundige en lactatiekundige een overdracht naar de kraamzorg en verloskundige plaats. Dit om de continuïteit in de begeleiding bij de borstvoeding te kunnen waarborgen. Uw verloskundige kan gedurende het kraambed overleggen met de lactatiekundige. Uiteraard kunt u ook zelf, ook na de kraamtijd, contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur.

Samenwerking m.b.t. borstvoedingsvragen

Borstvoeding vrijwilligers organisatie La Leche League(LLL)

Telefoonnummers van de dienstdoende vrijwilligers zijn te vinden op www.borstvoedingstelefoon.nl

Lactatiekundig consult aan huis

Wil je liever een lactatiekundig consult bij je thuis, dan kun je op de website van de NVL (Nederlandse vereniging lactatiekundige) een lactatiekundige bij je in de buurt zoeken. Er gelden dan wel andere tarieven dan in het ziekenhuis. Vraag jouw verzekering wat je vergoed krijgt.

Borstkolvenshop de Boezem

Krijg je in het ziekenhuis het advies om voor thuis een weegschaal, borstkolf of andere borstvoedingshulpmiddelen te huren of kopen, dan kun je terecht bij:
Borstkolvenshop de Boezem
Vroonweg 3
3247 CG Dirksland
T 06 36 24 74 15
www.borstkolvenshopdeboezem.nl

Borstvoedings Overleg Goeree-Overflakkee (BOGO)

Drie à vier keer per jaar vindt er een regionaal overleg plaats tussen verloskundigen, lactatiekundigen, kraamcentra en wijkverpleegkundigen. Dit om de zorg rondom borstvoeding op het eiland Goeree-Overflakkee te optimaliseren.

Geboortezorg Zuid aan Zee

Voor iedere zwangere en partner in onze omgeving moet de geboortezorg vertrouwd, laagdrempelig en veilig aanvoelen. Vanuit de gedachte dat de zwangere centraal staat, wordt gewerkt vanuit één team en zet de coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee in op de juiste zorg door de juiste zorgverlener. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is onderdeel van deze cooperatie.

Kijk op de website www.geboortezorgzuidaanzee.nl voor meer informatie over coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee en welke zorgverleners hierbij aangesloten zijn.


Foldernummer: L24
Laatst bijgewerkt op: 21-11-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien