Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Hygiene
Kindergeneeskunde

Isolatie op de kinderafdeling

Isolatie op de kinderafdeling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw kind is zojuist opgenomen in een isolatiekamer. Dit is noodzakelijk omdat uw kind een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt of omdat er een vermoeden daarvoor bestaat. Graag willen wij u informeren over wat isolatie inhoudt en wat dit voor u en uw kind betekent.


Wat is isolatie?

Onder isolatie verstaan we alle maatregelen die voorkomen dat een bacterie of virus zich verder verspreidt. Eén van de maatregelen is dat uw kind op een aparte kamer wordt verpleegd. Bij drukte kan het zijn zo zijn dat er nog een kindje op dezelfde kamer opgenomen wordt met een zelfde soort virus. Het is de bedoeling dat uw kind deze kamer niet verlaat. Dus ook niet naar de speelkamer. Ook mag de deur naar de gang niet openstaan. Wanneer uw kind voor onderzoek of operatie de kamer verlaat, dan worden extra maatregelen genomen.

Verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners dragen, zolang zij op de kamer zijn, een schort, handschoenen en soms een beschermend mond/neusmasker en een muts. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de besmetting wordt overgedragen op anderen patiënten die door hun ziekte dikwijls extra vatbaar zijn voor infecties. Bij het verlaten van de kamer wordt de beschermende kleding uitgetrokken en de handen gedesinfecteerd. Op de deur hangt een isolatiekaart waarop het type isolatie is aangegeven zodat hulpverleners weten welke maatregelen getroffen moeten worden.

Wat kunt u als ouder(s) / verzorger(s) doen?

U als ouder/verzorger kunt een aantal maatregelen treffen om te voorkomen dat het virus of de bacterie van uw kind zich verder verspreidt. Het is daarom belangrijk dat u zich houdt aan de volgende regels:

Handen desinfectie

Door contact met uw kind kunt u drager worden van de bacterie of het virus. Om verdere verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat u elke keer bij het verlaten van de kamer uw handen desinfecteert. Zijn uw handen zichtbaar vuil dan deze alleen wassen met water en zeep.

Bezoek aan anderen

Wilt u, behalve uw kind, ook nog andere patiënten bezoeken, doet u dat dan voordat u naar uw kind gaat. Na het bezoeken van uw kind wordt u verzocht het ziekenhuis meteen te verlaten.

Bezoek

In principe mogen de kinderen die in isolatie liggen gewoon bezoek krijgen. Houdt er wel rekening mee dat uw kind ziek is en misschien snel vermoeid wordt door teveel bezoek. Wanneer uw kind bezoek krijgt dient één van de ouders aanwezig te zijn.

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, maar tijdens dit bezoek niet op de gang of in de speelkamer spelen. Ook zij moeten de handen altijd desinfecteren met alcohol bij het verlaten van de kamer. Door dit bezoek lopen zij wel de kans de bacterie of het virus op te lopen.

Overig bezoek

Kinderen die zelf ziek zijn of die een flinke verkoudheid hebben, mogen niet op bezoek komen op de kinderafdeling. Alle bezoekers moeten hun handen wassen of desinfecteren voordat ze de kamer van uw kind verlaten. Dit geldt ook voor kinderen die op bezoek komen. Voor alle bezoekers geldt dat ze tijdens het bezoek de kamer van uw kind niet (onnodig) mogen verlaten. Het bezoek wordt vriendelijk verzocht het ziekenhuis direct te verlaten, het is niet toegestaan in andere ruimtes van het ziekenhuis te komen.

Rooming in

Het is toegestaan dat één van de ouders bij het kind blijft slapen. Het ontbijt wordt op de afdeling geserveerd, bij een aantal vormen van isolatie mag het etensblad niet naar binnen en/of is het noodzakelijk plastic servies te gebruiken, de verpleegkundige zal u hierover informeren. Voor toiletbezoek en douchen kunt u de faciliteiten op de kamer of op de gang gebruiken.

Dagindeling

De dagindeling is hetzelfde als voor de andere opgenomen kinderen. Uw kind mag alleen niet eten en spelen in de speelkamer.

Pedagogisch medewerkster

De pedagogisch medewerksters, die op de afdeling werkzaam zijn, kunnen uw kind activiteiten aanbieden en kunnen u ondersteuning geven in het omgaan met uw zieke kind.

Speelgoed

Speelgoed moet na gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het moet daarom zijn gemaakt van een materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand is. Geef uw kind daarom geen pluchen of stoffen speelgoed of boeken met papieren bladzijden.

Eigen speelgoed:

Speelgoed uit de speelkamer van het ziekenhuis:

Voeding

Wanneer uw kind een fles/speen gebruikt wordt deze 1x per 24 uur door de verpleging uitgekookt.

Kleding

Op de isolatiekamer draagt uw kind eigen kleding, die thuis op 60°C kan worden gewassen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: I03
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien