Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Gynaecologie

Hysteroscopie onder narcose

Hysteroscopie onder narcose

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft een hysteroscopie geadviseerd. Deze ingreep wordt door een gynaecoloog verricht. Hier kunt u nalezen wat een hysteroscopie inhoudt. Wij adviseren u de informatie goed door te lezen.


Een hysteroscopie

Hysteroscopie betekent letterlijk: kijken in de baarmoeder. Dit gebeurt met een speciaal instrument, de hysteroscoop. In overleg met u wordt gekozen voor het verrichten van dit onderzoek op de polikliniek of onder narcose op de OK. Een hysteroscoop is een holle buis met een doorsnede van ongeveer een halve centimeter. Door deze holle buis, of schacht, brengt de gynaecoloog een tweede buis in met een lichtkanaal en lenzen. Voor kleine operatieve ingrepen wordt een scoop met een iets grotere diameter gebruikt, waardoorheen kleine hulp instrumenten in de baarmoeder kunnen worden gebracht. De gynaecoloog brengt de hysteroscoop via de vagina en het baarmoederhalskanaal in de baarmoeder. Als al duidelijk is dat een behandeling met verwijdering van een afwijking zoals een vleesboom nodig is, dan wordt gekozen voor de setting op de OK. De specialist kan op deze wijze afwijkingen opsporen en ze eventueel behandelen. Een groot voordeel van het verwijderen van afwijkingen in de baarmoeder via deze techniek is dat onder direct zicht het afwijkende weefsel wordt verwijderd. De kans op beschadigingen van andere weefsels, zoals eileiders, is zeer gering. Dit is vooral van belang voor vrouwen die nog een kinderwens hebben.

Doel van een hysteroscopie

Het doel van een hysteroscopie is om afwijkingen in de baarmoeder en baarmoederhals op te sporen en indien mogelijk direct te behandelen.
In de volgende voorkomende gevallen kan een hysteroscopie wenselijk zijn:

Abnormaal bloedverlies

Een hysteroscopie verschaft de gynaecoloog informatie over de oorzaak van abnormaal bloedverlies. Als de oorzaak een poliep is, een goedaardig gezwel, of een kleine vleesboom, kan deze tijdens het onderzoek verwijderd worden. Grotere poliepen en vleesbomen kan de gynaecoloog alleen verwijderen onder algehele narcose of een ruggenprik.

Het opsporen en verwijderen van een spiraaltje

Het komt voor dat bij de intentie om een spiraaltje te verwijderen de draadjes niet direct te vinden zijn of afbreken of dat er een stukje achterblijft in de baarmoeder. In dat geval kan de gynaecoloog het spiraaltje met een hysteroscopie verwijderen.

Vruchtbaarheidsstoornissen

Als uw gynaecoloog vermoedt dat afwijkingen in de baarmoeder de oorzaak zijn van ongewenste kinderloosheid, kan een hysteroscopie uitsluitsel geven. Een slechte doorgankelijkheid van de eileiders kan tijdens het onderzoek beoordeeld en eventueel behandeld worden.

Verklevingen

Verklevingen in de baarmoeder kunnen leiden tot onvruchtbaarheid, een miskraam of het uitblijven van de menstruatie. Verklevingen kunnen tijdens een hysteroscopie behandeld worden. Voor meer uitgebreidere verklevingen is een behandeling onder narcose noodzakelijk.

Voorbereiding

Nuchter zijn

In Anesthesie en preoperatieve Screening vindt u de informatie over het nuchter zijn. Het is van belang dat u deze richtlijn opvolgt.

Medicijngebruik

Het is belangrijk dat uw arts op de hoogte is welke soort medicijnen u gebruikt. Dit geldt met name voor bloedverdunnende middelen zoals: Marcoumar, Sintrommitis, Ascal, en aspirine. Deze medicijnen geven namelijk een verhoogde kans op een nabloeding. In overleg met uw behandelend arts wordt het gebruik van bloedverdunnende medicijnen meestal een week voorafgaand aan de ingreep gestopt. Bent u diabetespatiënt en gebruikt u bloedsuikerverlagende medicatie dan kunt u deze niet innemen omdat u nuchter moet zijn. De arts zal dit met u bespreken. Overige medicijnen kunt u volgens voorschrift van de arts blijven innemen met een klein slokje water. Als u vragen heeft over het medicijngebruik, overleg dan met uw behandelend arts.

Verdoving

De ingreep wordt onder een roesje (sedatie) op de behandelkamer op de polikliniek of onder narcose op de operatiekamer uitgevoerd. Voor de ingreep hoeft u verder geen specifieke voorbereidingen te treffen.

Het onderzoek

De dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de receptie. Een van de gastvrouwen begeleidt u naar de afdeling gynaecologie. De verpleegkundige van de afdeling vertelt u wat er gaat gebeuren. Voor het onderzoek krijgt u medicijnen toegediend die enerzijds de baarmoeder ontspannen en anderzijds uzelf wat ontspant. Als u aan de beurt bent wordt u naar de operatiekamer gebracht. Tijdens de ingreep liggen uw benen in beensteunen. De gynaecoloog verdooft de baarmoeder met enkele injecties. Via de vagina en het baarmoederhalskanaal wordt de scoop met lichtbron in de baarmoeder gebracht. De voor- en achterwand liggen altijd enigszins tegen elkaar aan. Om goed zicht te krijgen wordt via een buisje een waterige vloeistof in de baarmoederholte gebracht. De specialist bekijkt vervolgens de baarmoederwand en voert daar waar nodig kleine ingrepen uit. Als er weefsel wordt weggenomen, kan dit voor verder onderzoek naar het laboratorium gestuurd worden. De hysteroscopie zelf duurt tussen de 20 en 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u nog enkele dagen wat bloedverlies hebben. U heeft meestal alleen de dag van het onderzoek last van een waterige afscheiding. De vloeistof maakt geen blijvende vlekken en is gemakkelijk uitwasbaar. Als er een behandeling is uitgevoerd kan het voorkomen dat uw onderbuik gevoelig is. Het komt voor dat u een zwaar gevoel in de schouders ervaart. Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen binnen 1 à 2 dagen. Houden de klachten langer aan of nemen ze toe in hevigheid, dan is het noodzakelijk dat u contact opneemt met uw behandelend arts.

Ontslag

In de loop van de dag mag u naar huis. De medicamenten die u heeft gekregen beïnvloeden uw reactievermogen. U mag om die reden geen auto besturen. Zorg daarom voor vervoer naar huis.

U kunt weer autorijden op het moment dat u zich lichamelijk en geestelijk weer goed voelt. U mag geen pijn meer hebben of nog duizelig zijn of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden. De een zal na een operatie sneller herstellen dan een ander. Van belang is dat u weer goed geconcentreerd en alert uw auto moet kunnen besturen. Bij twijfel is het beter om u nog te laten rijden.

Complicaties

Een hysteroscopie is over het algemeen een onderzoek waar weinig risico aan verbonden is. Als er stukjes weefsel zijn weggenomen is er een kleine kans op een nabloeding. Soms kunt u na het onderzoek koorts krijgen.

U moet uw arts waarschuwen als:
  • u koorts krijgt boven de 38.5°C;
  • buikpijn langer dan twee dagen na het onderzoek aanhoudt of heviger wordt;
  • bij hevig bloedverlies.

Controle

Voordat u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een afspraak mee voor controle op de polikliniek of u krijgt deze per mail toegestuurd. Tijdens deze afspraak bespreekt de gynaecoloog zijn bevindingen. Als er weefsel is opgestuurd voor onderzoek krijgt u ook de uitslag.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op T 0187 60 71 20.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: H04
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien