Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Dermatologie

Fumaarzuurtherapie bij psoriasis

Fumaarzuurtherapie bij psoriasis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten fumaarzuur te gaan gebruiken voor de behandeling van psoriasis. Hier krijgt u meer informatie over het gebruik van fumaarzuur.


Waarom krijgt u fumaarzuur voorgeschreven?

Dermatologen schrijven fumaarzuur voor aan patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis, al dan niet met gewrichtsklachten. Psoriasis patiënten bij wie de huidafwijkingen slecht of niet reageren op zalfbehandeling en lichttherapie, komen in aanmerking voor deze behandeling.

Wat is de werking van fumaarzuur?

Fumaarzuur remt zowel de versnelde celdeling als de ontstekingsactiviteit in de huid. Hoewel verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat fumaarzuur effectief kan zijn, is de therapie niet officieel geregistreerd in ons land. Dit komt omdat er geen grote farmaceutische industrie achter zit die de kostbare registratieprocedure kan uitvoeren. Het middel is op dit moment alleen in Duitsland officieel geregistreerd als geneesmiddel voor matig tot ernstige vormen van psoriasis vulgaris. Bij ongeveer 60% van de psoriasis patiënten is er een goed resultaat van fumaarzuurtherapie op de huidafwijkingen. En ook gewrichtsklachten bij psoriasis kunnen hier goed op reageren.

Wanneer mag u geen fumaarzuur gebruiken?

In een aantal gevallen mag u geen fumaarzuur gebruiken.
  • Patiënten met een ernstige nier- of leverziekte;
  • Patiënten met gastro-intestinale ziekten;
  • Patiënten met een hematologische maligniteit of andere hematologische aandoening;
  • In geval van zwangerschap en borstvoeding;
  • Bij gebruik van de 'pil' (orale anticonceptie) moeten aanvullende maatregelen genomen worden, wanneer in de aanvangsfase van de fumaarzuurtherapie braken of diarree als bijwerking optreedt;
  • In geval van het gebruik van sommige geneesmiddelen.
Fumaarzuur wordt doorgaans niet gecombineerd met lichttherapie of andere systemische behandelingen.

Bijwerkingen

Het gebruik van fumaarzuur kan gepaard gaan met verschillende bijwerkingen. Wat relatief vaak voorkomt zijn maag- en darmklachten, opvliegers, jeuk, vermoeidheid, misselijkheid en een tijdelijke toe- of afname van bepaalde typen witte bloedcellen. Bovendien kan langdurig gebruik van hoge dosis tot nier- en leverfunctiestoornissen leiden. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat men op lange termijn een ernstig risico loopt wat betreft de algehele gezondheid.

Controles

Gezien de mogelijkheid van bijwerkingen op korte termijn en de onbekendheid met bijwerkingen op lange termijn (jaren) is zorgvuldige controle noodzakelijk.
Men dient regelmatig bloed- en urinecontroles uit te voeren: maandelijks in de eerste drie maanden, vervolgens één keer per drie maanden, en na een jaar één keer per half jaar.

Beschikbaarheid

De apotheker kan tabletten met de werkzame stof eenvoudig bestellen. Eventueel kan bij veel maagdarmklachten worden gekozen voor psorinovotabletten (vertraagde afgifte).

Dosering


Opbouwschema Fumaraat
Week 11 maal dgs 30 mg
Week 22 maal dgs 30 mg
Week 33 maal dgs 30 mg
Week 41 maal dgs 120 mg
Week 52 maal dgs 120 mg
Week 63 maal dgs 120 mg

Magistraal bereide tabletten zijn beschikbaar als dimethylfumaraat 30 mg en dimethylfumaraat 120 mg. In het algemeen begint men in verband met de aanvankelijk vaak optredende opvliegers en maagdarmklachten met een lage dosis van 30 mg en wordt de dosis vervolgens langzaam verhoogd tot het toegestane maximum van 6 tabletten van 120 mg per dag.
Als de huidafwijkingen (grotendeels) verdwenen zijn, kan men proberen met een lagere onderhoudsdosis te volstaan. Het opbouwschema wordt in overleg met de arts vastgesteld. Het schema kan in het geval van bijwerkingen, worden aangepast. De tabletten dienen in hun geheel te worden ingenomen, zonder kauwen of doormidden breken, bij voorkeur direct na de maaltijd. Wanneer al eerder in het opbouwschema een goed resultaat is bereikt is het niet meer nodig de dosering verder op te hogen.

Afbouwschema

Wanneer een goed resultaat is bereikt en vrijwel alle psoriasisplekken voor langere tijd weg zijn, kan de dosis worden afgebouwd. Het optreden van bijwerkingen kan in enkele gevallen de aanleiding zijn tot eerder stoppen met de behandeling.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
T 0187 60 72 15

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: F23
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien