Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Infectiepreventie

Verpleging in isolatie: Aerogeen

Verpleging in isolatie: Aerogeen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U bent of uw naaste is opgenomen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. U bent door uw behandelend arts of verpleegkundige op de hoogte gebracht van de reden waarom er tijdens uw opname speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen. De informatie over de maatregelen die tot doel hebben verspreiding van bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen. Het is voor u als patiënt en voor naasten veelal niet prettig om in isolatie verpleegd te worden. Het is echter alleen op deze manier mogelijk om eventuele besmettingen te voorkomen. Deze maatregelen worden in alle Nederlandse ziekenhuizen getroffen en zijn gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen.


Isolatievormen

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn er verschillende isolatievormen. Uw behandelend arts of verpleegkundige zal u informeren over de isolatievorm waarin u wordt verpleegd.

Aerogene isolatie

Verpleging in aërogene isolatie wordt ingesteld om overdracht van bepaalde bacteriën en virussen die zich over grote afstand via de lucht kunnen verspreiden te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is open tuberculose (TBC). Dit kan bijvoorbeeld door hoesten.

U wordt op een eenpersoonskamer met sluis verpleegd. Een sluis is een aparte ruimte, die een buffer vormt tussen de gang en de kamer. U mag deze kamer niet verlaten. Uitzondering hierop zijn onderzoeken en behandelingen, deze gaan gewoon door.
Ter voorkoming van besmetting naar andere patiënten door verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners, dragen alle medewerkers bij binnenkomst op uw kamer een mondneusmasker.

Onderzoek en behandeling

Alle onderzoeken en behandelingen die nodig zijn, gaan gewoon door. Hierbij gelden de volgende maatregelen:
  • U verlaat de kamer op een schoon bed/rolstoel.
  • Medewerkers dragen bij onderzoek/ behandeling een mondneusmasker.
Op de afdeling waar u een onderzoek of behandeling ondergaat (bijvoorbeeld de röntgenafdeling of operatiekamer), worden dezelfde maatregelen gehanteerd. Tijdens het vervoer naar een andere afdeling krijgt u, om besmetting van anderen te voorkomen, een mondneusmasker voor.

Bezoek

Ook bij geïsoleerde verpleging kunt u gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangeren en kinderen kunnen u zonder risico bezoeken. Bezoekers dienen zich voorafgaand aan het bezoek even te melden op de afdeling. Uw bezoek krijgt instructies van de verpleging over de te nemen maatregelen.

Bezoekers dragen dezelfde mondneusmaskers als de ziekenhuismedewerkers. Bij vertrek dienen bezoekers in de sluis het mondneusmasker weg te gooien en de handen te desinfecteren.
Ook bezoekers kunnen ondanks alle voorzorgsmaatregelen een besmetting meenemen en verspreiden. Wij verzoeken uw bezoekers om na het bezoek direct het ziekenhuis te verlaten.

Ontslag

Als u naar huis mag, zijn isolatiemaatregelen over het algemeen niet meer nodig. Mocht dit wel het geval zijn, worden deze maatregelen voordat u met ontslag gaat door de behandelend arts of verpleegkundige met u besproken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: I06
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien