Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Hartkatheterisatie

Hartkatheterisatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Samen met uw behandelend arts is besloten een hartkatherisatie te verrichten.


Wat is een hartkatheterisatie?

Hartkatheterisatie is een manier om de bloedvaten van het hart te onderzoeken. Doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van het hart en de bloedvaten van het hart met behulp van contrastvloeistof. Eventuele afwijkingen kunnen zo opgespoord worden.

Onderzoeken voorafgaand aan de hartkatheterisatie

Voorafgaand aan de hartkatheterisatie bepaalt de cardioloog of er nog een aantal onderzoeken nodig zijn (zoals bloedprikken of een longfoto). Indien nodig maakt de assistente hiervoor afspraken.
Voordat u een hartkatheterisatie ondergaat is het belangrijk dat u volledig geïnformeerd bent door de cardioloog over de behandeling en mogelijke complicaties. U als patiënt geeft vervolgens toestemming voor het uitvoeren van uw behandeling. Dit wordt informed consent genoemd. U arts zal u hierover verder informeren.

Voorbereiding thuis voor de hartkatheterisatie

Opname

Voor de hartkatheterisatie nemen we u op de dag van het onderzoek op in ons ziekenhuis. Het is raadzaam om nachtkleding, toiletartikelen en iets te lezen mee te nemen. Waardevolle voorwerpen neemt u liever niet mee.
U mag de dag van het onderzoek geen make-up, nagellak en bodylotion gebruiken. Laat uw sieraden thuis.

Medicatie/bloedverdunnende medicijnen

Als het voor u anders is, dan heeft de cardioloog dit met u besproken.

Als u Sintrommitis of Marcoumar gebruikt gaat u op de dag van opname eerst naar de prikkamer van het laboratorium om INR te prikken. Wilt u de thuisdoseringslijst van de trombosedienst meenemen.

Nierfunctiebeschermende maatregelen

Bij een hartkatheterisatie wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Als uit bloedonderzoek blijkt dat de functie van uw nieren niet optimaal is, worden in overleg met uw cardioloog maatregelen getroffen om uw nieren te beschermen. Het kan zijn dat u moet stoppen met bepaalde medicijnen die u slikt of dat u voor het onderzoek extra vocht via een infuus krijgt toegediend.

Dag van het onderzoek mag u de volgende medicamenten niet innemen:

Overige medicatie

Overige medicatie kunt u volgens voorschrift innemen, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt met uw cardioloog. Neem de medicatie in originele verpakking mee naar het ziekenhuis.

Allergie

Als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddel, bepaalde medicijnen of bepaalde voedingsstoffen, verzoeken wij u dit van te voren te melden.

U hoeft niet nuchter te zijn

U mag voorafgaand aan een hartkatheterisatie gewoon eten en drinken.

Overig

Als u zwanger bent, wilt u dit dan vóór het onderzoek aan de behandelend arts meedelen?

Begeleiding

De begeleider kan met u meelopen naar de afdeling. Daarna gaat uw begeleider weer naar huis zodat de verpleegkundige kan starten met de voorbereidingen. Na de katheterisatie belt de verpleegkundige met uw begeleider hoe het onderzoek verlopen is en spreekt een tijd af om u op te halen. In de tussentijd is rust belangrijk. Geef een telefoonnummer af aan de verpleegkundige waarop uw begeleider te bereiken is.

Vervoer naar huis

Het vervoer naar huis dient u vooraf te regelen. U mag 2 dagen niet autorijden en/of fietsen.

Voorbereiding bij binnenkomst in het ziekenhuis

Op de afgesproken tijd meldt u zich voor opname bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Nadat u bij het Apothekers Service Punt (ASP) bent geweest voor controle van uw medicatie wordt u begeleid naar de afdeling.

Voorbereiding op de afdeling

Een uur voor het onderzoek krijgt u een rustgevend middel (tablet Diazepam). U krijgt een operatiejasje aan en mag tijdens het onderzoek geen sieraden dragen. Bril, gebitsprothese of gehoorapparaat hoeven niet af of uitgedaan te worden. U wordt met een bed naar de behandelkamer gereden waar u kunt overstappen op de behandeltafel.

De hartkatheterisatie

Een hartkatheterisatie kan op twee manieren gebeuren, via de slagader in de lies of via de slagader in de pols. Als hartkatheterisatie via de pols niet lukt kan de katheterisatie alsnog via de lies plaats vinden. De pols of lies wordt van te voren gedesinfecteerd. U krijgt een steriel laken over u heen en de röntgenapparatuur wordt steriel afgedekt. Op de plaats waar de arts de katheter inbrengt wordt de huid plaatselijk verdoofd. In principe is alleen het verdoven gevoelig. Als u daarna nog pijn voelt, moet u dit melden. De slagader wordt aangeprikt met een naald en de katheters worden voorzichtig via de bloedbaan richting uw hart geschoven.

Tijdens het onderzoek wordt een röntgenfilm gemaakt waarop de kransslagaderen van het hart zichtbaar zijn. De arts kan u vragen tijdens het onderzoek even uw adem in te houden.

Na de katheterisatie

Via de lies

Vindt het onderzoek plaats vanuit de lies, dan wordt de aangeprikte plaats geruime tijd afgedrukt en daarna met een drukverband verbonden. Soms plaatst de cardioloog een plugje om het gaatje te dichten. Daarna word u met het bed teruggebracht naar de afdeling.

Via de pols

Indien het onderzoek via de pols heeft plaats gevonden, dan krijgt u een polsbandje om die het bloedvat afsluit. Dit bandje blijft gedurende 2 uur zitten. Op de afdeling krijgt u een mitella.
De eerste twee uur nadat u terug bent op de afdeling mag u niet van de zaal af.

Nazorg

Het is verstandig veel te drinken, zodat de contrastvloeistoffen zo snel mogelijk uit uw lichaam verdwijnen. De verpleegkundige controleert regelmatig bloeddruk, de pols, en de plek waar geprikt is op nabloeden. Na het onderzoek via de lies moet u twee à vier uur plat in bed liggen; het hoofdeinde mag maximaal 20 graden omhoog. Daarna wordt het drukverband verwijderd. Als alles goed gaat mag u een uur na het verwijderen van het drukverband uit bed en rondlopen. Wanneer u een hartkatheterisatie heeft gehad mag u na controle van de verpleegkundig specialist in de loop van de dag/avond naar huis. In sommige gevallen is het nodig dat u een nachtje in het ziekenhuis moet verblijven. Bij ontslag krijgt u iformatie met leefstijladviezen na hartkatheterisatie uitgereikt.

De uitslag

Na de hartkatheterisatie krijgt u van de cardioloog de voorlopige uitslag. De definitieve uitslag krijgt u, als de onderzoeksresultaten binnen het cardiologisch team zijn besproken, voor u naar huis gaat van de verpleegkundig specialist.

Complicaties

Mogelijke risico’s en complicaties met betrekking tot het betreffende onderzoek zijn met u besproken/doorgenomen door uw behandelend cardioloog.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
T 0187 60 71 50

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.



Foldernummer: H05
Laatst bijgewerkt op: 16-01-2023




Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien