Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Hartfalenpolikliniek

Hartfalenpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U bent door uw cardioloog verwezen naar de polikliniek hartfalen. In deze informatie staat nog eens waarom u verwezen bent en wat u op de polikliniek hartfalen mag verwachten. Dit kan voor elke patiënt anders zijn en is afhankelijk van de oorzaak van uw hartfalen en uw klachten. In de Nederlandse Hartstichting ‘Hartfalen’ kunt u hierover meer lezen. Deze ontvangt u tijdens het ontslaggesprek op de afdeling of op de hartfalenpoli.


Waarom naar de hartfalenpolikliniek?

Hartfalen is een chronische ziekte en vergt van u, en ook vaak van uw naaste omgeving, de nodige aanpassingen. De behandeling is er op gericht de taak van uw zieke hart makkelijker te maken en de klachten en verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen of verminderen. Bij de behandeling speelt u zelf een belangrijke rol. De verpleegkundig specialist en de cardioloog kunnen u hierin begeleiden en adviseren. Hierdoor leert u met de beperkingen in het dagelijks leven om te gaan en krijgt u meer grip op uw ziekte.

Doel van de polikliniek hartfalen

De polikliniek hartfalen is onderdeel van de polikliniek cardiologie. Op deze polikliniek werken cardiologen en verpleegkundig specialisten. De cardioloog en VSwerken nauw samen bij de intensieve begeleiding van patiënten met een verminderde pompfunctie van het hart (hartfalen). Zij bewaken de effecten van de behandeling en begeleiden en ondersteunen mensen met chronisch hartfalen. Met de juiste begeleiding en ondersteuning proberen zij samen met u de kwaliteit van uw leven te verbeteren. De verwachting is dat het aantal heropnames in het ziekenhuis vermindert door dit poliklinisch consult.

Het spreekuur

Uw cardioloog verwijst u naar de hartfalenpoli. De afspraak wordt gemaakt op de polikliniek cardiologie. Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen of vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.

Het behandelteam

De cardiologische zorg is in handen van de cardiologen en verpleegkundig specialisten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland. De verpleegkundig specialist ondersteunt de cardiologen en verzorgt het spreekuur. Als team proberen wij u zo zelfstandig en goed mogelijk te leren omgaan met de aandoening.

Op de hartfalenpoli worden met u onderstaande onderwerpen besproken:
 • uw ziekte en de bijkomende gevolgen;
 • behandeling;
 • leefregels;
 • gebruik van de geneesmiddelen;
 • dieet en gewichtscontrole;
 • herkennen van de klachten;
 • hoe te handelen bij toename van klachten;
 • hoe een zo normaal mogelijk leven te leiden;
 • de invloed van de ziekte en de behandeling op uw dagelijks leven en uw toekomstverwachtingen.
De volgende onderzoeken worden verricht:
 • lichamelijk onderzoek, bijvoorbeeld: gewichtscontrole en het checken van vasthouden van vocht;
 • een ECG;
 • zo nodig röntgen- en bloedonderzoek.

Wat moet u meenemen?

Het is belangrijk dat u bij een bezoek aan de hartfalenpoli een actuele medicijnlijst of uw medicijnen in originele verpakking meeneemt. U kunt bij uw apotheek een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Denkt u er wel aan dat als de medicatie gewijzigd is, u bij een volgend bezoek een nieuw overzicht of de medicijnen moet meenemen. Elk vervolgbezoek brengt u het patiëntendagboek mee. In het dagboek kunt u ook de vragen die u wilt stellen noteren.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli cardiologie.
T 0187 60 71 50

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: H13
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien