Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie
Cardiologie

CT Cardio

CT Cardio

(onderzoek van de hartvaten)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een CT-scan van de kransslagaderen met contrastvloeistof te laten verrichten. U kunt hier lezen wat het onderzoek inhoudt.


Doel van het onderzoek

Kort geleden heeft u een Calciumscore gehad om de hoeveelheid kalk in uw kransslagaderen te bepalen. Naar aanleiding van deze score krijgt u nog een CT scan van de kransslagaderen met contrastvloeistof. Het doel van het onderzoek is om met behulp van de CT-scanner en de contrastvloeistof te bekijken of er afwijkingen zijn aan het hart of kransslagaders. Kransslagaders zijn bloedvaten die het hart van bloed voorzien.

Algemeen

De CT-scan is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De röntgenbuis draait tijdens het maken van de foto’s rond, dat maakt enig lawaai, maar u ziet en merkt hier verder niets van.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek kan variëren van 15 tot 30 minuten.

Voorbereiding

Waar meldt u zich?

U meldt zich 1,5 uur voor de CT-scan bij de receptie van de hoofdingang voor de dagopname. Als de opname is geregeld gaat u naar de afdeling dagbehandeling.
Vanwege de behandeling is het belangrijk dat u geen sieraden draagt en makkelijke kleding aanheeft.

Nuchter

U moet drie uur voor het onderzoek nuchter zijn. Wel mag u water blijven drinken.
Wij verzoeken u de dag van de CT-scan geen cafeïne houdende dranken, zoals koffie of thee te drinken, aangezien dit invloed heeft op de hartfrequentie.
Zorg dat u voldoende drinkt voor én na de CT scan. Een normale hoeveelheid drinken op een dag is ongeveer anderhalve liter.

Medicatie

Wilt u een actuele medicijnlijst meenemen. Heeft u deze niet neem dan uw medicatie in de originele verpakking mee. Als u medicijnen gebruikt dan kunt u deze gewoon innemen met een klein beetje water. Heeft u diabetes mellitus dan kan het zijn dat u speciale maatregelen moet treffen. Neem hierover contact op met uw behandelend arts of diabetes verpleegkundige.

Om het hart beter af te beelden is het belangrijk dat uw hartslag erg rustig is. Sommige patiënten krijgen daarom als voorbereiding (op advies van de aanvragende cardioloog) enkele dagen een hartslag vertragend medicijn (een zogenaamde Bètablokker). Meestal is dit Metoprolol. Soms krijgt u ook het rustgevende medicijn Oxazepam voorgeschreven. Neemt u dit medicijn volgens de voorschriften in.

Vervoer

Laat iemand u brengen en ophalen wanneer u Oxazepam voorgeschreven heeft gekregen, want dan mag u niet aan het verkeer deelnemen.
In verband met de rust van u en uw medepatiënten is op de afdeling dagbehandeling geen bezoek en begeleider toegestaan. Degene die u brengt kan eventueel wachten in de centrale hal van het ziekenhuis.

Nierfunctie

Afhankelijk van uw nierfunctie kan besloten worden tot het toedienen van extra vocht middels een infuus.
Contrastmiddel
Als u overgevoelig bent voor jodium of een jodiumhoudend contrastmiddel, meldt dit dan bij uw aanvragend arts!

Het onderzoek

De verpleging controleert of u de medicijnen ingenomen hebt en neemt uw hartfrequentie op. Indien nodig krijgt u nog extra medicatie toegediend als uw hartfrequentie nog niet voldoende laag is. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Door de snelheid van de CT-scan en met behulp van een computer is het mogelijk het hart en de kransslagaderen scherp af te beelden. Om dit zichtbaar te maken is het nodig jodiumhoudend contrastmiddel toe te dienen. U krijgt hiervoor een infuus in de arm waardoor dit contrastmiddel ingespoten kan worden. Het contrastmiddel zal het lichaam via de urine weer verlaten.

Tijdens het onderzoek wordt u aangesloten op het ECG-apparaat zodat uw hartfrequentie in de gaten gehouden kan worden. Indien de hartfrequentie te hoog is wordt er via het infuus nog extra medicatie toegediend. Om ervoor te zorgen dat de beelden zo scherp mogelijk worden afgebeeld dient u de adem enkele keren ongeveer tien seconden vast te houden. Deze ademhalingsprocedure wordt met u van tevoren geoefend. Vervolgens krijgt u vlak voor de scan met de contrastvloeistof Nitrospray onder de tong, dit is nodig om de vaten duidelijker af te beelden.

Nazorg

Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling dagbehandeling. Hier wordt u nog enige tijd geobserveerd. Het is belangrijk om na het onderzoek veel water te drinken, zodat het contrastmiddel sneller uit uw lichaam is verdwenen.

Complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s wordt tot een minimum beperkt. Ook als u meerdere onderzoeken moet ondergaan.
Bij het aanprikken van een ader en bij het inspuiten van de contrastvloeistof is er een kleine kans op complicaties. Er kan een ontsteking ontstaan of er kan een gedeelte van de contrastvloeistof onder de huid terecht komen. Dit geeft meestal geen problemen.

Uitslag

De gemaakte foto’s worden door de cardioloog en radioloog beoordeeld. De uitslag krijgt u van uw behandelend cardioloog op uw eerstvolgende afspraak.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden via T: 0187 60 71 50.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: C15
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien