Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Gynaecologie

Ambulante hysteroscopie

Ambulante hysteroscopie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft een hysteroscopie geadviseerd. Hier kunt u nalezen wat een hysteroscopie inhoudt.


Een ambulante hysteroscopie

Hysteroscopie betekent letterlijk: kijken in de baarmoeder. Ambulant betekent in dit geval dat het onderzoek op de polikliniek, en niet op de OK, plaatsvindt. Dit gebeurt met een speciaal instrument, de hysteroscoop. Een hysteroscoop is een holle buis. Door deze holle buis, of schacht, brengt de gynaecoloog een tweede buis in met een lichtkanaal en lenzen. Voor kleine operatieve ingrepen gebruikt de gynaecoloog een scoop met een iets grotere diameter, waardoor kleine hulpinstrumenten in de baarmoeder kunnen worden gebracht. De gynaecoloog brengt de hysteroscoop via de vagina en het baarmoederhalskanaal in de baarmoeder. De specialist kan op deze wijze afwijkingen opsporen en ze eventueel behandelen. Een groot voordeel van het verwijderen van afwijkingen in de baarmoeder via deze techniek is dat onder direct zicht alleen het afwijkende weefsel wordt verwijderd. De kans op beschadigingen in de baarmoederholte is zeer gering. Dit is vooral van belang voor vrouwen die nog een kinderwens hebben.

Doel van een hysteroscopie

Het doel van een hysteroscopie is om afwijkingen in de baarmoeder en baarmoederhals op te sporen en indien mogelijk direct te behandelen. Als er alleen gekeken wordt is een verdoving meestal niet nodig. Als er afwijkingen behandeld moeten worden is vaak een plaatselijke verdoving in de baarmoedermond wel nodig. Een ingreep kan eventueel onder een roesje met pijnstilling gedaan worden (officieel heet dat onder sedatie).

In de volgende gevallen kan een hysteroscopie wenselijk zijn:

Abnormaal bloedverlies

Een hysteroscopie kan de gynaecoloog informatie verschaffen over de oorzaak van abnormaal bloedverlies. Als de oorzaak een poliep is, een goedaardig gezwel, of een kleine vleesboom, kan deze tijdens het onderzoek verwijderd worden. Grotere poliepen en vleesbomen kan de gynaecoloog verwijderen onder algehele narcose of ruggenprik op de operatiekamer.

Het opsporen en verwijderen van een spiraaltje

Het komt voor dat bij de intentie om een spiraaltje te verwijderen de draadjes niet direct te vinden zijn of afbreken of dat er een stukje achterblijft in de baarmoeder. In dat geval kan de gynaecoloog het spiraaltje met een hysteroscopie verwijderen.

Vruchtbaarheidsproblemen

Als uw gynaecoloog vermoedt dat afwijkingen in de baarmoeder de oorzaak zijn van ongewenste kinderloosheid, kan een hysteroscopie uitsluitsel geven.

Verklevingen

Verklevingen in de baarmoeder kunnen leiden tot onvruchtbaarheid, een miskraam of het uitblijven van de menstruatie. Kleine verklevingen kan de gyneacoloog tijdens een hysteroscopie behandelen. Voor meer uitgebreidere verklevingen is een behandeling onder narcose noodzakelijk. Het kan zijn dat u hiervoor verwezen wordt naar een gespecialiseerde kliniek.

Voorbereiding

Medicijngebruik

Het is belangrijk dat uw arts op de hoogte is welke soort medicijnen u gebruikt. Dit geldt met name voor bloedverdunnende middelen zoals: Marcoumar, Sintrommitis, Acetylsalicylzuur, Clopidogrel, Xaretto en aspirine. Deze medicijnen geven namelijk een verhoogde kans op een nabloeding. In overleg met uw behandelend arts wordt het gebruik van bloedverdunnende medicijnen meestal een week voorafgaand aan of zo nodige enkele dagen voor de ingreep gestopt. Overige medicijnen kunt u volgens voorschrift van de arts blijven innemen met een klein slokje water. Als u vragen heeft over het medicijngebruik, overleg dan met uw behandelend arts.

Voor de ingreep hoeft u verder geen specifieke voorbereidingen te treffen.
Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route. Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de poli gynaecologie.

Het onderzoek

Tijdens de ingreep liggen uw benen in beensteunen. Via de vagina en het baarmoederhalskanaal brengt de gynaecoloog de scoop in de baarmoeder. Hiervoor is meestal geen pijnstilling nodig. Bij het passeren van de baarmoederhals kan er een krampend gevoel zoals menstruatiepijn zijn. Dit duurt meestal kort. De voor- en de achterwand liggen altijd tegen elkaar aan. Om goed zicht te krijgen wordt via een buisje een waterige vloeistof in de baarmoederholte gebracht. De gynaecoloog bekijkt vervolgens de baarmoederwand en voert daar waar nodig kleine ingrepen uit. Als er weefsel is weggenomen dan kan dit voor onderzoek naar het laboratorium. De hysteroscopie zelf duurt tussen de 10 en 20 minuten.

Wat kunt u verwachten na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u nog enkele dagen wat bloedverlies hebben. Als er bij het onderzoek vloeistof in de baarmoederholte is gebracht, heeft u meestal alleen de dag van het onderzoek last van geringe waterige afscheiding. De vloeistof maakt geen blijvende vlekken en is gemakkelijk uitwasbaar.

Als er een behandeling is uitgevoerd kan het voorkomen dat uw onderbuik gevoelig is. Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen binnen 1 à 2 dagen. Houden de klachten langer aan of nemen ze toe in hevigheid, dan is het noodzakelijk dat u contact opneemt met uw behandelend arts.

Complicaties

Een hysteroscopie is over het algemeen een onderzoek waar weinig risico aan verbonden is. Als er stukjes weefsel zijn weggenomen is er een kleine kans op een nabloeding. Soms kunt u na het onderzoek koorts krijgen.

U moet uw arts waarschuwen:
  • Als u koorts krijgt boven de 38.5°C;
  • Als de buikpijn langer dan twee dagen na het onderzoek aanhoudt en/of heviger wordt;
  • Bij hevig bloedverlies.

Controle

Voordat u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Tijdens deze afspraak bespreekt de gynaecoloog zijn bevindingen. Als er weefsel is weggehaald krijgt u ook de uitslag van het weefselonderzoek.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op T 0187 60 71 20.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: H02
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien