Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Gezichtsveldonderzoek

Gezichtsveldonderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Binnenkort krijgt u in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een gezichtsveldonderzoek. De oogarts heeft u informatie gegeven omtrent het onderzoek. Hier kunt u het nog eens nalezen.


Wat is een gezichtsveld

Een gezichtsveld is dat deel van de omgeving, dat door een oog kan worden waargenomen. Hierbij mag het oog niet worden bewogen. Het oog moet naar een punt blijven kijken. Bij verschillende aandoeningen zoals glaucoom kan het zien op bepaalde plaatsen in het gezichtsveld verminderd zijn. Vaak merkt u dat zelf pas vrij laat.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is het opsporen van eventuele gezichtsveldvermindering. Vroegtijdige opsporing is van belang om een mogelijke behandeling tijdig te kunnen inzetten.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen voorbereiding noodzakelijk.

Het onderzoek

Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route.

U meldt zich vervolgens op het afgesproken tijdstip op de poli oogheelkunde. De technisch oogheelkundig assistent voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek zit u op een stoel en kijkt u naar een vast punt in een verlichte achtergrond. Op verschillende plaatsen in het gezichtsveld worden lichtflitsjes van verschillende sterkte getoond. Met het indrukken van een drukknop geeft u aan of u het lichtflitsje gezien heeft. Naar opzij wordt het zien in het gezichtsveld geleidelijk minder tot vrijwel alleen bewegende beelden worden waargenomen. Met name het waarnemen van bewegende beelden is bijvoorbeeld van belang bij deelname in het verkeer.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Complicaties

Er zijn geen complicaties bekend van het gezichtsveldonderzoek.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden op
T 0187 60 71 60.

Uitslag

De technisch oogheelkundig assistent bespreekt met de oogarts het onderzoek. Mocht het naar aanleiding van het onderzoek nodig zijn, dan wordt uw afspraak bij de oogarts vervroegd.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: G02
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien