Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische chirurgie

Flapoorcorrectie door de plastisch chirurg

Flapoorcorrectie door de plastisch chirurg

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Hier krijgt u algemene informatie over correctie van afstaande oren (flaporen) in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen zodat u een weloverwogen beslissing over de ingreep kunt nemen. Het is belangrijk dat u begrijpt dat er risico’s bestaan. Daarnaast kan voor u persoonlijk de situatie anders zijn dan hier beschreven. Als dit bij u van toepassing is, ontvangt u aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie van uw behandelend arts. Als deze ingreep niet bij uzelf maar bij uw zoon of dochter plaatsvindt, leest u dan bij ‘u’ of ‘uw’, ‘uw zoon’ of ‘uw dochter’.


Over afstaande oren

Klachten over afstaande oren komen regelmatig voor. De oorschelp kan een abnormale vorm en/of een afwijkende stand hebben ten opzichte van de schedel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een aangeboren misvorming of onderontwikkeling van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Er ontbreekt vaak een plooi in het kraakbeen van het oor, de antihelix plooi. Een operatie is meestal goed mogelijk en wordt uitgevoerd vanaf de leeftijd
van zes jaar.

De correctie van afstaande oren heeft een blijvend karakter. Het is belangrijk dat u een reële verwachting hebt van deze ingreep. U kunt verwachten dat de stand van de oren duidelijk verbetert, maar een perfecte stand van de oren is niet reëel. Het is vrijwel onmogelijk om na deze correctie absolute symmetrie (gelijkheid) van de oren te krijgen.

De vergoeding

De kosten van een oorcorrectie worden door de verzekering niet altijd (volledig) vergoed. Als de plastisch chirurg de operatie noodzakelijk vindt, wordt een aanvraag tot vergoeding ingediend bij uw zorgverzekeraar. Als deze aanvraag door de zorgverzekeraar wordt afgewezen, kunt u er voor kiezen de operatie (gedeeltelijk) zelf te betalen. Neemt u in dat geval contact op met de assistente van de Plastische Chirurgie.

Wij adviseren u vooraf contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar om na te gaan in hoeverre de kosten voor deze ingreep voor u worden vergoed.

Voor de operatie

De operatie wordt meestal in dagbehandeling verricht: u mag dan dezelfde dag weer naar huis. De operatie kan bij volwassenen en oudere kinderen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Kinderen jonger dan veertien jaar worden onder algehele anesthesie (narcose) geopereerd.
Voor de operatie krijgt u een afspraak op de polikliniek Preoperatieve Screening (POS). De anesthesist neemt tijdens dit spreekuur uw gezondheidstoestand met u door. De anesthesist is tijdens uw operatie verantwoordelijk voor de verdoving.

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bepaalt de anesthesist in overleg met de plastisch chirurg of en wanneer u met deze medicijnen moet stoppen. Als u rookt, is het belangrijk dat u hiermee stopt, aangezien roken slecht is voor de wondgenezing. Het zou goed zijn als u drie weken voor de operatie stopt met roken en dit tot drie weken na de operatie volhoudt. Dit geldt ook voor andere nicotinehoudende middelen zoals nicotinekauwgom.

De operatie

Aan de achterzijde van het oor wordt een snede in de huid gemaakt. Het kraakbeen wordt waar nodig ingesneden, omgeklapt en/of met steunhechtingen in model gebracht, zodat het oor platter tegen het hoofd komt te staan en de ontbrekende plooi ontstaat. Eventuele overtollige huid wordt verwijderd. De wond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. Tenslotte wordt een licht drukkend verband om de oren en het hoofd aangebracht. Deze tulband zorgt ervoor dat de oren plat tegen het hoofd blijven liggen en dat de huid van het oor weer goed rond het kraakbeen groeit. De ingreep duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Na de operatie kunt u de eerste uren wat pijn hebben. Deze pijn is met pijnstillers goed te verhelpen. Het is mogelijk dat er een paar druppeltjes bloed onder het verband vandaan komen. Dit is normaal en u hoeft zich hier dan ook geen zorgen over te maken. Na ongeveer vijf tot zeven dagen wordt het verband op de polikliniek verwijderd. Tot die tijd moet het verband droog blijven. De oren zien er in het begin nog gezwollen en blauw uit. Als er knoopjes van de oplosbare hechtingen aan de buitenkant zitten, dan worden deze afgeknipt. Oplosbare hechtingen kunnen tijdelijk irritatie geven. Het haar mag voorzichtig worden gewassen en achter de oren worden droog geföhnd. Om het per ongeluk terugklappen van het oor te voorkomen, moet u nog één week dag en nacht een zachte, brede haarband dragen gevolgd door nog twee weken ‘s nachts. Let erop dat u bij het uittrekken van kleding deze van voor naar achter over het hoofd trekt. Na twee weken kunt u weer sporten. Het wordt aangeraden te wachten met het beoefenen van contactsport tot zes weken na de operatie.

Mogelijke complicaties

Aan elke chirurgische procedure zijn risico’s verbonden. Complicaties na
oorcorrecties komen gelukkig maar weinig voor.
  • Bij nabloeden, extreme, aanhoudende pijn of koorts (temperatuur boven 38,5 °C) wordt dringend aangeraden contact op te nemen met de polikliniek Plastische Chirurgie of met de Spoedeisende Hulp.
  • Vaak blijven de oorschelpen de eerste maanden wat rood en gezwollen. Dit zal geleidelijk aan verdwijnen. De oren zullen echter nog wel een hele tijd gevoelig blijven, vooral voor kou. De gevoeligheid voor kou kan ongeveer een jaar duren.
  • Het gevoel van de oorschelp kan na de operatie verminderd zijn.
  • Het litteken aan de achterzijde van oorschelp geneest meestal mooi en onopvallend. Bij sommige patiënten kan het litteken echter dikker en breder worden dan bij anderen. Van tevoren is niet te zeggen of dit ook bij u het geval zal zijn. Het is onder andere afhankelijk van leeftijd, huidskleur en persoonlijke aanleg.
  • Na de operatie kan sprake zijn van enige asymmetrie tussen beide oren. Er wordt vanzelfsprekend naar gestreefd de oren zo gelijk mogelijk te maken, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Kleine onregelmatigheden in het kraakbeen kunnen blijvend zijn.
  • Aangezien kraakbeen een weerbarstig soort weefsel is, is er een kleine kans dat één of beide oren na verloop van tijd weer wat meer gaan afstaan. Een blijvend resultaat kan daarom niet gegarandeerd worden. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren.

Tot slot

Een correctie van afstaande oorschelpen is een plastisch chirurgische ingreep met een hoge patiënttevredenheid. De verbetering van de stand en/of de vorm van de oorschelpen zorgt ervoor dat patiënten hun ongemak of probleem als verholpen ervaren. Daarnaast zijn de nadelen van de behandeling klein.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.
Foldernummer: F33
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien