Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Infectiepreventie

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Wat is griep?

De wetenschappelijke benaming voor griep is influenza. Griep is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Jaarlijks wordt ongeveer een op de tien mensen ziek na besmetting. Dit gebeurt meestal in de winter, het bekende griepseizoen. Als gedurende 2 weken meer dan 51 op de 100.000 mensen in Nederland griep hebben, spreken we van een griepepidemie. Er bestaan verschillende influenzavirussen die continue veranderen. Elk jaar circuleren andere virusvarianten en mensen kunnen daardoor elk jaar opnieuw ziek worden. Jaarlijks overlijden in Nederland enkele honderden mensen aan de directe gevolgen van griep. Door indirecte gevolgen, complicaties zoals bacteriële infecties of verergering van een bestaande aandoening, kan dit aantal oplopen tot tweeduizend. Iedereen kan besmet worden en griep krijgen. De gevolgen zijn het grootst voor bepaalde risicogroepen zoals ouderen, mensen met een hart- of longaandoening en baby’s.

Wat is het verschil tussen griep en verkoudheid?

De termen griep en verkoudheid worden in de volksmond door elkaar gebruikt, maar er zijn grote verschillen, waaronder de ziekteverwekkers tussen beide ziektebeelden. Terwijl een verkoudheid meestal langzaam opkomt, begint griep vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Het gehele lichaam doet pijn. Naast koorts is ook droge hoest een veel voorkomend symptoom van griep.

Kenmerkende verschillen tussen griep en een gewone verkoudheid:

Kenmerk

Griep

Gewone verkoudheid

Verwekker
Influenzavirus
Rhinovirus
Koorts
Meestal wel
Zelden
Koude rillingen
Meestal wel
Zelden
Hoofdpijn
Meestal wel
Zelden
Neusloop
Zelden en dan niet overvloedig
Meestal wel en overvloedig
Algemene malaise
Vaak ernstig en van lange duur (soms weken)
In lichte mate en van korte duur

Keelpijn/rauwe keel
Niet vaak

Meestal wel

Hoesten
Vaak wel
Zelden
Braken
Vaak wel
Zelden
Diarree
Vaak wel
Zelden
Pijn achter het borstbeen
Vaak wel
Nee
Spierpijn
Vaak wel
Nee

Wat kunt u doen om het risico op verspreiding te verkleinen?

Het griepvirus wordt onder andere verspreid door niezen en hoesten. Een met griep besmet persoon verspreidt zo virushoudende druppeltjes in de lucht die vervolgens worden ingeademd door nog niet besmette mensen. Een tot enkele druppeltjes kunnen het virus al overbrengen op mensen die dicht in de buurt staan.

Influenzavirussen kunnen 24 tot 48 uur lang besmettelijk blijven op niet poreuze oppervlakken zoals deurknoppen en tot 12 uur lang op poreuze oppervlakken zoals tissues. Door het aanraken van besmette deurknoppen, handen en andere voorwerpen nemen mensen de virussen mee. Naast overdracht van het virus via de lucht is overdracht via handcontact dan ook een belangrijke risicofactor.

Tips om risico op besmetting van uzelf en anderen te verkleinen

  • Uw handen zijn beruchte virusoverdragers. Was uw handen daarom meerdere keren per dag met water en zeep en droog ze goed af met tissues;
  • Nies in uw armholte en/of bedek uw neus en mond als u hoest of niest;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na eenmalig gebruik;
  • Raak uw neus en mond zo min mogelijk aan;
  • Neem hygiënische maatregelen bij contact met voedsel en dranken. Was uw handen goed voor het koken en eten;
  • Een jaarlijkse griepprik.

Over de griepprik

Elk voorjaar schatten deskundigen in welke influenzavirussen de volgende winter het meest zullen voorkomen. Op basis daarvan stelt de WHO (World Health Organization) jaarlijks de samenstelling van de griepprik vast. Deze bestaat uit een cocktail van 3 influenzavirusstammen. De virussen in de griepprik worden zo aangepast dat ze zelf geen griep kunnen veroorzaken na vaccinatie. U kunt dus geen griep krijgen door de griepprik.

Het griepvaccin wordt doorgaans in de schouderspier gezet. Het lichaam reageert vervolgens door afweerstoffen aan te maken tegen deze cocktail van influenzavirussen. Hierdoor wordt de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u jaarlijks een herhalingsvaccinatie haalt neemt de bescherming toe. Als u toch griep krijgt verloopt de ziekte milder. Bovendien verkleint de griepprik de kans op complicaties zoals longontsteking of, als u aan een (chronische) ziekte lijdt, op verergering daarvan.

Vaccinaties

Alle medewerkers binnen Curamare kunnen worden blootgesteld aan het influenzavirus. De medewerkers kunnen ook zelf het griepvirus bij zich dragen en daardoor een risico vormen voor de patiënt.
In het kader van infectiepreventie kunt u zich jaarlijks laten vaccineren tegen griep. De vaccinatie is niet verplicht. Het dringende advies om elk jaar opnieuw de ‘griepprik’ te halen heeft twee redenen:

De veiligheid van kwetsbare patiënten

De gezondheidsraad zegt hierover: “Gezondheidszorgpersoneel dat in instellingen voor gezondheidszorg werkt, heeft op zich niet meer last van griep dan mensen in andere beroepen, maar kan de ziekte wel overdragen op patiënten. Dat is vooral van belang als men in het dagelijks werk contact heeft met patiënten die een hoog risico lopen op complicaties van griep.”

Vaccinatie vermindert de kans op deze complicaties. In dit verband heeft gezondheidszorgpersoneel een bijzondere verantwoordelijkheid.

De voortgang van de zorgverlening

De voortgang van de zorgverlening bij een grote griepuitbraak is beter gewaarborgd als personeelsleden niet zelf ziek worden door de griep.

De griepprik is een eenmalige intramusculaire injectie in de bovenarm. Jaarlijks in oktober/november start de vaccinatieperiode. Vaccinatie tegen griep is voor medewerkers binnen Curamare kosteloos.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: G11
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien