Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Familieparticipatie

Familieparticipatie

Betrokkenheid van familie bij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De verpleegkundige of behandelend arts van uw naaste heeft met u gesproken over familieparticipatie. Hier wordt uitgelegd wat familieparticipatie is en wat uw rol hierin kan zijn. Familie is onmisbaar voor het welzijn van een patiënt. Het sociale netwerk van een patiënt hóórt bij iemand. Voor cliënten zijn familie en vrienden een belangrijke bron van aandacht, warmte, zingeving en levensvreugde. Ook voor familieleden is een betekenisvolle bijdrage waardevol. Voor zorgmedewerkers zijn familie en vrienden een belangrijke bron van informatie.


Kwetsbare (ouderen) patiënten in het ziekenhuis

Patiënten die ouder zijn dan 70 jaar hebben tijdens hun opname in het ziekenhuis meer kans op complicaties. Denk hierbij aan vallen, ondervoeding, lichamelijke beperkingen en plotselinge verwardheid (delier). Door deze complicaties functioneren ouderen na hun opname vaak minder goed en hebben ze meer zorg nodig. Naast de zorg die de verpleegkundige levert, kan de naaste van een patiënt tijdens de opname een belangrijke rol spelen in het voorkomen van deze complicaties. Dit noemen wij familieparticipatie. Bij familieparticipatie worden naasten nauw betrokken bij de opname van een patiënt in het ziekenhuis. Dit kan een partner, zoon of dochter zijn, maar ook buren, vrienden of andere kennissen kunnen deelnemen aan familieparticipatie. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon heeft een positief effect op het herstel. Het biedt de patiënt veiligheid, vertrouwen en rust. Hierdoor is de kans op complicaties, zoals een delier, kleiner. Meer informatie over een delier vindt u in acute verwardheid/delier.

Wat kunt u doen?

Samen met uw partner, vader of moeder kunt u bijvoorbeeld samen eten, indien mogelijk wandelen, een spelletje spelen of de krant/boek (voor)lezen. Het helpt om gewoontes van thuis zoveel mogelijk in stand te houden. Dat geeft een vertrouwd gevoel. In specifieke gevallen kan het nodig zijn dat een naaste 24 uur per dag aanwezig is bij de patiënt, dat noemen we rooming-in. De verpleegkundige zal hier met u afspraken over maken, ook over de periode dat het nodig is. Als de ruimte het toelaat, plaatsen wij voor de nacht een stretcher op de kamer van uw naaste.
Indien uw aanwezigheid gewenst is bij onderzoeken of de artsenvisite zal de verpleegkundige dat met u bespreken.

Samenwerking met de verpleegkundige

Het is belangrijk dat u regelmatig contact heeft met de afdelingsverpleegkundige. U bespreekt dan samen de voortgang van uw naaste en uw betrokkenheid. De verpleegkundige vertelt u welke activiteiten u met uw naaste kunt doen om te voorkomen dat hij/zij lichamelijk achteruit gaat. Als u besluit om uw naaste te ondersteunen tijdens zijn/haar opname zal de afdelingsverpleegkundige met u bespreken op welke tijden u het beste uw naaste kunt bezoeken. Ook zal er besproken worden hoe lang familieparticipatie nodig is, afhankelijk van het herstel van uw naaste.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: F32
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien