Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie
Revalidatie
Kindergeneeskunde

Ontwikkelingsgerichte zorg en fysiotherapie

Ontwikkelingsgerichte zorg en fysiotherapie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Een pasgeboren baby heeft tijd nodig om te wennen aan de omgeving buiten de vertrouwde, beschermende omgeving van de baarmoeder. Hij moet zelf gaan ademen en drinken. Bovendien moet hij leren omgaan met nieuwe en sterkere prikkels zoals feller licht, andere geluiden en een andere houding (hij ligt minder comfortabel en meer gestrekt dan in de baarmoeder). Voor een baby die ziek of te vroeg geboren is, is het lastiger om deze veranderingen te verwerken. Hij heeft meer behoefte aan steun en hulp om zich aan de nieuwe omgeving te kunnen aanpassen. Hier staat beschreven hoe u de ontwikkeling van uw te vroeg geboren baby kunt stimuleren en wat de kinderfysiotherapeut hierbij voor u kan betekenen.


Wat is ontwikkelingsgerichte zorg?

Gelukkig kan iedere baby -hoe klein hij ook is- door zijn lichaamstaal duidelijk maken hoe hij zich voelt, wat hij wil en natuurlijk ook wat hij onaangenaam vindt. Zo is de lichaamstaal van uw kind een leidraad om de zorg aan te passen aan wat hij aan kan. Dit noemen we ontwikkelingsgerichte zorg. Hierbij wordt dus goed naar het gedrag van uw kind gekeken en de zorg en omgeving worden hierop afgestemd.

Het doel van deze ontwikkelingsgerichte zorg is het:
*Zelfregulerend gedrag is het vermogen van uw kind zichzelf tot rust te brengen bij stress, bijvoorbeeld door de handjes naar de mond te brengen en hierop te sabbelen/zuigen.

Een kind dat te vroeg geboren is, heeft nog moeite om prikkels te verwerken. Krijgt uw kind te veel prikkels, dan kan het over gestimuleerd worden of stress krijgen. Dit kan een nadelige invloed hebben op zijn ontwikkeling. Door goed naar uw kind te kijken, leert u herkennen wat het prettig vindt en waar het stress van krijgt. U leert als het ware de lichaamstaal van uw kind kennen. Zo kunt u de verzorging optimaal op uw kind afstemmen.

Uw kind geeft aan dat het zich prettig voelt wanneer:
Heeft uw kind stress? Uw kind kan stress hebben wanneer:
Het is belangrijk dat u het gedrag en de situatie in zijn geheel beoordeelt. Denk bijvoorbeeld niet dat uw kind gestrest is wanneer het één keer een stressreactie laat zien. Kijk naar het gedrag van uw kind in verschillende situaties. In de loop van de tijd zult u steeds makkelijker herkennen wanneer uw kind stress heeft en wat het prettig vindt. Uiteraard zullen wij u helpen bij het leren kennen van uw kind.

Hoe kunt u de ontwikkeling van uw kind stimuleren?

U kunt de ontwikkeling van het kind bevorderen door:
Uw baby kan zichzelf soms goed troosten en geborgenheid geven door bijvoorbeeld zijn handjes bij elkaar te brengen of naar zijn mondje toe te brengen. Als het hem zelf niet lukt, is het fijn als we hem er een beetje bij helpen. U kunt hem ook goed troosten door begrenzing aan te bieden. Dit doe je met behulp van je handen. Begrenzing kunnen we de baby ook goed geven door in zijn couveuse een nestje te maken, een doekje over hem heen te leggen, of een knuffeltje tegen zijn buikje aan te leggen.

Wat kan de kinderfysiotherapeut voor u betekenen?

Het is gebruikelijk dat een kinderfysiotherapeut bij de zorg voor te vroeg geboren kinderen betrokken wordt, zowel op de couveuse afdeling als na ontslag. Bij prematuren met een zwangerschapsduur korter dan 35 weken of een geboortegewicht van minder dan 1500 gram is dit de gebruikelijke procedure.

De fysiotherapeut vormt zich een beeld van de ontwikkeling en de mogelijkheden van uw baby en geeft adviezen over positionering (hoe kan ik mijn kind het best neerleggen) en hantering (hoe kan ik mijn kind goed vasthouden, ondersteunen en stimuleren). De bedoeling is steeds om uw kind in zijn ontwikkelingsfase te volgen en optimaal te ondersteunen. Het doel is afwijkingen in de normale ontwikkeling bijtijds te signaleren en zoveel mogelijk te voorkomen door goede ondersteuning.

Onderzoek

De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt uw kind. Hierbij kijkt de kinderfysiotherapeut welke bewegingsmogelijkheden uw kindje spontaan laat zien en of er eventuele stoornissen in het bewegen of het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) zijn.

Daarnaast kan met behulp van testen of aanvullend onderzoek bepaald worden of de motoriek (lichaamsbewegingen) en het ontwikkelingsniveau past bij de gecorrigeerde leeftijd van uw kind. De gecorrigeerde leeftijd wordt berekend vanaf de uitgerekende datum van de zwangerschap, dit wordt toegepast tot een leeftijd van 2 jaar. Door het onderzoeken ontstaat een beeld van de mogelijkheden en eventuele beperkingen van uw kind.

Begeleiding

Op verschillende leeftijden wordt de motorische ontwikkeling van de baby opnieuw in kaart gebracht en krijgt u als ouders en verzorgers adviezen en/of oefeningen mee.

Het voordeel van een kinderfysiotherapeut in het ziekenhuis

Als het nodig is kan de fysiotherapeut, in overleg met de ouders/verzorgers, snel en gemakkelijk vragen stellen aan andere disciplines over diagnose, verloop, behandeling, bijzonderheden e.d. Regelmatig gezamenlijk overleg met de andere disciplines maakt het beeld compleet en dit komt u en uw kind ten goede. Bij andere disciplines kunt u denken aan een logopedist, ergotherapeut, kinderpsycholoog, orthopedagoog, kinderarts, kinderneuroloog, orthopeed, enz. De gestarte zorg door de kinderfysiotherapeut in het ziekenhuis wordt thuis gecontinueerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

DigiD voor kinderen

Inloggen in Mijn Van Weel-Bethesda kan met de DigiD van het kind. Een DigiD kan online aangevraagd worden via digid.nl. Het duurt daarna ongeveer 3 werkdagen voordat deze gebruikt kan worden. Kinderen van 14 jaar of ouder moeten zelf een DigiD aanvragen en gebruiken. U mag als gezagdragende ouder of verzorger het medisch dossier van uw kind inzien, maar op welke manier is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U leest hier meer over op onze website.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: F11
Laatst bijgewerkt op: 16-01-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien