Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

KNO

Foniatriespreekuur

Foniatriespreekuur

Voor patiënten met stem- en/of slikproblemen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Binnenkort heeft u een consult bij de KNO-arts op het foniatriespreekuur. Via deze weg willen wij u informeren over de gang van zaken op het spreekuur, de eventuele voorbereiding en de periode na uw afspraak.


Wat is het foniatriespreekuur?

De foniatrie houdt zich bezig met de analyse en behandeling van stem- en slikklachten. Hierbij werken kno-arts en logopedist samen om uw klachten zo goed mogelijk te onderzoek en te behandelen.
Tijdens het foniatriespreekuur vragen de KNO-arts en logopedist uw klachten uit, onderzoeken zij de stem- en/of slikfunctie en brengen zij een advies voor nader onderzoek en/of behandeling uit.

Voorbereiding

Wat neemt u mee?

  • ID bewijs
  • Afsprakenkaart
  • U vult vooraf de digitale vragenlijsten in via uw Patiëntenportaal

Afspraak

U wordt door de doktersassistente van de KNO schriftelijk (of per mail indien u daar toestemming voor geeft) opgeroepen voor de afspraak.

De dag van uw afspraak

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang of bij het Afsprakenbureau. U heeft een bevestiging van de afspraak ontvangen waarop datum en tijdstip staan vermeld.
Wanneer u zich heeft aangemeld, gaat u naar de poli KNO (B1 - 3 -76).

Wij vragen u ervoor te zorgen dat u minimaal 10 minuten voor uw afspraak op de poli KNO aanwezig bent om u tijdig voor uw afspraak te kunnen voorbereiden.

Ontvangst door de KNO-assistente

Bij de balie meldt u zich bij de assistente. Zij neemt met u alle gegevens door en wanneer het online invullen van de vragenlijst niet is gelukt, kunt u dit ter plaatse alsnog doen.
Wij vragen u dan 15 minuten eerder te komen zodat u op de afspraaktijd binnen geroepen kunt worden.

Verdovingswatjes door KNO-assistente

Om het onderzoek voor u comfortabel te maken brengt de doktersassistente in beide neusgaten een verdovingswatje in, deze verdoving werkt na ongeveer 10 minuten.
Dit omdat het inbrengen van het slangetje tijdens het onderzoek soms als kriebelig of ietwat vervelend ervaren kan worden. Door de neus lichtjes te verdoven, kan dit gevoel worden verminderd.

Het consult

U wordt ontvangen door de KNO-arts en logopedist.
Zij bespreken met u de klachten. Hierna volgt het onderzoek waarbij een dun slangetje (een fiberscoop) via de neus wordt ingebracht, om hiermee de stembanden in beeld te brengen of de slikfunctie te onderzoeken.

fiberscoop

Na afloop worden met u de beelden bekeken en besproken, en wordt een plan van aanpak opgesteld.
Een doorverwijzing voor logopedische behandeling, een ingreep door de KNO-arts of een afwachtend beleid is dan mogelijk.

Stemklachten

Als u naar het spreekuur komt vanwege stemklachten, dan vult u vooraf digitaal de Voice Handicap Index in. Met deze vragenlijst kan de ernst van uw klachten worden bepaald en de gevolgen van uw klacht voor uw dagelijks functioneren worden inzichtelijk gemaakt.

Slikklachten

Komt u naar het spreekuur vanwege slikklachten, dan zal het slikken ook met een flexibele fiberscoop camera in beeld worden gebracht.
Wanneer de camera goed gepositioneerd is, vraagt de logopedist u een aantal slokjes of hapjes weg te slikken. Vaak wordt gekozen voor verschillende soorten eten en drinken; dun vloeibaar, dik vloeibaar en vast.
U wordt gevraagd dit door te slikken, waarna de KNO-arts en logopedist beoordelen of dit op veilige wijze gebeurt. Of het dus letterlijk “in het goede keelgat” terecht komt.

Wat gebeurt er na het spreekuur?

Afhankelijk van uw klachten wordt u opgevolgd door de logopedist of door de KNO-arts.
Ook kan het zijn dat het foniatriespreekuur een laatste controlemoment is na bijvoorbeeld een ingreep of periode van therapie. Wanneer dit het geval is, kan het zijn dat een verder vervolg niet geïndiceerd is.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: F35
Laatst bijgewerkt op: 21-11-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien