Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Reumatologie

Disease Activity Score DAS28 onderzoek

Disease Activity Score DAS28 onderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De reumatoloog heeft voor u een DAS28 onderzoek aangevraagd. Deze informatie kunt u nalezen wat dit onderzoek inhoudt.


Wat is een DAS28 onderzoek?

DAS28 is de afkorting voor Disease Activity Score. De letterlijke vertaling hiervan is: ziekte activiteit score. Het getal 28 staat voor 28 gewrichten. De gewrichten die onderzocht worden zijn de schouders (2), de elle bogen (2), de knieën (2), de polsen (2) en de vingers (20), dit zijn in totaal 28 gewrichten.

Om na te gaan of er veranderingen zijn in de conditie van uw gewrichten, kan het voorkomen dat het DAS28 onderzoek tijdens elk bezoek aan de polikliniek Reumatologie bij u gedaan wordt.
Indien u bij de reumatoloog komt, gebeurt dit vooraf van uw controle afspraak door de assistente. Indien u bij de reumaconsulente, verpleegkundig specialist of bij de physician assistant komt, gebeurt dit tijdens uw controle-afspraak.

Hoe gaat het onderzoek?

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. Er wordt gevraagd om uw jas uit te doen, uw kleding en schoenen kunt u tijdens het onderzoek aanhouden.
De doktersassistente onderzoekt de genoemde 28 gewrichten. Hierbij oefent zij een lichte druk uit op de gewrichten om na te gaan of er sprake is van pijn en/of zwelling.

Er wordt ook aan u gevraagd of u met behulp van een meetinstrument met een cijferaanduiding van 1-10 kunt aangeven hoeveel pijn u ervaart van uw reumatische aandoening. Dit noemt men de VAS (visueel analoge schaal) score.

De computer rekent met behulp van deze verkregen gegevens en de laboratoriumuitslagen het resultaat van het DAS28 onderzoek automatisch uit. De gegevens van het DAS28 onderzoek worden vastgelegd in uw Elektronisch Patiënten Dossier. De reumatoloog kan het onderzoek hierna inzien.

Het gehele DAS28 onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. Omdat uw reumatoloog een zo goed mogelijk beeld wil hebben van uw gewrichten, kan het dus ook voorkomen dat er een of meerdere gewrichten onderzocht worden, waar u geen klachten aan heeft. Indien u klachten heeft aan gewrichten die niet onderzocht worden tijdens het DAS28 onderzoek, kunt u dit daarna uiteraard met uw reumaconsulente, verpleegkundig specialist, physician assistant of reumatoloog bespreken.

Bloedprikken

Voorafgaand aan het bezoek aan de polikliniek Reumatologie heeft u (meestal) bloed laten prikken. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan kunt u alsnog het verzoek krijgen dit aansluitend aan uw polikliniek bezoek te laten doen.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: D17
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien