Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie
Revalidatie

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het vertrouwen in het functioneren van het eigen lichaam is niet meer vanzelfsprekend. Misschien kent u uw eigen mogelijkheden en grenzen niet meer. Ook kunt u zich angstig en onzeker voelen. Hartrevalidatie kan helpen om de juiste balans weer te vinden. Daarom heeft uw cardioloog u aangemeld om aan het hartrevalidatieprogramma deel te nemen. Hier vindt u informatie over het poliklinische hartrevalidatie-programma van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.


Waarom hartrevalidatie?

Vaak is een acute hartaandoening erg ingrijpend voor u en uw naasten. De opnameduur in het ziekenhuis is meestal kort geweest. U en uw naasten hebben tijd nodig om te beseffen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Veel mensen realiseren zich dat pas als ze weer thuis zijn. Dan komen de vragen over wat er aan de hand is, wat u nog wel en mogelijk niet meer kunt doen. Maar ook, hoe ziet uw toekomst eruit en hoe kunt u problemen mogelijk voorkomen. Ook kan uw hartaandoening u en uw naasten in meer of mindere mate psychisch uit balans brengen. Misschien bent u angstig geworden of is uw partner of familie angstig en (over)bezorgd.

U heeft misschien vragen over leefstijl, seksualiteit, stoppen met roken en werkhervatting. Bij al deze vragen, kan de hartrevalidatie u en eventueel uw partner ondersteuning bieden en adviseren, zodat u in uw leven weer de balans kunt vinden.

Hartrevalidatie is voor iedereen die een hartziekte heeft meegemaakt van belang. Uit vele studies in binnen- en buitenland blijkt dat er 50 procent minder heropnames zijn voor patiënten met hart en vaatziekten. Daarnaast blijkt ook uit recente Nederlandse studie dat er 34 procent minder sterfte voor komt door revalidatie.

De belangrijkste doelen van de hartrevalidatie zijn:

  • Hartpatiënten zoveel mogelijk te laten terugkeren of verbeteren van het niveau van functioneren van de periode voor het optreden van de hartziekte;
  • Het terugdringen van de psychische en sociale problemen die zich voordoen ten gevolge van de hartziekte;
  • Hartpatiënten inzicht te geven in de risicofactoren die de hartziekte kunnen veroorzaken of verergeren, en te leren hoe deze risicofactoren beperkt kunnen worden.


Hoe komt u in aanmerking voor hartrevalidatie?

De cardioloog, fysiotherapeut of de verpleegkundig specialist heeft met u over hartrevalidatie gesproken. Tijdens de ziekenhuisopname is onder begeleiding van de fysiotherapeut de revalidatie gestart. Ook heeft u informatie gekregen met daarin beweegadviezen en leefregels voor de eerste weken na het ontslag.

Bij ontslag wordt u aangemeld voor de revalidatie en krijgt u een oproep voor het intakegesprek thuisgestuurd. Alleen patiënten die onder behandeling zijn van een cardioloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kunnen deelnemen aan het programma.

Hartrevalidatie op maat

Omdat niet iedereen dezelfde behoefte heeft aan informatie, ondersteuning en lichamelijke training, streven wij ernaar om het programma zoveel mogelijk af te stemmen op uw behoeften.
Tijdens een intakegesprek met de hartrevalidatieverpleegkundige, wordt samen met u bekeken of u deel gaat nemen aan de hartrevalidatie en welk programma het beste bij u past. Tevens worden bij dit intakegesprek uw persoonlijke doelen vastgesteld.
Ook als u denkt niet deel te willen nemen aan de hartrevalidatie raden we u aan om toch naar het intakegesprek te gaan. Hier krijgt u praktische tips en informatie over hart- en vaatziekten.

Het revalidatieprogramma kan bestaan uit een informatiemodule en een bewegingsmodule in combinatie met een ontspanningsprogramma. Daarnaast kunt u, indien nodig, verwezen worden naar de maatschappelijk werker of psycholoog voor persoonlijke begeleiding.

Het intakegesprek

Het Intakegesprek met de hartrevalidatieverpleegkundige vindt plaats in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.
Voor veel patiënten en hun partners is het zinvol en prettig om informatie na ontslag of na bezoek aan de specialist door te spreken met de verpleegkundig consulent. U heeft tijdens uw opname of na ontslag een gesprek, waarin u bepaalt welke module het beste bij u past. Uw ziektebeeld, eigen behoefte, algemene conditie en thuissituatie spelen hierbij een rol.
Ter voorbereiding op dit gesprek wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen, zodat het team inzicht krijgt in uw dagelijks functioneren.

Informatiemodule

Deze informatiemodule wordt verzorgd door verschillende deskundigen. Iedere deskundige zal vanuit zijn/ haar vakgebied vertellen over de risicofactoren en over de gevolgen van de hartziekte. Natuurlijk komt ook aan de orde hoe u risicofactoren kunt vermijden en uw herstel kunt bevorderen. Deze module bestaat uit vier bijeenkomsten in groepsverband die u en uw partner kunnen bijwonen. Het uitgangspunt is dat u aan alle bijeenkomsten deelneemt.

De inhoud

Een verpleegkundig specialist bespreekt de medische achtergronden, behandelmethoden en risicofactoren van de hartziekten.
Een psycholoog bespreekt het voorkomen en hanteren van gevoelens van angst, neerslachtigheid en geïrriteerdheid, zowel bij de hartpatiënt als bij de partner
Een diëtist geeft informatie over gezonde eet- en drinkgewoonte. Zij kan u persoonlijke voedingsadviezen geven en u hierin begeleiden
Een maatschappelijk werker geeft aan welke medische en maatschappelijke beperkingen u kunt ervaren als gevolg van de hartziekte. En u krijgt advies over hoe u het beste met deze beperkingen kunt omgaan.

Bewegingsmodule

Onder begeleiding van een fysiotherapeut kan de lichamelijk conditie verbeterd worden door sport- en spelactiviteiten. Ook ontspanningsoefeningen en het verkennen van uw eigen grenzen komen aan de orde. U krijgt voorafgaand aan de therapie een inspanningsonderzoek op de polikliniek cardiologie. Hierna wordt de therapie op u persoonlijk afgestemd en worden de doelen met u besproken.
De bewegingsmodule vindt in principe 2 keer per week plaats en kan maximaal 18 behandelingen bevatten. De trainingen worden gegeven in Dirksland en Brielle. Er kan in Brielle worden getraind als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U volgt deze module zonder partner, in groepsverband.
Kleding: gemakkelijke en sportieve kleding worden sterk aangeraden. Kleed en douchegelegenheid zijn aanwezig.

Aan het eind van uw revalidatie krijgt u een inspanningsonderzoek en vindt met de fysiotherapeut een eindevaluatie plaats om de effecten van de training te bepalen. Een verslag hiervan wordt naar uw
cardioloog gestuurd.
Indien u wenst, is er altijd ruimte voor een persoonlijk of telefonisch eindgesprek met de coördinator van de hartrevalidatie.

Te verwachten resultaat

Zowel patiënten als partners mogen positieve resultaten verwachten van de hartrevalidatiemodules. Wij kunnen echter niet garanderen dat de gestelde doelen worden behaald. Het realiseren van doelstellingen is niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma maar vooral ook van uw eigen inzet.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: H15
Laatst bijgewerkt op: 20-02-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien