Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Cardioversie

Cardioversie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een cardioversie te verrichten. Een cardioversie wordt uitgevoerd op de afdeling IC/CCU.
Hier kunt u nalezen wat de behandeling inhoudt. Wij adviseren u deze informatie ruim van tevoren door te lezen.


Wat is cardioversie

Cardioversie is een behandeling voor hartritmestoornissen. Tijdens een cardioversie gebruikt de arts een apparaat om een elektrische impuls door de hartspier te geleiden. Deze elektrische impuls is bedoeld om het onregelmatige hartritme te herstellen. Cardioversie wordt gebruikt voor verschillende soorten ritmestoornissen. Meestal wordt het toegepast bij boezemfibrilleren of bij boezemflutter.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is het herstellen van het onregelmatige hartritme.

Kans van slagen

De kans van slagen is groot maar wisselt van persoon tot persoon.
De kans is het grootst als:

Voorbereiding

Medicijnen

Minimaal vier weken voor de behandeling start u met bloedverdunnende medicijnen (Acenocoumarol/ Fenprocoumon). Het instellen verloopt via de trombosedienst. Er wordt met deze medicatie gestart omdat het grootste risico van boezemfibrilleren is dat er bloedstolsels in de boezem ontstaan die op andere plaatsen kleine infarcten kunnen veroorzaken.
De bloedverdunning (INR) wordt door de trombosedienst gecontroleerd en ingesteld. Het is belangrijk dat u de trombosedienst op de hoogte brengt van de datum van de cardioversie, zodat de trombosedienst ervoor kan zorgen dat uw INR-waarde goed is ingesteld. De INR moet in de 4 weken voorafgaand aan de cardioversie 2,0 of hoger zijn. Indien de INR in deze periode lager is graag de poli cardiologie bellen zodat er een nieuwe afspraak voor de cardioversie kan worden gemaakt.
Indien u andere bloedverdunnende medicijnen (Dabigatran, Rivaroxaban en Apixaban) gebruikt, is de INR controle niet noodzakelijk. Hierbij is wel belangrijk om medicatie volgens voorschrift in te nemen, anders kan het onderzoek niet doorgaan.

Overige medicijnen dient u volgens voorschrift in te nemen, met uitzondering van medicatie voor diabetes (tabletten en of insuline), tenzij de arts anders met u heeft besproken. Wij adviseren u plastabletten na de behandeling in te nemen.
Wilt u een actuele medicijnlijst en uw medicatie in de originele verpakking meenemen? U hoeft geen pyjama mee te nemen, omdat u een operatiejasje van het ziekenhuis aan krijgt.

Nuchter

U moet “nuchter” zijn en mag daarom vanaf zes uur voor de behandeling niet meer eten en drinken. Wilt u uw ochtendmedicijnen wel innemen met een beetje water.

Scheren

Heeft u haar op de borst en rug dan adviseren wij u zich thuis te scheren.

Overig

Vanwege de behandeling is het belangrijk dat u geen sieraden en nagellak draagt.
Uw begeleider wacht beneden in de ontvangsthal en krijgt een bericht wanneer u weer opgehaald mag worden.

De opname

De dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie in de centrale hal van het ziekenhuis Nadat u bloed heeft laten prikken bij het laboratorium en bij het Apotheek Service Punt (ASP) bent geweest, brengt één van de vrijwilligers u naar de afdeling. Op de afdeling krijgt u een bed toegewezen. Daarna neemt de verpleegkundige enkele vragen met u door over uw gezondheid en eventueel medicijngebruik. Uw bloeddruk, polsslag en temperatuur worden opgenomen. De verpleegkundige brengt vervolgens een infuus in en er wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

Duur van de behandeling

Normaal gesproken kunt u na de behandeling weer naar huis. De behandeling vindt plaats onder narcose en duurt ongeveer 15 minuten. De meeste tijd van uw verblijf gebruikt u om te slapen, omdat het slaapmiddel soms lang doorwerkt.

De behandeling

De behandeling zelf vindt plaats op de afdeling Intensive Care. De verpleegkundige brengt u hier in uw bed naar toe. Voor de behandeling worden er elektroden met behulp van plakkertjes op uw borst aangebracht. De elektroden registreren tijdens en na de behandeling uw hartritme. Verder worden er twee grote plakelektroden op de borst en rug geplakt, om het schokje (cardioversie) te kunnen toedienen. De anesthesist spuit via het infuus het slaapmiddel in. Pas als u helemaal in slaap bent start de cardioloog met de behandeling.

Wie zijn er bij de behandeling?

Na de behandeling

Na ongeveer tien minuten bent u weer wakker. De narcose heeft meestal geen vervelende nawerkingen. U hoort of de behandeling succesvol is geweest. Als u goed wakker bent krijgt u wat te eten en te drinken. Gedurende ongeveer één tot twee uur wordt uw hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte gecontroleerd. Soms is de huid op de plaats waar de elektrische schok is gegeven wat rood en branderig, vergelijkbaar met zonnebrand. Dit kunt u met een neutrale crème in smeren. Wanneer u zich goed voelt en de controles in orde zijn mag u naar huis.
U gaat door met het slikken van de medicijnen zoals voorgeschreven, tot de eerste afspraak met de cardioloog. Die bekijkt of uw medicijnen gewijzigd kunnen worden.

Uitslag

Als u goed wakker bent krijgt u te horen hoe de behandeling is verlopen.
Indien u een pacemaker heeft zal de pacemakertechnicus deze door komen meten, voordat u met ontslag gaat.

Autorijden / bediening van machines

Na de cardioversie mag u gedurende 12 uur geen auto of ander voertuig besturen. Ook mag u geen machines bedienen. Neem geen belangrijke beslissingen.

Nazorg

Als de behandeling geslaagd is, mag u de volgende dag weer gewoon uw normale activiteiten hervatten. De kans van slagen is groot, echter er blijft altijd een kleine kans bestaan dat het ritme onregelmatig blijft. In dat geval krijgt u de noodzakelijke informatie van de verpleegkundig specialist.
Van de verpleegkundige krijgt u verder instructies over het medicijngebruik. Ook krijgt u een controleafspraak mee voor de cardioloog/ritmepolikliniek.

Complicaties

De ingreep vindt plaats onder narcose. Iedere narcose brengt een (klein) risico met zich mee. Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloedstolsel. Een bloedstolsel kan een verstopping van een bloedvat veroorzaken. Het is daarom noodzakelijk om van te voren bloedverdunnende medicijnen te gebruiken.

Afspraak

U krijgt voorafgaand aan de behandeling schriftelijk bericht over de opnamedatum.
Vier tot zes weken na de behandeling krijgt u een vervolgafspraak bij de cardioloog.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
T 0187 60 71 50

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: C09
Laatst bijgewerkt op: 09-03-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien