Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Identificatieplicht

Identificatieplicht

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of een Nederlandse identiteitskaart. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar, en is wettelijk bepaald. Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl


Reden van de identificatieplicht in de zorg

De identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik met zorgpassen tegen te gaan. Een onverzekerde die gebruik maakt van een gestolen, gehuurde of geleende zorgpas maakt misbruik van een zorgverzekering. Hij of zij betaalt immers geen premie. Ook werkt deze vorm van fraude de kans op medische fouten in de hand. De patiënt wordt aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier.

Identificatieplicht in de zorg voor kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht (identificatie op straat), is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten voor hun minderjarige kinderen een geldig identiteitsbewijs hebben. Een bijschrijving van een kind in het paspoort van de ouder kan worden gebruikt ter legitimatie van het kind. Deze ouder moet dan mee naar de arts of het ziekenhuis, om het kind te kunnen identificeren. Kinderen kunnen echter sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg. Een kind tussen 12 en 14 jaar kan aan de zorgverlener duidelijk maken dat het niet wil dat zijn ouders weten van de behandeling. Ook dat kind moet een identiteitsbewijs kunnen tonen. De zorgverlener kan wel een pragmatische oplossing zoeken, bijvoorbeeld door een schoolpasje te accepteren als identiteitsbewijs. Bij een kind jonger dan 12 jaar is altijd toestemming van de ouders nodig voor een medische behandeling. Kinderen vanaf 14 jaar moeten hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben.

Verlopen identiteitsbewijs niet geldig

Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren in het ziekenhuis. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen. Kunt u dat niet meer zelf doen, dan zijn er alternatieven. Een verpleeghuis of verzorgingshuis kan bijv. de gemeente vragen iemand te sturen die van de bewoners foto’s maakt en vingerafdrukken afneemt. Het hangt van de instelling en van de gemeente af of deze service wordt gegeven. Om zorg in het ziekenhuis te kunnen ontvangen, heeft u altijd een geldig identiteitsbewijs nodig.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig dan wordt u eerst geholpen. Is acute hulp verleend, dan moet u zich binnen 24 uur bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren. Identificeert u zich niet binnen deze tijd, dan moet de zorgverlener de kosten op u verhalen. Meldt u zich met een zorgvraag op de spoedeisende hulp en heeft u geen identiteits- en verzekeringsbewijs bij zich, dan wordt u vriendelijk verzocht bijv. een familielid/kennis te vragen naar het ziekenhuis te komen met uw papieren.

Verzekeringsplicht

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijv. de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht.

Uitzonderingen verzekeringsplicht

Voor twee groepen mensen geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht:
Indien u vanwege uw geloof of levensovertuiging geen zorgverzekering hebt afgesloten, dan bent u verplicht een ontheffing aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De volledige kosten voor de zorg moet u zelf betalen. U betaalt meestal vooraf een deel van de te verwachten kosten. Indien u een kopie van uw ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank stuurt naar de zorgadministratie van ons ziekenhuis wordt een gereduceerd tarief gefactureerd. Dit tarief is geldig voor behandelingen die zijn gestart op of na 1 januari 2013. Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Gemoedsbezwaren tegen Verzekeringen.

Kinderen tot 18 jaar

Voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie. Maar kinderen moeten wel een zorgverzekering hebben. U schrijft uw kind binnen 4 maanden na de geboorte in bij een zorgverzekeraar.

Zelf zorg betalen bij geen identiteitsbewijs en/of verzekeringsbewijs

Als u in het ziekenhuis geen identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs kunt laten zien, kan het ziekenhuis de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar, omdat immers niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat u de juiste, verzekerde persoon bent. Het ziekenhuis moet de kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Wanneer u zich niet kunt identificeren en/of wanneer u geen verzekeringsbewijs kunt laten zien, dan is in het ziekenhuis de betalingsregeling van toepassing. Dit betekent dat u een gedeelte van de verwachte zorgkosten vooraf moet betalen (levensbedreigende situaties uitgezonderd). Mocht u toch verzekerd zijn, dan is het aan u om de gemaakte kosten terug te vragen bij uw verzekering. Ook is het aan u om zo spoedig mogelijk alsnog uw geldige identiteits- en/ of verzekeringsbewijs te komen tonen, zodat het vervolg van de financiële afhandeling wel via uw verzekeraar kan lopen.
De algemene betalingsvoorwaarden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vindt u op de website.

Meenemen tijdens ieder bezoek aan het ziekenhuis

Tijdens ieder bezoek aan het ziekenhuis wordt u verzocht mee te nemen:
Om uw gegevens te controleren vragen wij u zich voorafgaand aan uw bezoek eerst te melden bij het afsprakenbureau. Zijn er wijzigingen in uw verzekering, adres, huisarts, identiteitsbewijs of andere wijzigingen, dan worden uw gegevens direct aangepast in onze administratie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: I13
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien