Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

IC/CCU

Coronary Care Unit (CCU) CCU patiënt

Coronary Care Unit (CCU) CCU patiënt

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U of uw familielid of naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care/Coronary Care Unit (IC/CCU). Hierr vindt u informatie over de gang van zaken op de IC/CCU tijdens de periode van uw verblijf. Op de CCU (ook wel ‘hartbewaking’ genoemd) verblijven patiënten met bijvoorbeeld pijn op de borst klachten, een hartinfarct, na hartkatheterisatie, hartfalen of hartritmestoornissen.


Intensive Care/Coronary Care afdeling (IC/CCU)

De Coronary Care Unit (CCU) is ondergebracht op de afdeling Intensive Care (IC). Het personeel is dus zowel werkzaam bij de CCU- patiënten als bij de IC- patiënten. De afdeling bestaat uit zes éénpersoonskamers (IC- bedden) en één tweepersoonskamer (CCU- bedden). Iedere morgen vindt er een patiëntenbespreking plaats, waarbij de dienstdoende cardioloog met de verpleegkundige de CCU- patiënten bespreekt en zo nodig de behandeling aanpast. De cardioloog is dus de hoofdbehandelaar bij de CCU- patiënten. Indien nodig consulteert de cardioloog een arts met een ander specialisme.
De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde High Care verpleegkundigen, Intensive Care verpleegkundigen, Coronary Care verpleegkundigen of Intensive Care verpleegkundigen in opleiding.

Bezoekregeling Intensive Care/Coronary Care

De bezoektijd op de afdeling IC/CCU is van 14.00-20.00 uur. Deze wijkt af van de bezoektijden op de andere afdelingen in het ziekenhuis. In overleg met de verpleegkundige kan de bezoekregeling worden aangepast.

U hoeft uiteraard niet continue aanwezig te zijn. Het is namelijk ook belangrijk dat de patiënt voldoende rust krijgt. Hier zal de verpleegkundige op letten en indien nodig adviseert zij u om de patiënt (tijdelijk) met rust te laten. Voor de rust van de patiënt is het belangrijk dat er maximaal 2 bezoekers per keer langskomen. Na de ochtendvisite van de intensivist en cardioloog, brengt de verpleegkundige de eerste contactpersoon telefonisch op de hoogte van de situatie van de patiënt. Als u dat wenst kan de verpleegkundige in de middag een gesprek met de arts plannen.

Wilt u bij bezoek eerst aanbellen bij de ingang van de afdeling? Een medewerker zal de deur zo snel mogelijk openen. Het kan voorkomen dat het verpleegkundig personeel tijdens het bezoek zorg moet verlenen aan de patiënt. Hierdoor kan het zijn dat het bezoek tijdelijk in de familiekamer wacht. Er mogen niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij de patiënt aanwezig zijn. Bezoek van kinderen onder de 12 jaar is alleen toegestaan in overleg met de verpleegkundige. Indien iemand van het bezoek of iemand in zijn/haar omgeving een besmettelijke ziekte heeft, meldt u dat aan de verpleegkundige.

Apparatuur

Bij de behandeling van een IC/CCU- patiënt wordt vaak gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen; de patiënt is aangesloten aan een monitor. Hierdoor is voortdurend zicht op de hartslag, bloeddruk en ademhaling. Dit is op de patiëntenkamer zichtbaar, maar ook in de koffieruimte van het personeel en bij de balie. Daarnaast kan de patiënt zijn aangesloten aan bijvoorbeeld een infuus voor medicatie en/of vocht, zuurstof, een urinekatheter om de vochtbalans nauwkeurig bij te houden. Veel van de apparatuur heeft een beeldscherm waarop getallen en woorden zichtbaar zijn. Er kunnen alarmen klinken, die op de naasten van de patiënt verontrustend over kunnen komen. Het personeel van de IC/CCU weet precies waar alle apparatuur en de bijbehorende alarmen voor dienen, en zal hier professioneel op reageren.

Dossier

Op iedere patiëntenkamer hangt een computer, waarin het dossier van de patiënt staat. Dit dossier bevat alle medische en verpleegkundige gegevens over de patiënt. Deze computer is alleen beschikbaar voor het medisch personeel.

Kleding, toiletartikelen, persoonlijke bezittingen

De patiënt mag zijn/haar eigen toiletartikelen gebruiken. Ook eigen nachtkleding en ondergoed kan worden meegebracht. Soms is het dragen van eigen nachtkleding niet mogelijk, omdat de patiënt aan veel apparatuur verbonden is. De patiënt krijgt dan een ziekenhuisjasje aan. Uit hygiënisch en praktisch oogpunt worden sieraden van de patiënt afgedaan en wordt de familie verzocht dit mee te nemen. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van kostbaarheden.

Hygiëne

Om het verspreiden van infecties binnen en buiten het ziekenhuis te voorkomen, willen we u vragen bij het betreden en verlaten van de IC/CCU uw handen te desinfecteren. Aan de buitenzijde van iedere patiëntenkamer en bij de ingang van de IC/CCU hangen desinfectie pompjes. Bloemen en planten zijn niet toegestaan op de IC/CCU vanwege infectiegevaar.

Contactpersonen

Bij opname van de patiënt op de IC/CCU vraagt de verpleegkundige om maximaal twee contactpersonen van de patiënt. De verpleegkundige noteert het (mobiele) telefoonnummer en de naam in het dossier. Deze contactpersoon kan 24 uur per dag informatie over de patiënt inwinnen bij de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt. Het wordt op prijs gesteld als de contactpersoon zo min mogelijk tijdens de overdrachtsmomenten belt. Deze overdrachtsmomenten zijn van 07:00-07:30 uur, 15:00-15:30 uur, 23:00-23:30 uur. In verband met de privacy verstrekken wij uitsluitend informatie over de patiënt aan de contactpersonen. Indien u als contactpersoon medische informatie wilt ontvangen of een gesprek wilt voeren met de behandelend arts, kunt u dit regelen via de verpleegkundigen. Een gesprek met de geestelijk verzorger is ook altijd mogelijk.

Overplaatsen

Zodra de toestand van de patiënt het toelaat en de hoofdbehandelaar het medisch verantwoord vindt, wordt de patiënt overgeplaatst naar een verpleegafdeling indien daar plaats is. De IC/CCU bewaakt ook als dat nodig is het hartritme van patiënten via telemetrie. Dit is een zendertje dat met vijf elektrodes aan de patiënt verbonden is. Hiermee kan een patiënt ook op de verpleegafdeling of bijvoorbeeld tijdens het lopen met de fysiotherapeut bewaakt worden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: C25
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien