Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

De delier nazorgpoli

De delier nazorgpoli

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U heeft binnenkort een afspraak op de delier nazorgpoli geriatrie in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hier vind u informatie over wat u kunt verwachten bij uw afspraak.


Inleiding

U bent een aantal maanden geleden opgenomen geweest op een van verpleegafdelingen. Er is in die periode veel met u gebeurd. Tijdens de opname heeft u een periode van verwardheid, ofwel een delier, gehad. Het delier, voor of tijdens ziekenhuisopname, kan bij u en uw familie/mantelzorgers een diepe indruk achterlaten. We weten dat wie eenmaal een delier heeft gehad, grotere kans heeft op herhaling van een delier. Deze informatie gaat over de delier nazorgpoli.

Wat is een delier?

Allereerst kort informatie over een delier. Een delier is een plotseling optredende verwardheid door een lichamelijk probleem of ziekte(n). Deze verwardheid is in veel gevallen tijdelijk. Als de lichamelijke toestand verbetert, neemt de verwardheid over het algemeen af. De periode van verwardheid kan variëren van enkele uren tot enkele dagen en soms zelfs enkele weken.
Vaak weet u niet precies meer wat er gebeurd is tijdens deze periode. Het is waarschijnlijk dat de klinisch geriater tijdens opname actief of zijdelings bij uw behandeling betrokken is geweest. Als u meer informatie wilt betreffende het onderwerp delier kunt u dit vinden in acuut optredende verwardheid.

Wat is de delier nazorgpoli geriatrie?

De delier nazorgpoli geriatrie is een polikliniek voor patiënten die tijdens klinische opname, door ziekte in de war (delirant) zijn geweest. Het is gericht op de verwerking van het recent doorgemaakte delier en dient tevens als onderzoek om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook besteden we aandacht aan uw lichamelijk herstel.

Tijdens dit polibezoek wordt er gekeken of het de verwardheid van voorbijgaande aard is geweest of dat er nog restverschijnselen zijn met eventuele nadelige gevolgen voor de toekomst. Door aandacht aan de symptomen van het doorgemaakte delier te schenken is het voor u en uw familie/mantelzorger mogelijk om een volgende keer deze symptomen (vroeg) te herkennen.
Uw arts (huisarts of specialist ouderengeneeskunde) ontvangt van dit bezoek een brief met alle bevindingen.

Wie verwijst naar de delier nazorgpoli geriatrie?

Naar aanleiding van uw opname besluit de hoofdbehandelaar (de arts die verantwoordelijk was voor uw opname) in samenspraak met de geriatrie of u in aanmerking komt. Tussen uw opname in het ziekenhuis en deze afspraak is ongeveer 2 maanden verstreken zodat u voldoende herstelt bent van de ziekenhuisopname en de delier.

Wat kunt u van dit bezoek verwachten?

We bespreken hoe het nu met u gaat en welke klachten of problemen er nog zijn. Dit zal ongeveer een uur in beslag nemen. We kunnen u uitleggen wat 'normaal' is na een dergelijke opname en uw medicatie zal besproken worden. Hierna kan er een geheugentest worden gedaan en zal de geriater u lichamelijk onderzoeken. De geriatrieverpleegkundige zal ook uw bloeddruk meten en gewicht bepalen. De geriater bepaalt op dat moment welke testen er nog meer uitgevoerd moeten worden. Aarzel niet om vragen te stellen als u iets niet direct begrijpt. Het kan handig zijn om eventuele vragen van tevoren op te schrijven.

Voorbereiding

Neem uw legitimatiebewijs en afsprakenkaart mee als u naar het ziekenhuis komt. Wilt u een recente medicijnlijst van uw apotheek meenemen en eventuele medicijnen die u zonder recept gebruikt. Het is erg belangrijk dat u iemand meebrengt die u goed kent, dit is in het belang van het onderzoek. Als u een gehoorapparaat of (lees)bril heeft is het raadzaam deze te dragen en/of mee te nemen i.v.m. het onderzoek.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: D22
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien