Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Interne geneeskunde
Gynaecologie

Contrast Nefropathie Poli (CNP)

Contrast Nefropathie Poli (CNP)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Binnenkort bezoekt u de CNP poli. Hier leggen wij u de gang van zaken rondom het polikliniekbezoek, het inspuiten van het contrastmiddel en het CT-onderzoek uit.


De CNP poli

Op de dag dat uw dokter een CT onderzoek aanvraagt wordt er bloed afgenomen op de bloedafname van het laboratorium te Dirksland, Brielle of Hellevoetsluis. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat de filtratiesnelheid in uw bloed te laag is (<60) krijgt u een afspraak op de CNP poli. Het doel van de CNP poli is vast te stellen welke patiënten een verhoogd risico hebben op contrastnefropathie. Vervolgens kan de internist voorzorgsmaatregelen treffen zodat nierfunctieverlies en complicaties ten gevolge van de contrasttoediening worden voorkomen.
Na het bezoek aan de CNP poli maakt u een afspraak voor de CT scan op een andere dag.

Wat is contrastnefropathie?

Uw behandelend arts heeft een CT-onderzoek (scan) voor u aangevraagd waarbij u per infuus contrastvloeistof toegediend krijgt. Contrastvloeistof is een soort kleurstof die nodig is voor het maken van een goede afbeelding. Door dit contrastmiddel bestaat een kleine kans op contrastnefropathie. Dit betekent dat de nieren tijdelijk minder goed kunnen gaan functioneren. Hier wordt meestal niets van gemerkt en de nierfunctie herstelt binnen een paar dagen tot enkele weken. Patiënten met een reeds verminderde nierfunctie hebben echter een iets verhoogd risico op contrastnefropathie. Daardoor hebben zij iets meer kans op nierfunctieverlies op de langere termijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om de nierfunctie te beschermen.

Voorbereiding

Voor uw bezoek aan de CNP poli is het van belang dat u een lijst met al uw medicijnen meeneemt. Sommige geneesmiddelen moeten namelijk gestopt of in dosering aangepast worden voorafgaande aan het contrastonderzoek.

Het bezoek

De verpleegkundig specialist kijkt of uw nierfunctie (bloeduitslagen) en het bestaan van eventuele andere aandoeningen een verhoogd risico geven op het ontstaan van contrastnefropathie. Een verpleegkundige specialist interne- en longgeneeskunde, is een verpleegkundige die onder supervisie van de internist werkt.

Afhankelijk van dit risico wordt besloten of u een voorbereidende behandeling nodig heeft voordat u het contrastmiddel toegediend krijgt. Dit kan variëren van
het stoppen van bepaalde medicijnen tot een opname waarbij u enkele uren vóór en enkele uren na het contrastonderzoek een zoutinfuus toegediend krijgt om de nierfunctie te beschermen.

Waar bevindt zich de CNP poli?

Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route. U vindt de CNP poli op de polikliniek Interne Geneeskunde.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Interne Geneeskunde op T 0187 60 71 35.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: C20
Laatst bijgewerkt op: 02-04-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien